Dansk Folkeparti rammer Socialdemokraterne dobbelt

Collage Asger Bonnevie

Socialdemokraterne leder og leder.

 

De leder efter et eller andet, der kan bryde den nedtur hos vælgerne, som partiet har oplevet under hele Helle Thornings regeringstid.

 

Partiet har været i tilbagegang i en årrække, og det er så blevet endnu værre i de seneste år.

 

Socialdemokraterne havde håbet, at den røde finanslov kunne blive et vendepunkt. Men det ser foreløbig ikke ud til at være tilfældet. Partiet står fortsat i stampe omkring de 20 procent af stemmerne, hvilket er historisk lavt.

 

Meget tyder på, at partiets problemer ikke bare skyldes denne ene og den anden konkrete sag på den politiske dagsorden. Det befinder sig i en langt dybere krise.

 

I dag er der ganske enkelt en langt mindre del af den danske befolkning, der orienterer sig mod Socialdemokraterne, end der har været tidligere.

 

Konstruktivt alternativ

En stor del af dem, der er forsvundet, er gået til Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis fremgang rammer Socialdemokraterne – og den rammer dem oven i købet dobbelt.

 

For det første hugger Kristian Thulesen Dahl stemmer fra Helle Thorning. For det andet er han i stand til at bruge disse stemmer til at skabe et konstruktivt alternativ til hendes regering – i form af en blå blok, der hænger ganske godt sammen.

 

I en række andre lande er der også i øjeblikket partier, der gør kraftige indhug i Socialdemokraternes vælgerskare. Men mange af disse partier er udprægede protestpartier.

 

Dansk Folkeparti har derimod et nært samarbejde med de andre borgerlige partier, ikke mindst Venstre. De stemmer, partiet henter fra Socialdemokraterne, bliver dermed stemmer, der arbejder – og kan bruges til at erstatte Helle Thorning med Lars Løkke.

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

 

Socialdemokraterne bløder over hele Europa

Set med socialdemokratiske øjne var det ildevarslende, da en meningsmåling forleden gjorde Dansk Folkeparti til landets største parti – med Socialdemokraterne på en tredjeplads. (Megafon/TV2 og Politiken). Det er første gang, at det sker i en Megafon-måling.

 

Bevares, Socialdemokraterne holder sig stadig lige foran Dansk Folkeparti i de fleste målinger, men de to partier er næsten lige store.

 

Store vælgergrupper har flyttet sig fra det gamle arbejderparti til det nye.

 

Socialdemokraterne bløder også i resten af Europa. Nye partier samler en betragtelig del af de frafaldne vælgere op.

 

I Sverige er Socialdemokraterne også kun en skygge af sig selv, mens Sverigedemokraterne stormer frem. Netop i dag afgøres det, om Sverigedemokraterne fælder eller redder den røde regering i afstemningen om finansloven.

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

I andre europæiske lande strømmer ikke mindst arbejdervælgere til partier som UKIP i Storbritannien og Front National i Frankrig.

 

Protestpartier

UKIP, Front National og andre henter vælgere på nogle af de samme temaer, som har båret Dansk Folkeparti frem:

 

Man ønsker en strammere udlændingepolitik. Man er kritisk overfor EU. Man har en positiv holdning til velfærdssamfundet, men spiller på modviljen mod formynderiske behandlere og bureaukrater.

 

Men selv om temaerne er beslægtede, er partier som UKIP og Front National grundlæggende forskellige fra Dansk Folkeparti. De er protestpartier, og de rummer ret rabiate synspunkter, især Front National.

 

Dermed skaber de splittelse i forhold til de etablerede borgerlige partier (der også selv har et medansvar).

 

Denne borgerlige splittelse giver stadig Socialdemokraterne en chance i nogle europæiske lande. Et aktuelt eksempel er Storbritannien:

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

 

På grund af det britiske valgsystem, kan en splittelse af stemmerne mellem De Konservative og UKIP betyde, at Labour kan ende med at få regeringsmagten med opbakning fra kun omkring en tredjedel af vælgerne.

 

Anderledes i Danmark

Her er situationen en helt anden i Danmark. Politisk ligger Venstre og Dansk Folkeparti tættere på hinanden, end man ser det andre steder. (Norge har lighedspunkter).

 

Vel er der klare uenigheder, både i den økonomiske politik og i værdipolitikken. Men alt i alt har de et nært og ret velfungerende samarbejde.

 

I røde kredse prøver man at udmale en splittelse mellem de to partier. Da Dansk Folkeparti lå foran Venstre i Megafon-målingen (dog inden for den statistiske usikkerhed), blev der straks talt om, at det kunne skabe spændinger mellem dem.

 

Men historien om Dansk Folkepartis rolle i dansk politik er først og fremmest historien om borgerlig samklang og sammenhold og ikke det modsatte. Herved adskiller Danmark sig fra de fleste andre europæiske lande.

 

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

Det gør kun Socialdemokraternes krise så meget dybere.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…