Ayaan Hirsi Ali advarer: Kvinder er blevet jaget vildt – som følge af massemigrationen til Vesten

Ayaan Hirsi Ali har skrevet en ny bog, der dokumenterer, at kvinders sikkerhed og frihed er truet i hele Europa, 

 

Ayaan Hirsi Ali: FRIT BYTTE. Indvandring, islam og truslen mod kvinder. (Smukt)oversat af Jakob Levinsen. Hæftet med flapper. Politikens Forlag. 288 sider.  Vejl. pris 300 kr. Udgivet 09.02.21.  

 

**** fire stjerner ud af seks  

___________________________________________________________________    

 

Ayaan Hirsi Ali er kendt for sit arbejde med og forfatterskab om ytringsfrihed, islam og (muslimske) kvinders rettigheder. D. 20. november 2004 modtog hun Venstres Frihedspris – det var den gang, Venstre stadig var på ret kurs. I 2005 kom hun på Time Magazines liste over de 100 mest indflydelsesrige personer i verden. Siden da er berømmelsen vokset yderligere og med rette. 

 

Nu er hun aktuel med en ny bog, hvis engelsk titel ”PREY. Immigration, Islam, and the Erosion of Women’s Rights” er blevet oversat til “FRIT BYTTE. Indvandring, islam og truslen mod kvinder”. Såvel den engelske som danske titel indkapsler hovedtemaet: Kvinders sikkerhed og frihed er kommet under pres som følge af den massive indvandring fra muslimske lande. Kvinder er i stigende grad blevet jaget vildt.  

 

”Frit bytte” er spækket med såvel tal, statistikker og hårde data som en lang række personlige (primært kvinde-) fortællinger. Stoffet, som forfatteren har fået omfattende hjælp til at indsamle, afdækker, hvordan stadig flere kvinder i EU (ikke Europa, som der fejlagtigt står i bagsideteksten) oplever, at deres frihedsrettigheder og sikkerhed er truet. 

 

Hvorfor? Svaret er det enkle: Massiv migration fra muslimske lande, hvor kvinder pr. definition rangerer som andenklasses-mennesker. Et kvindesyn, der transporteres med på vandringen til Vesten, og som et antal indvandrermænd handler på.   

 

Hvordan kommer miseren til udtryk? I form af en bølge af overgreb, der dækker spektret fra uønskede tilråb, chikane og berøringer over vold til voldtægter og drab. 

 

Hvorfor i al verden bliver der ikke sagt fra i de lande, der har tilladt først og fremmest unge mænd at strømme ind i EU? Det korte svar lyder på kulturel berøringsangst og frygten for at blive stemplet som racist. 
Men, siger Hirsi Ali, vi kan ikke acceptere undermineringen af kvinders rettigheder i en religions (læs islams) navn. Gør vi det, giver det ”frit spil til både højrenationale kræfter og islamister”. I stedet skal vi lade være med at stikke hovedet i busken og forholde os til de ubehagelige kendsgerninger. Det gælder ikke mindst for det politiske establishment, hvis strudsepolitik har skabt en kæmpe fiasko.  

 

Citatmosaik
Jeg har delt citatmosaikken op i to. I den første del kipper jeg med flaget – i den anden går Hirsi Ali efter min bedste overbevisning galt i byen. 

”Denne bog blev til, fordi jeg var nysgerrig efter at undersøge, hvorfor kvinder i nogle områder trækker sig fra det offentlige rum.” (s. 24) 

 

Om # MeToo-bevægelsen: ”I mine øjne er det et mysterium, at man i USA og andre vestlige lande har brugt utallige sider papir og sendetid på ugerninger begået af et par hundrede fremtrædende skikkelser (…) men derimod ikke skrevet nær så meget om de langt mere talrige tilfælde af voldtægt, overfald og chikane, som bliver begået i Europa [EU – min tilføjelse, LN] af nyankomne migranter.” (s. 79) 

Læs også
Den traditionsrige, danske præstegård er truet. Vil den overleve i en forandret verden?

 

”De små ændringer, som mange kvinder foretager i deres liv [for eksempel at afholde sig fra at gå alene hjem om natten], fortæller historien om hastigt samfundsmæssigt forfald.” (s. 94)

 

”Det måske mest bizarre udtryk for denne nye sikkerhedsbevidsthed er fremkomsten af voldtægtshindrende undertøj og løbeshorts.” (s. 95) 

 

”Det er efterhånden gået op for de europæiske myndigheder, at flygtninge, der har fået afvist deres ansøgning om asyl, er mere tilbøjelige til at begå forbrydelser (…)”  (s. 114)

 

Ifølge tidligere svensk indvandrer-politimand: ”De ser fængslet som en ekstra chance, fordi de kan blive i Sverige. Jeg har mødt unge mænd, der sad i fængsel for voldtægt uden at blive udvist. Det eneste, de virkelig er bange for, er at blive udvist.” (s. 125) 

 

”Regeringer, som har frygtet at komme til at gavne populistiske partier ved at diskutere problemet åbent, har måttet konstatere, at man ved at lukke for debatten kommer til at gøre lige nøjagtigt det.

