“Vi har en plan – vi ved bare ikke, hvad den går ud på”

Regeringen har for længst bebudet, at den ville fremlægge en vækstplan, når Produktivitetskommissionen havde afleveret sin endelige rapport om styrkelse af dansk økonomi.

 

I går kom så kommissionens rapport, og regeringens politiske konklusion på den var … stort set ingenting.

 

Det mest markante budskab fra økonomiminister Margrethe Vestager gik ud på, hvad regeringen ikke ville. Den ville først og fremmest ikke foreslå større lettelser i skatter og afgifter.

 

Når det gælder de positive mål, holdt Vestager sig til brede betragtninger om mindre regulering af erhvervslivet, forbedring af uddannelserne og effektivisering i det offentlige – alt sammen temaer i Produktivitetskommissionens rapport.

 

Men foreløbig kan man knap se omridsene af en plan fra regeringens side. Det skyldes, at den har store problemer med at finde sine ben.

 

Så foreløbig lyder dens budskab noget i retning af: ”Vi har en plan – vi ved bare ikke, hvad den går ud på.”

 

Vestager hjælper Thorning

Skattelettelser er den tikkende bombe i forhandlingerne om vækstplanen.

 

Når Vestager dæmper forventningerne til lettelser, skyldes det blandt andet, at de vil komme på tværs af Socialdemokraternes strategi frem mod valget.

 

Kampen mod Venstres nulvækst i det offentlige skal være et slagnummer for Socialdemokraterne. De vil have penge til en vækst i det offentlige forbrug. Og det giver ikke den store plads til skattelettelser.

 

På den måde håber Helle Thorning at trække forskellen mellem Socialdemokraterne og Venstre op og fjerne indtrykket af, at regeringen fører blå politik. Det skulle så vinde traditionelle socialdemokratiske vælgere tilbage til partiet.

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

 

Vestager er ikke optaget af dette i samme grad som Thorning. Men det duer jo heller ikke for De Radikale, hvis Socialdemokraternes nedsmeltning fortsætter. Så hun giver Thorning en hjælpende hånd:

 

”Vi har truffet en beslutning om at balancere hensynet til erhvervslivet og udviklingen af den offentlige sektor. For os er det afgørende, at der er plads til vækst i den offentlige sektor. Så skal vi lette afgifter, så skal vi finde nye steder at finansiere dem, og det er ikke særlig let.” (Berlingske)

 

Men regeringen står tilbage med to store problemer i forhold til skattelettelser.

 

Venstres krav

For det første står det klart, at regeringen må lave vækstplanen sammen med de borgerlige med Venstre i spidsen. Og Venstre kræver væsentlige skattelettelser, herunder ikke mindst lettelser i energiafgifterne.

 

Vestager, Thorning og Corydon ved naturligvis, at de vil være nødt til at komme dette krav i møde et stykke ad vejen, ellers får de ikke et forlig. Men de forsøger at træde på bremsen, så skaden begrænses.

 

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

Det drejer sig ikke kun om skattelettelsernes omfang. Det drejer sig i høj grad også om, hvordan de skal finansieres.

 

Venstre kræver offentlige besparelser. Blandt andet vil partiet hente en del penge fra den reform af beskæftigelsessystemet, som også skal i hus nu.

 

Derudover vil de have genåbnet energiforliget, så omkostningerne til vedvarende energi kan nedbringes, hvilket giver mulighed for at sænke energiafgifterne.

 

En hårdtslående cocktail

Det sidste støder især på radikal modstand. Det første støder især på socialdemokratisk modstand. Thorning vil komme i alvorlige problemer, hvis vælgerne får den opfattelse, at hun er gået med til at spare på beskæftigelsesindsatsen for at lette erhvervslivets skatter.

 

Det var lige præcis den cocktail, der ramte hende så hårdt i forbindelse med reformerne sidste år, hvor besparelser på kontanthjælp og SU var med il at finansiere lettelser i selskabsskatten.

 

Men hun kan blive tvunget til at sluge den samme cocktail én gang til i en eller anden størrelse. De borgerlige presser hårdt på, både fordi de skal finde finansiering til afgiftslettelserne, og fordi de ved, hvor ondt denne blanding vil gøre på Socialdemokraterne.

Læs også
Skandale: 50 familier i indvandrerghettoen Tingbjerg modtager hver for 600.000 kroner i sociale ydelser om året

 

Væksten lader vente på sig

Samtidig har regeringen et andet stort problem med vækstplanen.

 

Thorning og regeringen vil føre valgkamp på to slagord. Det ene er: ”Velfærd frem for nulvækst”, jævnfør ovenstående. Det andet er: ”Vi skal måles på vores resultater.”

 

Thorning og Vestager håber på, at der vil komme så megen gang i vækst og beskæftigelse inden valget, at det i sig selv kan redde regeringen. Når de taler om ”resultater”, mener de først og fremmest arbejdspladser.

 

Men væksten og arbejdspladserne lader vente på sig. I går kom nyheden om, at væksttallene for sidste kvartal i 2013 var endnu dårligere end først antaget. DI kunne samtidig oplyse, at virksomhedernes forventninger til den nærmeste fremtid ikke rigtig flytter sig.

 

Vækst, jo, men ikke det store. Og ingen udsigt til højere beskæftigelse.

 

Læs også
Et aktuelt eksempel demonstrerer, hvordan de etablerede medier producerer falske nyheder på stribe

Kritik fra erhvervslivet

Det er en bet for regeringen. Og denne bet bliver endnu større, fordi erhvervslivet – herunder toneangivende virksomheder – nu angriber regeringen for ikke at gøre nok for vækst og beskæftigelse.

 

Specielt har virksomhederne reageret kritisk på Vestagers bemærkninger om, at man ikke skal regne med de store lettelser i skatter og afgifter. Defensivt og uambitiøst, lyder kommentarerne.

 

Farefuld færd

Forhandlingerne om vækstplanen er en særdeles farefuld færd for regeringen.

 

På den ene side risikerer den at komme i konflikt med de røde vælgere, der kræver velfærd frem for skattelettelser.

 

På den anden side risikerer den at komme i konflikt med de midtervælgere, der først og fremmest kræver arbejdspladser.

 

Læs også
Dagbladet Politiken, politiserende embedsmænd og røde politikere kæmper for at få ram på Inger Støjberg og den stramme udlændingepolitik

Derfor nøjes den foreløbig med at bebude, at der kommer en vækstplan, mens den lettere fortvivlet prøver at finde ud af, hvad den skal gå ud på.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…