Fonde donerer stort millionbeløb til genopførelse af Frihedsmuseet

Nationalmuseet

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden giver million-støtte til genopførelsen af Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945 i Churchillparken.

 

Med en bevilling på op til 20 millioner kroner støtter A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal genopførelsen af Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 – 1945, som brændte den 28. april 2013 ved en påsat brand. Desuden  har Augustinus Fonden besluttet at støtte genopførelsen med 10 millioner kroner.

 

Kulturminister Marianne Jelved er glad for fondenes gavmilde donation, og hun retter en stor tak til fondene.

 

– Der skal lyde en stor tak til de to fonde for deres bidrag til genopbygning af Frihedsmuseet. Sammen med den statslige bevilling til museet sikrer fondsbidragene, at vi kan genopføre museet i en høj arkitektonisk og formidlingsmæssig kvalitet. Det ligger mig stærkt på sinde, at Frihedsmuseet genetableres i en form og et sprog, hvor vi alle, også de kommende generationer, kan opleve og få indsigt i frihedskampen under Anden Verdenskrig. Derfor glæder det mig også, at Frihedsmuseet vil genåbne med en ambition om at engagere og møde os alle i øjenhøjde, siger Marianne Jelved.

 

På Finansloven 2015, som ikke er vedtaget endnu ,er der afsat 63,7 millioner kroner til et nyt museum.

 

Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen er ligesom kulturministeren glad og taknemmelig for fondenes bidrag, som betyder, at Nationalmuseet kan løse sin opgave på allerbedste vis.

 

– Med fondenes donationer  er det muligt for os at indfri vores ambitioner om en tidssvarende og fleksibel  bygning og et moderne museum for Danmarks frihedskamp. Et museum, der ved at tale tidens sprog kan få tag i nutidens og fremtidens museumsgæster, især ungdommen. Det er dem, vi skal fortælle om en af de mest afgørende perioder i Danmarks historie. Dengang stod man over for helt afgørende valg i forhold til, om man ville gå til aktiv modstand eller ej, og netop i skildringen af dette dilemma og de konsekvenser, ethvert valg fik, vil det nye Frihedsmuseum have sin aktualitet, siger Per Kristian Madsen.

 

Han understreger, at udstillingen skal basere sig på Frihedsmuseets samlinger og  den nyeste forskning ,og at den vil benytte sig af  moderne digitale platforme, der vil række langt uden for selve det nye museum.

 

Det er Kulturministeriet, Nationalmuseet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, som står for genopførelsen af Frihedsmuseet. En udbudsbekendtgørelse om genopførelse af Frihedsmuseet blev offentliggjort i september. Der er tale om en prækvalificering af deltagere til en kommende arkitektkonkurrence, og det forventes, at fem deltagere til projektkonkurrencen udvælges i begyndelsen af december 2014. Museet forventes at kunne åbne i 2018.

 

www.Nationalmuseet.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…