De har været hellige krigere i Syrien – nu får de psykologhjælp på skatteydernes regning

I Aarhus ligger en kulturforening som er kendt under navnet ´Grimhøjvej-moskeen´. Moskeen har markeret sig som en af de værste fortalere for radikal islam vendt mod det danske samfund. Grimhøj-moskeen er blevet stemplet som arnested for en stor del af de unge muslimer, der er rejst fra Aarhus til Syrien for at kæmpe.

 

En betydelig del af dem har sandsynligvis kæmpet sammen med nogle af de mest brutale grupper. Deres formål har været at nedbryde alle de grundlæggende værdier som Danmark og det øvrige Vesten bygger på: Demokrati, personlig frihed, kvinders ligestilling. Nogle er døde – mange er der fortsat og kæmper måske nu med den bestialske terrorgruppe ISIS, der netop nu er ved at vinde magt i Irak.

 

Men nogle er begyndt at vende hjem til smilets by.

 

I Aarhus har det været holdningen, at man i det store og hele skal tage imod dem med åbne arme.

 

Østjyllands Politi har arbejdet sammen med Grimhøj-moskeen for at forhindre at flere rejse ud. Og det er lykkedes, siger de.

 

Dem, der er vendt tilbage bliver hjulpet ud i samfundet, hvor de var, før de rejste ud. Vi har blandt set unge muslimske mænd vende tilbage til det gymnasium, de gik på før de rejste ud.

 

Men ikke nok med det. De får også psykologhjælp.

 

Psykologhjælp

De unge mænd, der rejste til Syrien for at bekæmpe de værdier, det danske samfund bygger på, får en helt enestående hjælp at det samfund de hader og foragter.

 

På skatteydernes regning får de unge og deres familier tilbudt omfattende psykologhjælp. (Politiken)

 

At give psykologhjælp til mennesker som har oplevet grumme ting, uagtet at de selv har søgt det, kan selvsagt være fornuftigt.

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

 

Hvad er psykologens holdning til de unges værdier?

Men hvad er formålet med psykologsamtalen? Gør psykologen sig klart, hvad der har drevet de unge mennesker?

 

Den centrale problemstilling er, at der her er nogle unge mennesker, der hader det samfund, der lever i. De hader de værdier, det bygger på, så meget, at de sætter livet på spil for at bekæmpe dem. På ruinerne af demokratiet og friheden kæmper de for at rejse en islamisk stat, kalifatet.

 

Hvis man konsekvent holder denne centrale problemstilling ude af samtalen, må man formode, at der næppe vil komme noget som helst ud af hjælpen.

 

De fortryder ingenting – så der er intet grundlag for trøst

Psykologhjælpen går tilsyneladende ikke ud på at lindre og trøste de unge, som man må formode har fået grimme sår på sjælen.

 

De unge skulle nemlig oftest slet ikke være påvirket på den måde, som vi forestiller os, de kan være – ulykkelige, skræmte og desillusionerede. De har heller ikke den holdning, at de tog alvorlig fejl, og at de derfor fortryder, at de overhovedet tog afsted!

Læs også
Under en stor razzia kæmpede politiet med en aggressiv araber – da de fandt ud af, hvem de havde fat i, blev de rystede

 

De skal ikke give køb på deres værdier

Den ledende psykolog på opgaven er professor Preben Berthelsen fra Aarhus Universitet.

 

Han kan ikke udtale sig direkte om, hvor mange af de unge han har haft til samtale.

 

Men han vil gerne fortæller om psykologhjælpen til forældrene. Det giver andre en mulighed for at danne sig et billede af, hvordan det står til med de hjemvendte terrorister eller militante islamister (kært barn har mange navne i de blindes øjne):

 

”Noget af det, de først og fremmest spørger til, er hvordan de skal snakke med deres søn, når han skyper til dem nede fra Syrien. Hvordan de skal håndtere det, at han kun vil snakke religion. Hvordan de skal forholde sig til, at han kun vil missionere og kun vil have med dem at gøre, hvis de konverterer til islam eller bliver mere fundamentalistiske.” (Politiken)

 

Psykologens råd til de unges familier går overordnet ud på IKKE at tale om religion. Ifølge Preben Berthelsen er det nemlig ikke myndighedernes opgave at agere ”tanke- eller ideologivogtere”, så derfor behøver ingen heller ”at give køb på deres værdier”.

 

Læs også
USA forlader Syrien og giver plads til farlige alliancer – men der er en forklaring på Trupms beslutning

Psykologen til forældrene: Tal til dem om grillaftener

I stedet bliver det foreslået, at familierne skal gøre meget ud af at fortælle de unge, at der er et liv udenfor den militante islamistiske verden.

