Fundamentalistiske muslimer låner lokale på Københavns Universitet til stormøde, hvor kvinder sidde adskilt fra mænd

På billedet ser man ud over et stort auditorium.
Vi er på Københavns universitet.
Men det ligner Mellemøsten.
Kvinder med muslimsk tørklæde sidder adskilt fra mændene.
Islamisering.
Det er den muslimske studenterorganisation MSA City Campus, der netop har afholdt et stormøde om islam.
På fotos fra mødet kan man se et propfuldt auditorium, hvor kvinderne sidder adskilt fra mændene.
Et udtryk for et ekstremt nedværdigende kvindesyn, hvor kvinder er underlagt mænd.
Men organisationer med sådanne holdninger kan åbenbart frit bruge universitetets lokaliteter, uden at nogen siger fra.
Mødet fandt sted på Københavns Universitet i det store nye Chr. Hansens auditorium.
En af arrangørerne er Taimullah Abu Laban. Han er søn af imamen Abu Laban, der blev kendt som en af de imamer, der piskede en farlig stemning op under Muhammed-krisen i 2006.
Taimullah Abu-Laban fulgte i faderens muslimske fodspor, og allerede som helt ung kæmpede han for, at fundamentalistisk islam kunne få magt i det danske samfund.
Som gymnasieelev Vester Borgerdyd Gymnasium udløste han uroligheder, da han forsøgte han at presse igennem at der blev holdt fredagsbøn på skolen.

Som medlem af den fundamentalistiske muslimske forening Hitzb ut-Tahrir, brugte han angiveligt sin taletid til at opfordre til drab på jøder og Israels udslettelse og blev af Dansk Folkeparti meldt til politiet.

Taimullah Abu-Laban har altså gjort sig bemærket som repræsentant som tilhænger af islam med aggressive holdning til kvinder, jøder og andre ikke-muslimer.
Og sådan er det tilsyneladende fortsat.
Emnet for mødet på Københavns Universitet var: “Skal islam moderniseres?”
Svaret er NEJ.
Arrangørerne lover i annoncering, at Abu-Laban vil tale imod en modernisering og tilpasning af islam til det vestlige samfunds værdier.
Islam er en lovreligion, og Koranen er Allahs love og regler for mennesker adfærd og samfundets indretning er nedskrevet i Koranen, som muslimer skal følge. Og sådan skal det være, mener Abu-Laban.
Kun “skaberen af mennesket kan objektivt vurderer hvilke moralsæt og samfundslove, der er mest retfærdige og harmoniske med menneskets natur”, mener Abu-Laban (citeret efter Katja Kvaale i Weekendavisen).
Kalifatet frem for et demokratisk samfund.
Fundamentalistisk islam accepterer ikke det fri individ ret til selv at indrette samfundet, og islam accepterer ikke, at kvinder er ligestillet med mænd.
Tværtimod er kvinder underkastet mænd, der må bestemme over dem og slå dem, står der i Koranen. (Sura 4:34)
Kvinder må kun være i kontakt med mænd fra den nærmest familie. De må ikke omgås fremmede mænd. Derfor er der kønsadskillelse for eksempel ved møder arrangeret af fundamentalistiske muslimer.
Sådan har islam været siden Koranen blev skrevet for 1400 år siden. Indtil for få årtier siden havde det bare ingen betydning i Danmark.

Men så begyndte antallet af muslimer i Danmark at vokse, og en stor del af dem er overhovedet har aldrig villet integrere sig i et vestligt samfund.

 

De har ikke taget de danske grundværdier til sig. De ser generelt gerne, at de muslimske værdier bliver udbredt til Danmark. Og unge muslimer er mere fundamentalistiske end forældregenerationen. Det ved vi fra flere undersøgelser.

 

Unge muslimske studerende praktiserer kønsadskillelse, og Danmark bliver mere muslimsk.

 

I begyndelsen var der protester mod sådan noget som kønsadskillelse ved muslimske møder i offentlige bygninger.

 

I 2009 holdt Minhaj-ul-Quran et møde på Den Sorte Diamant i København. Mødet var kønsopdelt og derfor var der demonstration foran bygningen. Flere ministre fra Venstre-regeringen deltog i protesten.

 

Nu er protesterne forstummet og kønsadskillelsen breder sig.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…