Fraskilt: Skal min ekskone dække noget af min husleje?

Foto: Colourbox

Spørgsmål:

 

Min kæreste er blevet skilt fra sin kone i januar 2014. De har et fælles hus, som er sat til salg og hans ekskone bor nu i huset efter eget ønske.

 

Min kæreste betaler halvdelen af hendes husleje dvs. lån m.v. svarende til 4.500 kr. pr. måned.

 

Han er nu flyttet ind hos mig og skal selvfølgelig betale halvdelen af min husleje også svarende til 4.500 kr. om måneden. Han har bedt hende om at betale 2.250, som er halvdelen af hans husleje, da han jo også betaler halvdelen af hendes husleje. Det vil hun dog ikke, da hun mener, at hun ikke skal dække noget af hans husleje.

 

Kan han trække de 2.250 kr. fra det han betaler til hende om måneden for lån m.v., eller hvordan er han stillet?

 

Håber på hurtigt svar, da situationen er noget anspændt.

 

På forhånd tak.

 

Svar:

 

Hvis et ægtepar ejer fast ejendom sammen men bliver skilt, så hænder det ofte som her, at den ene af parterne bliver boende i huset, i hvert fald i en periode.

 

Når man ejer fast ejendom sammen skal begge som udgangspunkt fortsat betale halvdelen af driftsudgifterne til huset (afdrag, ejendomsskatter, el, vand, varme osv.) Til gengæld skal vedkommende der bliver boende betale vedkommende der fraflytter et beløb svarende til halvdelen af den leje, som ejendommen kunne være udlejet til tredjemand for.

 

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

Kan ejendommen udlejes for 4.500 kr. på det frie marked, skal vedkommende der bliver boende således betale en fiktiv leje på 2.250 kr. om måneden til vedkommende der fraflytter, indtil det tidspunkt hvor ejendommen udlægges til en af ægtefællerne eller sælges. Kan man ikke blive enige om størrelsen af huslejen, kan det i sidste ende overlades til retten at afgøre huslejens størrelse, men det er også forbundet med store omkostninger. Hvis man kan blive enige om det, bør det overlades til en ejendomsmægler at fastsætte lejen. Ved beregning af den fiktive leje tages der ikke hensyn til, at man ved udlejning til tredjemand er skattepligtig af lejeindtægten.

 

”Huslejen” kan betales enten kontant, men evt. også ved at vedkommende der bliver boende helt eller delvist overtager betalingen af f.eks. ejendomsskatter, renter på lån, el, vand, varme, tv, internet m.m. Generelt bør der laves en skriftlig aftale om, hvilke udgifter man hver især for fremtiden skal afholde, og hvilke udgifter man fortsat skal være fælles om.

 

At der skal betales en husleje medfører ikke, at der opstår et lejeforhold mellem ægtefællerne. Vedkommende der bliver boende har derfor heller ikke mulighed for f.eks. at søge boligsikring, da vedkommende ikke kan anses for lejer i sit eget hus.

 

I den nuværende situation må din kæreste blive ved med at betale sin halvdel af udgifterne på det fælles hus, indtil der er indgået en aftale med ekskonen, eller retten har truffet afgørelse omkring fordeling af udgifterne.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…