 

Preben Berthelsen beskæftiger sig med “tilværelsespsykologien” og han fremhæver hverdagens trivialiteter, rutinerne og den grå danske hverdag, som den medicin de unge har brug for.

 

Familierne skal altså først og fremmest arbejde på at åbne de unges øjne for de nære glæder i venners og familiens samvær, og han fremhæver grillaftener som en oplagt ramme. Men det er også vigtigt at tale med de unge om tilfredsheden ved uddannelse, karriere og boligdrømme.

 

Forældrene får også psykologhjælp – også dem der støtter hellig krig

Imidlertid er psykologhjælpen i Aarhus slet ikke ny, men har været et offentligt tilbud siden 2013, hvor hjælpen især har været målrettet forældrene, og ikke blot dem som har forsøgt at holde de unge hjemme, men også dem som har sympatiseret eller tilskyndet de unge til at rejse!

 

”Preben Bertelsen hjælper også forældre, der ikke er chokerede over, at deres barn vil i krig. Det kan være, fordi forældrene går ind for hellig krig og ønsker, at Syrien skal styres efter de muslimske sharia-love. Det kan også være, fordi de ser deres barns indsats som en støtte til et broderfolk.” (DR)

 

Læs også
Ny stormoské med minaret i Aarhus – nu kan der lyde bønnekald med “Allahu akbar” over byen, advarer DF

I Aarhus har man altså en professor i psykologi ved Aarhus Universitet til at give hjælp til mennesker som anser det for godt at rejse på militant jihad i Syrien.

 

Så i en situation hvor forældre enten billiger eller direkte opfordrer børnene til at rejse ud og tilslutte sig terrororganisationer rundt om i verden, står Aarhus klar med psykologisk bistand til forældrene!

 

Velfærdsstaten drevet ud i det absurde

Man må sige det kunne se ud som om nogen har mistet jordforbindelsen og den almindelige dømmekraft.

 

Det er vel ikke myndighedernes opgave, uanset den er finansieret af Aarhus Kommune, Østjyllands Politi eller Aarhus Universitet, at hjælpe sympatisører af militant islamisme/terrorisme med at retfærdiggøre deres egne rabiate holdninger og handlinger overfor sig selv?

 

Desværre er det ofte mere reglen end undtagelsen at diverse magthavere er fløjtende ligeglade med at borgernes penge smides ud på projekter som ofte kun gør ondt værre – men som til gengæld kan være med til at kreditere og profilere magthaverne selv, på den hjemlige som på den internationale scene.

 

Østjylland Politi er for øjeblikket vældigt populære og rejser verden rundt med foredrag om den ´danske model´, som altså tilsyneladende kan af-radikalisere militante islamister/terrorister og som vi har set også går ud på at give psykologhjælp til dem som tilslutter sig terror.

Læs også
Bag politiets fine forklaringer på, at man ikke kommer ud til butikstyverier, ligger en langt barskere virkelighed

 

Den største sikkerhedsrisiko

Den Korte Avis har spurgt retsordfører Peter Skaarup (DF)om psykologhjælpen til forældre som billiger at de unge rejser ud for at tilslutte sig diverse terrorgrupper.

 

”Det virker mildest talt underligt, at det offentlige skal bruge penge på psykologhjælp til forældre, der bakker op om – og måske endda har opfordret til – at deres barn drager i hellig krig i Syrien. Vi ved, at de såkaldte Syriens-krigere er en af de allerstørste sikkerhedstrusler imod Danmark, iflg. PETs vurdering.”

 

” Så de penge havde helt klart været bedre brugt på forebyggelse, så man måske kunne have forhindret nogen af dem i at tage af sted. Jeg er selvfølgelig enig i, at forældre, der på ingen måde selv har medvirket til, at deres barn er taget i krig i Syrien, skal have hjælp.”

 

Syrienskriger som terrorist i Bruxelles

Som vi har set med terrorhandlingen mod det jødiske museum i Bruxelles, hvor fire sagesløse mennesker blev mejet ned med koldt blod, var det en hjemvendt syriensfarer som gik bersærk, og det er netop denne form for terror man vil undgå skal sprede sig, og som både PET og internationale terrorforskning på det kraftigste advarer imod.

 

Men i Aarhus er myndighederne altså ikke blege for at give psykologhjælp til forældre som nærmest blåstempler at de unge tager afsted.

 

Spørgsmålet er, hvornår en lignende tragedie rammer i Danmark?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…