Første dom i udbyttesagen – lang fængselsstraf og konfiskation af trecifret millionbeløb

Colourbox

Den første såkaldte udbyttesag med bedrageri mod den danske statskasse er nu afgjort.

 

Retten i Glostrup har i dag, fredag, idømt en 54-årig britisk statsborger seks års fængsel plus udvisning for bestandig for omfattende bedrageri mod den danske statskasse.

 

Som en del af dommen konfiskerede retten desuden 175 millioner kroner hos den 54-årige.

 

Han er derudover frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i Danmark eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset.

 

Svindlede sig til 320 millioner kroner

Der er tale om bedrageri af særlig grov beskaffenhed, da han svindlede SKAT (nu Skattestyrelsen) til uretmæssigt at udbetale 320 millioner kroner.

 

Efterforskningen i sagen har blotlagt, at den 54-årige anvendte selskabet Salgado Capital til at gennemføre svindlen mod statskassen.

 

Gennem Salgado Capital søgte den 54-årige på vegne af et selskab og en pensionskasse, som den 54-årige selv ejede og drev, samt på vegne af to amerikanske pensionskasser, om udbetaling af for meget betalt udbytteskat af danske aktier.

 

Selskaberne og pensionskasserne modtog dog aldrig udbytte fra danske aktier.

 

Til brug for anmodningen om tilbagebetaling af udbytteskat udarbejdede den 54-årige dokumenter, såkaldte udbyttenotaer, om udbyttebetalinger.

 

Det vildledte SKAT til at tro, at selskaberne var berettiget til tilbagebetaling af skat.

 

Dokumenterne blev sendt til SKAT i 147 tilfælde for at fuldbyrde svindlen.

 

Specialanklager ved NSK, Ane Kallmayer Bach, siger:

 

”Der var ikke modtaget noget udbytte, hvoraf der var indeholdt udbytteskat i Danmark, og derfor var der heller ingen ret til at tilbagesøge udbytteskat. Efterforskningen i sagen har vist, at den 54-årige konstruerede et avanceret handelssystem med det formål at svindle statskassen, og det har retten nu også fundet bevist.

 

Dommen er en milepæl i retsopgøret efter udbyttesagen, og i NSK ser vi frem til at tage de næste skridt i de andre udbyttesager i de kommende måneder.”

 

Specialanklager ved SSK, Anders Møllmann, siger:

 

”I sagen her har der været tale om en kynisk udnyttelse af det danske system. Den 54-årige har egennyttigt bedraget sig til penge, der tilhører det danske samfund og dermed os alle sammen. Der har været tale om særdeles groft bedrageri, og derfor ser jeg med tilfredshed på, at retten har udmålt en lang fængselsstraf.”

 

Den dømte har anket dommen.

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…