Usædvanligt smuk og velskrevet bog om nye kirker og nyindretning af gamle

Kirken den er et gammelt hus – men ingenlunde et museum

Jørgen Kreiner-Møller, som står bag dette fine værk, er arkitekt og byggeøkonom. Som provstiarkitekt for flere provstier i Københavnsområdet har han stor erfaring med kirkebyggeri og -nyindretning, og han har sågar også været medlem af et menighedsråd. Det betyder, at han kan se sagerne fra forskellige vinkler, ikke kun snævert fagligt, men også som bruger. Kirken er som bekendt bygget af levende stene. 

 

Arkitektur er bundet af funktionen

Bogens indledende kapitel pejler sig ind på, hvad en kirkebygning i grunden er – som et rum, der adskiller sig fra andre. Arkitektur er som udtryksform bundet af funktionen. Måske har Johan Otto von Spreckelsen givet det bedste bud på det, som et kirkerum skal udtrykke: ”Klarhed – og dog mystik. Tryghed – men ikke magelighed. Kompromisløs – og dog smidig.  Righoldig – uden at være overdådig. Stor i sin form. Åben for alle!”. 

 

I vort lille land har vi mange fremragende arkitekter, som har givet deres nogen gange traditionsbundne, andre gange dristige bud på, hvordan en kirke også kan se ud. Fra Holger Jensen over Inger og Johannes Exner til førnævnte von Spreckelsen og Jørn Utzon. Jensen blev betroet uhyre mange opgaver; han byggede sådan ca. én kirke om året. Han får en lidt hår dom i bogen: ”Altid i jævn håndværksmæssig udførelse og ofte ikke særligt godt i arkitektonisk henseende”. 

 

Hvordan skal en rigtig kirke se ud?

Ofte lyder der folkelig kritik over, at moderne kirke ikke ligner ”rigtige” kirker. Når man bladrer i denne flotte bog, må man konstatere, at der er ret stor variation i det nyeste kirkebyggeri, og at det næppe er alle bygninger, der vil falde i læserens smag. Der er også et enkelt eksempel på, at et nybyggeri er gået galt: Hellig Kors Kirke i Jyllinge, som måtte lukke p.gr.a. indtrængende vand, utæt tag og en række andre problemer med vinduer og gulve. Ingen god reklame for arkitektfirmaet.   

 

Når ældre kirker får helt ny indretning

Der er også en del eksempler på ældre kirker, der gennemgår større indvendige forandringer. Det siger sig selv, at det er en særlig udfordring, som ofte møder kritik og modstand. Rør ikke ved min kære gamle kirke! Opgaven med at forene gammelt og nyt er særdeles udfordrende. Men det kan faktisk give en gammel bygning et vældigt løft med dristige farver og nye muligheder i et mere fleksibelt rum. Det er ikke ved alle de nyindrettede kirker, at man kan se, hvordan de oprindeligt så ud, og det er en mangel. Det er netop ved sammenlignende, at man kan vurdere, om transformationen er lykkedes. 

 

Fremtidige kirkeprojekter

Som vore byer – ikke mindst vor hovedstad – udvikler sig, er der jævnt brug for nye kirker. Og for flere nyindretninger af eksisterende. Det bliver spændende at følge kirkeprojektet i Ørestaden.

 

Det er en meget smuk og oplysende bog, som Kreiner-Møller har begået. Et værk, mn tilbringer mange gode og lærerige timer med. Så den må bestemt anbefales enhver, som interesserer sig for emnet. Hver en krone er givet godt ud. 

 

Jørgen Kreiner-Møller, Kirkens nye huse. Dansk kirkebyggeri efter år 2000.Gads Forlag 2022, 272 sider, rigt ill., 400 kroner.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…