Grov og uretfærdig forskelsbehandling af borgere, der bruger fjernvarme

Fjernvarmeværket i Hillerød. Foto: Colourbox

Normalt bryster vi os her i landet af, at vi lever i et velordnet retssamfund, der behandler sine borgere efter de samme retningslinjer, ligesom der er lighed for loven.

 

Derfor kan man undre sig over, hvorfor et flertal i Folketinget nu blot friholder 85 decentrale fjernvarmeværker fra at være tvunget til at aftage naturgas fra staten, mens ca. 150 andre fjernevarmeværker fortsat er bundet af tvangsaftalen med staten. Altså nogle forbrugere får billigere varme som følge af de udvalgte værkers nye mulighed for frit brændselsvalg, mens forbrugerne bosat i de områder, hvor tvangen til at aftage naturgas fra staten stadigvæk gælder, fortsat må se sig henvist til at betale langt mere for varmen, end de behøver.

 

I Jammerbugt Kommune, hvor jeg bor,  skal eksempelvis borgerne i Brovst og Pandrup grundet tvang fra statsmagtens side betale markant mere for at opvarme deres boliger end borgere i nabobyerne Aabybro og Fjerritslev? Det er konkurrenceforvridende, både når det gælder huspriser, og når det gælder bosætning. Mange af de såkaldte udkantsområder i Danmark bliver yderligere marginaliseret som følge at denne statslige tvang.

 

Vilkårlig tvang

Men det er såmænd ikke det værste. Det allerværste er, at det er direkte umoralsk og aldeles uhørt i et frit retssamfund, at borgere og lokalsamfund fra statsmagtens side udsættes for det, man kan kalde ”vilkårlig tvang”.

 

Hvordan ville det mon lyde, hvis et folketingsflertal pålagde alle bilisterne i storbyerne en årlig klækkelig parkeringsbøde?

 

Det ville ikke være mere uretfærdigt end den enorme ekstraudgift til fjernvarme, som borgere i 150 lokalsamfund i Danmark pålægges, fordi de modsat andre ligger under for en statslig tvang!

 

Det er ganske enkelt ikke et retssamfund værdigt, og enhver politiker med respekt for sig selv og for Grundloven bør kræve handling i form af, at den frihed, 85 decentrale fjernvarmeværker nu får, selvfølgelig skal gælde generelt.

 

Horribel forskelsbehandling

Tilbage står det store spørgsmål: Hvor er disse politikere med respekt for sig selv og deres egne idealer og forestillinger om ret og uret? Findes de overhovedet?

 

Hvis de findes, så vil det klæde dem at komme frit frem snarest muligt og kæmpe med åben pande mod denne horrible forskelsbehandling af landets borgere. Det kan kun gå for langsomt!

 

Læs også
Politisk aftale blåstempler store regninger til fjernvarmekunder

Hvor længe skal forbrugere under de 150 fjernvarmeværker, der fremdeles er pålagt at aftage naturgas, lide økonomisk under at være pålagt en særskat på opvarmning i forhold til alle andre borgere i dette land? Et land fri for mafiaer – men måske ikke helt fri for noget, der ligner en energimafia? Det, vi desværre oplever med denne groteske forskelsbehandling, er apartheid i Danmark – i hvert fald når det gælder fjernvarme (!).

 

Åbent spørgsmål til politikerne på Christiansborg

Jeg vil derfor gerne stille Folketingets partier følgende spørgsmål: Hvorfor skal nogle borgere betale en særskat på varme, mens andre ikke skal? – Vil I være med til at rette op på denne uretfærdighed ved at gøre frit brændselsvalg generelt?

 

Flemming Jansen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…