Resultatet af en katastrofal udlændingepolitik: Regeringen indrømmer, at en fri debat om Muhammed-tegningerne kan true vores sikkerhed

Getting your Trinity Audio player ready...
Onsdag var der en debat i Folketinget om Muhammed-tegningerne i undervisningen.
Det var en usædvanlig debat, fordi den så åbent viste hele den trussel, der i dag er mod vores frihedsværdier. Især ytringsfriheden. Og især i undervisningen.
Debatten drejede sig om et forslag fremsat af stort set alle partier i opposition: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige.
Det pålægger regeringen at udarbejde materiale til brug for undervisning i Muhammed-tegningerne.
Muhammed-tegningerne skal være en del af historie-kanon, der er tæt på at være et obligatorisk pensum i folkeskolen.
Tegningerne, der blev bragt i Jyllands-Posten udløste den største udenrigspolitiske krise for Danmark efter 2. Verdenskrig. Derfor hører forløbet omkring tegningerne hjemme i historieundervisningen, menter forslagsstillerne.
Fundamentalistiske muslimer og muslimske lande angreb tegningerne for at være en grov krænkelse af islam og profeten. Danske ambassader blev sat i brand, og det blev flere gange forsøgt at begå terror mod Jyllands-Posten.
I Frankrig blev en skolelærer, Samuel Paty, halshugget af islamister på åben gade. Det skete efter, han havde vist sine elever Muhammed-tegningerne.
Men tør skolelærere i Danmark vise dem og tale med deres elever om dem? Og hvad gør man for at beskytte lærerne og eleverne? Det var en central del af debatten.
34 procent af lærerne svarede i en rundspørge i dagbladet Information, at de i nogen, i høj grad eller i meget høj grad ville være bekymrede for at vise tegningerne.
De viser at, fundamentalistisk islam har fået et godt tag i det danske samfund. De, der vil bruge ytringsfriheden til at debattere og kritiserer islam, risikerer at blive angrebet.
Og måske er denne sikkerhedsrisiko endnu dybere.
Under debatten kom der en opsigtsvækkende udtalelse fra undervisningsminister Mattias Tesfaye.
Peter Skaarup spurgte ministeren om der var foretaget en vurdering af, hvad der ville ske, hvis forslaget blev vedtaget. Skaarup spurgte:
“Jeg kunne tænke mig at høre ministeren, om der er foretaget en sikkerhedsvurdering af den situation, der måtte opstå, hvis det er, at vi gennemfører det her forslag. […] Er der foretaget en seriøs vurdering af det for Danmark og eventuelle trusler, det måtte medføre?”
Og Tesfaye svarede: “[…] Ja, Politiets Efterretningstjeneste har foretaget en vurdering af, at det kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis man viser Muhammedtegningerne i undervisningen. Der er i øvrigt også en udenrigspolitisk vurdering af, at det kan få udenrigspolitiske konsekvenser for Danmark, hvis man vil gå i retning af at undervise i Muhammedkrisen og vise Muhammedtegningerne i folkeskolen.”
Ministeren sagde altså, at det kan få konsekvenser for sikkerheden, hvis danske skoleelever bliver undervist i Danmarks historie.
Her ligger også den skræmmende forklaring på, at Socialdemokratiet og Venstre ikke støtter forslaget.
Før folketingsvalget var især Venstre varme tilhængere af forslaget. Dermed var der et bredt flertal for forslaget.
Men nu er flertallet væk. Venstre og Socialdemokratiet støtter ligesom Moderaterne ikke forslaget.
Nu vil regeringen i stedet for lave en kortlægning af, hvor mange der føler sig truet i deres undervisning.
Under debatten kom der ingen direkte forklaring på, hvorfor Venstre og Socialdemokratiet pludselig var vendt på en tallerken.
Men direkte adspurgt siger ordførerne i dagens aviser.
“Sikkerhedsvurderingen har været udslagsgivende,” siger Frederik Vad, Socialdemokratiets ordfører til Berlingske.
Venstre undervisningsordfører, Anni Matthiesen forklarer partiets kovending med den ny sikkerhedsvurdering.
“Det er mig bekendt første gang, at regeringen offentligt anerkender, at undervisningen af vores egne skoleelever i vores eget lands historie kan få udenrigspolitiske konsekvenser.
Det udenrigspolitiske aspekt og terrortruslen mod ikke bare den enkelte lærer, men mod hele Danmark, skal vi tale meget mere om”, skriver forfatter, debattør og cand. polit. Eva Gregersen på facebook.
Så stærk er islams magt blevet i det danske samfund.
Regeringen indrømmer, at en fri debat om Muhammed-tegningerne i skolerne kan få konsekvenser for vores sikkerhed og vores udenrigspolitik.
Indtil videre er der ikke engang udsigt til, at Folketinget kan få lov til at læse sikkerhedsvurderingen.
Det er på tide at partierne tager islam helt anderledes alvorligt som en totalitær politisk ideologi, der vil vores frihedsværdier til livs.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…