En gigantisk foræring til Thulesen Dahl

En ny meningsmåling sendte rystelser gennem dansk politik i går. Den placerede Dansk Folkeparti på et helt nyt niveau med 23,8 procent af stemmerne.

 

Det var kun 0,5 procentpoints mindre end Venstre, og det var hele 5,5 procentpoints mere end Socialdemokraterne. (YouGov/metroexpress)

 

Nu skal man være varsom med at overfortolke de konkrete tal i sådan en enkelt måling. Blandt andet bør man være opmærksom på, at Dansk Folkeparti gennemgående har ligget højere i YouGov-målingerne end i alle andre målinger.

 

Men selv om tallenes størrelse varierer, så er tendensen den samme i stort set alle tidens målinger: Dansk Folkeparti stormer frem.

 

Foræring

Goldman Sachs-sagen gav partiet et kraftigt løft. Debatten om udlicitering lagde yderligere til. Og nu giver slagsmålet om børnecheck til EU-borgere den bedst tænkelige platform for yderligere fremgang.

 

Sagen om EU’s regler for børnecheck ligger under alle omstændigheder lige til højrebenet for Dansk Folkeparti. Men dertil kommer, at regeringen har håndteret sagen fuldkommen selvmorderisk.

 

Det har givet Kristian Thulesen Dahl en gigantisk foræring, som han udnytter til fulde.

 

Bizar situation

Den radikale skatteminister Morten Østergaard har nu fremlagt et lovforslag om børnecheck til EU-borgere.

 

Den gamle lov opererer med, at EU-borgere først kan få børnecheck, når de har optjent til den ved at arbejde og betale skat i Danmark i to år. Men det strider mod EU-reglerne, fortalte EU-Kommissionen sidste sommer.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Siden da har man haft den bizarre situation, at regeringen har fulgt EU-reglerne i strid med den eksisterende danske lovgivning.

 

Men den har ikke villet fremlægge et nyt lovforslag i Folketinget, der flugtede med EU, fordi det med stor sandsynlighed ville blive stemt ned.

 

Morten Østergaards offensiv

Nu kommer Østergaard så med sit forslag. Han har tilsyneladende tænkt, at angreb er det bedste forsvar.

 

Så han nøjes ikke med at sige, at regeringen er nødt til at bøje sig for EU. Han siger klart og tydeligt, at han anser EU-reglerne for rigtige og rimelige.

 

Dermed prøver han at score nogle points hos de allermest EU-venlige vælgere, og han angriber Venstre for at svigte ved at sige nej til EU-reglerne.

 

Om De Radikale vinder på dette, er uvist. Men én ting er sikker: Socialdemokraterne taber stort på det. Østergaards offensive stil er en katastrofe for regeringen. Alt tyder på, at der er massivt flertal i befolkningen for at fastholde optjeningskravet.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

Socialdemokrater kritiserer

Samtidig kommer to socialdemokratiske EU-politikere med en kritik, der ligner de borgerliges. Det drejer sig om Jeppe Kofoed, partiets spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet, og Christel Schaldemose, der i dag sidder i Europa-Parlamentet.

 

Kofoed kritiserer EU-reglerne. Og Schaldemose kritiserer, at regeringen ikke er gået i forhandling med EU-kommissionen for at finde en løsning, der lever op til nogle af de danske ønsker. Det burde være muligt, siger hun.

 

Blandt de socialdemokratiske EU-politikere er der en stærk frygt for, at denne sag kan føre partiet ud i et frygteligt nederlag ved valget til Europa-Parlamentet i maj. Derfor prøver de fortvivlet at redde, hvad reddes kan. Men det stiller regeringen i et endnu dårligere lys.

 

Smækket hælene i

Thornings trængsler med denne sag standser ikke her. Nu inddrager Venstre et svar, som Socialministeriet afgav sidste efterår, i debatten.

 

I dette svar hedder det, at lande som Finland, Frankrig, Rumænien og Sverige kun udbetaler børnepenge til børn, der bor i landet. Oplysningerne er hentet fra EU-kommissionen (Jyllands-Posten). Det er selvfølgelig vand på oppositionens mølle.

Læs også
Mette Frederiksen satsede voldsomt og tabte – kaotiske tilstande hos de røde

 

Den danske regering har ikke på noget tidspunkt tilkendegivet, at den ville afprøve muligheden for at opnå en lignende ordning.

 

Dermed efterlader den indtrykket af, at den har smækket hælene i over for EU uden at gøre noget forsøg på at kæmpe for danske interesser og behov.

 

Helle Thorning har nøjedes med at gentage, at der ikke er noget at gøre. Og Morten Østergaard træder i det blødende sår ved at fortælle befolkningen, at det kun er godt at give EU-borgere øjeblikkelig adgang til danske børnepenge.

 

Et dødbringende billede

Kristian Thulesen Dahl er en mand, der kan få øje på en blottelse, når han ser den. Under Folketingets spørgetid med statsministeren i går brugte han hele sin taletid til at bore i regeringens sår med børnechecken.

 

Han fik udmalet et slagkraftigt billede af den situation, som regeringen er på vej mod: Lovforslaget er fremlagt. Det bliver nedstemt i Folketinget. Thorning erklærer, at hun så vil administrere efter EU-reglerne i strid med det danske folketing.

 

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

Juridisk har Thorning sikkert ret i, at Danmark vil få en EU-sag på halsen, hvis vi bare holder fast i optjeningsprincippet. Men billedet af en statsminister, der regerer hen over hovedet på Folketinget af hensyn til EU er politisk fuldstændig dødbringende for hende.

 

Og kendsgerningen er, at regeringen intet har foretaget sig for at undgå denne situation. Det kan give mange vælgere oplevelsen af, at den ikke er særlig ked af at skulle overtage EU-reglerne ubeskåret.

 

Derfor stormer Dansk Folkeparti frem.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…