Knæfald for islam på engelsk skole – viser at sameksistens på grundlag af vestlige frihedsværdier er umulig

Skærmprint DailyMail

I den midtengelske by Batley, viste en ung entusiastisk skolelærer en tegning af muslimernes profet Muhammed.

 

Det gjorde han i forbindelse med sin undervisning om ytringsfrihed, og tegningen stammede fra det franske satiremagasinet Charlie Hebdo.

 

Det afstedkom store protester på de sociale medier, og vrede muslimer demonstrerede flere dage i træk foran skolen.

 

Skolen lagde sig fladt ned. Skolens rektor Gaby Kibble beklagede, og undskyldte for den upassende handling, hvorpå han suspenderede læreren med øjeblikkelig virkning. (Den Korte Avis 26.3)

 

Men det var ikke nok for de krænkede muslimer.

 

De krævede en uforbeholden undskyldning fra læreren, og at han blev fyret. Desuden krævede de, at der skulle træffes foranstaltninger, sådan at noget lignende ikke kunne indtræffe igen.

 

Nu har situationen udviklet sig, og taget en ny drejning.

 

Nu viser det sig, at to andre lærere har været med inde over beslutningen om, at bruge tegningerne i undervisningen.

 

Nu er også disse to lærere suspenderet.

 

Men knæfaldet stopper ikke her.

 

Lærerens fagforening støtter de muslimer, der kræver ham fyret

Nu er det kommet frem, at  lærerens fagforening “The National Education Union” har doneret 3000 £ til den muslimske velgørenhedsorganisation “Purpose of Life”. (DailyMail)

 

Den muslimske organisation siger, at den støtter hjemløse i West Yorkshire og kriseramte Rohingya’er, der er muslimer i Kina.

 

Angiveligvis er donationen sket til støtte for dette arbejde. Og pengene er giver før den muslimske organisation, krævede læreren fyret.

 

Men forløbet er uklart.

 

Det er især denne muslimske forening, der har været mest udfarende over for skolen. Det er deres talsmand, Muhammed Hussain, der har optrådt foran skolen, som man kan se det på videoen. Det er ham, der kræver en uforbeholden undskyldning, og at læreren bliver fyret.

 

Det var formentlig muslimer fra “Purpose of Life”, som offentliggøre lærerens navn, og dermed var årsag til, at han skulle have politibeskyttelse og hemmelig adresse.

 

Under alle omstændigheder har fagforeningen doneret penge til en muslimsk organisation, der ser islam som meningen og formålet med livet.

 

Så kan knæfaldet vist ikke blive meget større. Og konsekvenserne er store.

 

Hvis både skolen og myndigheder, og sågar lærernes fagforening, giver efter for muslimernes pres denne gang, så er det slut med ytringsfriheden i Storbritannien, og ikke mindst slut med undervisningsfriheden.

 

Så vil det herfra og fremefter være islam der dikterer, hvad der må siges og hvad der må tegnes, og hvad der må undervises i.

 

Kritik af fagforeningen

Der har været flere kritiske røster.

 

Dr. Paul Stott, fra tænke-tanken “Henry Jackson Society”, der er ne af kritikerne, har sagt til The Telegraph :

 

“Det er nu tvivlsomt om fagforeningen “National Education Union” fremover kan repræsentere dets medlemmer på “Batley Grammar School”.

 

At man har støttet en organisation som forlanger en lærer fyret, for at gøre sit arbejde, er ulykkeligt.

 

Fagforeningen skal nu gennemgå sine donationer og arbejde på, at undgå en gentagelse at denne farce, siger han.

 

Nu er det dødsensalvor

Mange almindelige mennesker som har travlt med at passe arbejde og familie, og som kun holder sig orienteret via mainstream-medierne, forstår ikke hvad det er, som sker.

 

Følgelig forstår mange heller ikke situationens alvor.

 

Det er vigtigt at forstå, at islam er som en superorganisme.

 

Som en følge af massiv og standariseret børneopdragselse, der ofte suppleres med koranskole og besøg i moskeen, så udviser muslimer generelt en ekstemt standardiseret adfærd.

 

Det er derfor der ikke er den store forskel på muslimers tankegang og reaktionsmønster fra samfund til samfund, fra land til land.

 

Desuden skal man gøre sig klart, at superorganismen har lige så mange par øjne, som der er muslimer. Det skyldes dels socialiseringen, og dels et ufravigeligt loyalitetskrav.

 

Sidder der bare et muslimsk barn på skolebænken, så er der meget stor sandsynlighed for, at barnet går direkte hjem til sine forældre, og fortæller om forbrydelsen mod Muhammed og islam, hvis der er blevet vist en illustration af deres profet.

 

Det er muligt, at der i enkelttilfælde er børn som ikke sladrer derhjemme, eller at forældrene siger, shhh, det her taler vi ikke mere om, og du må ikke sige det til andre.  Men det skal de ifølge islam og det muslimske trossamfund. De er forpligtet til loyalitet overfor hinanden og overfor islam.

 

Er der flere muslimske børn i klassen, som holder øje med hinanden, og om der er taget affære derhjemme – “hvad sagde dine forældre, og hvad vil de gøre”, så er det 100% sikkert, at fornærmelsen mod islam kommer hjem og videre ud.

