Thorning har lavet et politisk selfie-mål

Regeringsrokader giver sjældent nogen større positiv effekt. Jævnligt gør de endda mere skade end gavn.

 

Noget tyder på, at det er tilfældet med Helle Thornings rokade i torsdags. Specielt udnævnelsen af Dan Jørgensen til fødevareminister kan gå galt.

 

Ganske vist har Dan Jørgensen stor erfaring og betydelig viden på fødevareområdet. Men de politiske signaler, han vil sende som minister, ser ud til at være alt det, som Thorning ikke har brug for frem mod valget.

 

Hvorfor har hun så udnævnt ham?

 

Selfie

Formentlig skyldes det ikke så meget en nøgtern vurdering af Jørgensens betydning for regeringens politiske profil. Måske skyldes det snarere en trængt statsministers behov for at finde en minister, der kan styrke og bekræfte hende personligt.

 

Dan Jørgensen kan så at sige give hende en selfie-oplevelse, ligesom det berømte mobilfoto sammen med Obama og Cameron. Han udsender varme vibrationer overfor hende som leder. Onde tunger i den socialdemokratiske gruppe hævder ligefrem, at han fedter for hende.

 

Men Thornings udnævnelse af Dan Jørgensen kan ende som et politisk selfie-mål.

 

Thornings tre plager

Thorning har især været ramt af tre plager i sin tid som statsminister:

 

Først var der alle løftebruddene, som sendte masser af vælgere til blå blok og til Enhedslisten. Disse løftebrud skader stadig hendes troværdighed.

 

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

Siden er hun blevet presset af Lars Løkke i den afgørende politiske debat om at skabe arbejdspladser i de private virksomheder.

 

Endelig har Thorning undervejs haft problemer med sit eget bagland, herunder kritiske medlemmer af folketingsgruppen. Denne interne ballade har formentlig også skræmt vælgere væk.

 

Forargelse i folketingsgruppen

På det seneste har der imidlertid været ro i folketingsgruppen, der bakkede fuldt op om regeringens håndtering af finansloven.

 

Men udnævnelsen af Dan Jørgensen har nu brudt denne ro. Samtidig gør den Thorning mere sårbar i forhold til både løftebrud og sikring af private danske arbejdspladser.

 

Ministerposten til Dan Jørgensen har udløst meget skarpe reaktioner hos medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe.

 

Nogle føler sig forbigåede. Andre er bare forargede over, at ingen i gruppen blev fundet værdige til en ministerpost.

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

 

De håbefulde har oplevelsen af, at Thorning har ladt dem i stikken og gjort det sværere for dem at blive genvalgt. Det svækker loyaliteten og offerviljen over for S-lederen. Den får hun ellers hårdt brug for, hvis hun skal have en chance ved valget.

 

Samtidig er socialdemokratiske gruppemedlemmer bekymrede for, at Dan Jørgensen kan blive en belastning for partiet frem mod valget. Det er der gode grunde til.

 

Dan Jørgensens fortid

Som medlem af Europa-Parlamentet har Dan Jørgensen svinget om sig med voldsomme politiske krav på fødevareområdet. Det fungerede fint, fordi det gav ham opmærksomhed, og fordi Europa-Parlamentet i vidt omfang er en resolutionsfabrik.

 

Men som minister bliver han nu konfronteret med sine gamle krav.

 

Dengang skulle landbrugsstøtten afvikles i 2017. Minkavl skulle forbydes. Dansk svineproduktion skulle begrænses. Danske svinefarmere blev kaldt den største trussel mod miljøet overhovedet. Æg fra burhøns skulle have billeder af forpjuskede høns på pakken.

 

Læs også
Skandale: 50 familier i indvandrerghettoen Tingbjerg modtager hver for 600.000 kroner i sociale ydelser om året

Det springende punkt

Nogle af Dan Jørgensens mærkesager kan møde bred sympati, når de opfattes som langsigtede hensigtserklæringer.

 

Men her og nu skal der træffes nogle valg mellem hensynet til fødevareerhvervet og hensynet til det ideelle for miljøet.

 

Dan Jørgensens skåltaler ved udnævnelsen om, at de to hensyn ikke behøver at være modsætninger, er principielt rigtige i det store perspektiv.

 

Men en fødevareminister står gang på gang i konkrete valgsituationer, hvor et nøglespørgsmål er: Skal landbrug og fødevareindustri påføres nye omkostninger i miljøets navn?

 

Det springende punkt er især, om den danske fødevaresektor skal påtvinges højere omkostninger end konkurrenterne i EU. Mange af Dan Jørgensens gamle krav vil have den konsekvens og dermed betyde tab af konkurrenceevne og arbejdspladser i Danmark.

 

Thornings problemer med Jørgensen

Læs også
Et aktuelt eksempel demonstrerer, hvordan de etablerede medier producerer falske nyheder på stribe

Her venter alvorlige problemer, ikke bare for Dan Jørgensen, men også for Helle Thorning.

 

Hvis Dan Jørgensen skrotter sine gamle krav, får Thorning endnu en gang diskussionen om løftebrud.

 

Hvis han holder fast i nogle af sine gamle krav, der øger den danske fødevaresektors omkostninger, får Thorning anklager for at sende arbejdspladser ud af landet.

 

Men Dan Jørgensen har tilsyneladende været god til at få Thornings opmærksomhed. Og hun har haft behov for en mand, der kunne bekræfte hende som leder og give hende sin fulde opbakning.

 

En meget risikabel selfie

Samtidig har Dan Jørgensen gode relationer til Thornings nærmeste allierede Bjarne Corydon. De er begge fra det Aarhus-miljø, der havde Svend Auken som faderskikkelse.

 

Thorning har begået endnu en selfie. Den første var hun vist glad for. Men denne kan hun komme til at fortryde.

Læs også
Dagbladet Politiken, politiserende embedsmænd og røde politikere kæmper for at få ram på Inger Støjberg og den stramme udlændingepolitik

 

Varmen fra Dan Jørgensen kan få svært ved at hamle op med kulden fra den socialdemokratiske gruppe og formentlig fra vælgerne.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…