 

Islam er ikke bare konstrueret sådan, at systemet vokser, men også sådan, at systemet beskyttes.

 

I dette tilfælde består beskyttelsen af whistleblowerne på skolebænken, og de mange muslimer udenfor, som står parat med deres hellige vrede.

 

Muslimerne udenfor begrænser sig ikke til lokalsamfundet, eller byen eller landet. Men hele planeten.

 

En af muslimerne udenfor var Muhammed Hussain. Han repræsenterede, sammen med flere andre muslimer udenfor “Purpose of Life”, og var formentlig den første til at offentliggøre lærerens navn, og dermed bringe ham og hans familie i livsfare.

 

Han sagde, før man kendte til, at også to andre lærere var involveret i beslutningen om, at vise tegningerne i undervisningen :

 

“Lærerens opsigelse af sin stilling burde ske øjeblikkeligt. Han har fornærmet to milliarder muslimer på planeten”.

 

Dermed definerer han selv superorganismen, og problemets omfang skyldes, at medlemmerne, over en bred kam, generelt er enige, og står parate med raseriet. Den hellige vrede.

 

På nær nogle få, som helst er fri for den organiserede fjendtlighed, så er det altså to milliarder muslimer som står udenfor skolen.

 

Hvad kan man gøre nu hvor situationen er komme så vidt ?

Der havde ikke været noget problem, hvis muslimer og islam som system blev integreret.

 

Men alt i islam er konstrueret sådan, at muslimer og islam ikke bliver integreret. Det er reelt strengt forbudt.

 

Det kan anskueliggøres således. Forestiller man sig en muslim, som siger ja til alle de værdier som Vesten er bygget på. Siger ja til alle frihedsværdier. Siger ja til ytringsfriheden, og at Muhammed må tegnes og islam kritiseres, og at religioner og mennesker er ligestillet. Siger ja til demokrati, og at lovene her på jorden udgår fra mennesker, og at alle mennesker er lige værdifulde – og derfor stillet lige.

 

Hvis en muslim siger ja til alle disse ting. Er muslimen så stadigvæk muslim?

 

Svaret er nej. Dermed er det også sagt, at størstedelen af det som definerer det at være muslim, ligger i oppositionen til de værdier som Vesten er bygget på. Uden at byde ind på de skel som ligger i islam, mellem mand og kvinde, mellem muslimer og ikke muslimer og mellem islam og andre religioner, så er muslimen simpelthen bare ikke længere muslim.

 

Det er også derfor, at det er helt hen i vejret, at tildele muslimer statsborgerskab.

 

Det er reelt umuligt, at være loyal overfor de værdier som ligger i islam, og samtidig loyal overfor de frihedsværdier som Vesten er bygget på. Værdierne er komplementære, hvorfor man umuligt kan være loyal til begge sider.

 

Derfor burde et statsborgerskab, som det første, forudsætte, udmeldelse af islam.

 

At det ikke kan lade sig gøre, at være loyal til begge sider, vidner sagen om ytringsfrihed og undervisningsfrihed på skolen i Batley i England om. Det vidner mordet på skolelæreren Samuel Paty i Frankrig om. Og det vidner sagen om professor Damask der sammen med sin familie måtte flygte for sit liv i USA om.

 

Det er det samme overalt. Fordi islam generelt opfører sig som én. En superorganisme.

 

Tiden er nu kommet til erkendelse af, at alt er prøvet. Som i ALT. Både realistiske og fantastiske forsøg på at integrere muslimerne i de vestlige samfund er forsøgt. Og overalt er det slået fejl. Muligvis er enkelte reelt blevet kulturelt assimileret, men så er de ikke længere muslimer, sådan som medlems-kravene er, og sådan som en muslim defineres ifølge islam.

 

Alt er afprøvet, i mange tilfælde flere gange, og det har kostet mange mange milliarder kroner. I forhold til integrationsmæssige fremskridt har det generelt været formålsløst og spild af penge. Muligvis har de mange projekter ligefrem haft den modsatte effekt.

 

Erkendelsen må således være, at muslimer generelt og islam som system, ikke kan integreres, og kan desværre heller ikke eksistere parallelt i fredelig sameksistens.

 

Islam er som system konstrueret til at gå i offensiven, sådan som man så i dette tilfælde på skolen i Batley, og sådan som man har set i så mange andre situationer, hvor nogen har fornærmet islam.

 

Sådan som Ralf Pittelkow og Karen Jespersen skrev, så er det afgørende, at antallet af de mange migranter fra overvejende ikke-vestlige overvejende muslimske lande bringes ned. Det vil kræve asylstop og hjemsendelse af migranter til deres oprindelseslande.

 

Det skal naturligvis foregå på en ordentlig måde, med forsørgelse, som gradvist reduceres, indtil folk har fået et hjem, et arbejde og på anden vis fodfæste.

 

Da det er indlysende, at man ikke kan være loyal overfor de kristent funderede vestlige frihedsværdier, hvor mennesker og religioner er ligestillet, så skal statsborgerskaberne inddrages administrativt.

 

Fordi man i Danmark og resten af Vesten har tilladt, at situationen er kommet så vidt som nu, så er der kun et at gøre. Afvikling af et katastrofalt eksperiment. Remigration af muslimer.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…