(…)

Intetsteds er de nedbrydende konsekvenser af fornægtelsen dog mere åbenlyse end i den moderne feministiske bevægelse.” (s. 148) 

Læs også
Ny bog om et af de modbydeligste mennesker under en af de mest rædselsfulde tidsperioder i historien

 

”For over 20 år siden undersøgte (…) Thomas Sowell migrationens historie gennem århundrederne. Han nåede frem til, at det tempo, hvormed indvandrere blev integreret, var afhængigt af, ”om de opfatter den omgivende kultur som ønskværdig eller ej.” (s. 196) 

 

”Blandt alle de kræfter, der holder immigranter med muslimsk baggrund tilbage, er islam den stærkeste af nøjagtig den grund, at den værner om kvinders underkastelse.” (s. 199) 

 

”At pumpe offentlige milliardbeløb ind i et tilsyneladende uløseligt samfundsproblem har skabt et nyt lag af projektmagere [inden for integrationsindustrien], hvis fiaskoer er selvforstærkende.” (s. 223) 

 

”Ophæv det eksisterende asylsystem” (s. 272) 

 

”Uden den vestlige civilisation ville denne bog være meningsløs. Som ingen anden civilisation gør den det muligt at leve og tænke frit. Bogen er skrevet ud fra et lidenskabeligt ønske om at bevare den.” (s. 290) 

 

”(…) kan intet siden 2015 blot i tilnærmelsesvis grad for eksempel måle sig med Den Røde Hærs gruopvækkende voldtægtskampagne mod tyske kvinder unde Anden Verdenskrig.” (s. 26) 

Læs også
Fremragende bog om et gammelt mord på en ung svensk pige og vores flygtige hukommelse

Kommentar: Ved Hirsi Ali monstro selv, hvad hun formulerer her? – med en sammenligning af krigsvoldtægter og voldtægter begået af muslimske tilvandrere i ’fredstid’? 

 

”Højrefløjspopulister har de seneste år igen og igen ført en påstand til torvs om, at indvandringen har ført til et stigende antal voldelige forbrydelser – og i særdeleshed forbrydelser af seksuel karakter.” (s. 56) 

Kommentar: Her er tale om fakta, ikke mindst i Sverige, og Hirsi Ali forfalder til at stigmatisere de røster, der har lagt sandhederne på bordet, med skældsordet ’højrefløjspopulister’. 

 

”(…) Vesten direkte svigter migranterne ved først ikke at ville forberede unge mænd på det kultursammenstød, de kommer til at opleve – og ved dernæst heller ikke at ville stille dem til ansvar for deres manglende selvkontrol.” (s. 177) 

Kommentar: Det er vist første gang i verdenshistorien, at de oprindelige befolkninger ligefrem er blevet pålagt opdragelsesopgaver over for uønskede gæster.  

 

”(…) må Europa holde op med at foregive, at det er nogle andres problem at skabe stabilitet i den muslimske verden.” (s. 275) 

Kommentar = spørgsmål: Hvorfor er det Europas problem at redde fejlslagne stater, der ikke viser nogen vilje til at redde sig selv? Hvis den vilje var der, ville fx de mest begavede og driftige unge mænd blive hjemme og bygge deres egne lande op. 

 

Stor respekt for Ayaan Hirsi Ali
Jeg har en kæmpestor respekt for Ayaan Hirsi Ali og den kamp, hun har kæmpet for at oplyse om islam. Og som hun har betalt en høj pris for. Hun er en af de helt centrale islamkritikere, og hendes bøger har afsat spor. Netop på den baggrund er hendes seneste værk en skuffelse.
De løsningsmodeller, hun stiller op, har kun meget begrænset gang på jorden. 40 års fejlslagen integration er et faktum, og det eneste håb (der bliver mindre og mindre dag for dag) er at få lukket grænserne og sat gang i repatrieringen. 

 

Læs også
Et mørkt kapitel i vores historie – sådan er mennesker blevet henrettet i Danmark

Kald den vurdering højrepopulisme. Kald den højreekstremisme. Kald den, hvad du vil. For mig at se er det sund fornuft ikke at hælde resterne af et rimeligt velfungerende demokrati yderligere ud med badevandet i multi-kultiens navn. Den multikulturelle vision har spillet totalt fallit. Som i T-O-T-A-L-T. 

 

Her to passager fra Lars Hedegaards seneste bog ”Sådan døde Danmark”, der er direkte modargument til Hirsi Alis ’opdragelsesløsning’:   

 

”Og jeg kom til det resultat [efter af have læst og læst -og rejst og rejst – min tilføjelse, LN], at verdenshistorien ikke rummer et eneste eksempel på, at en muslimsk befolkning har slået sig ned blandt en ikkemuslimsk befolkning, uden at det har medført en kamp om territoriet. Og der er vi nu i Vesteuropa.” (s. 11) 

 

“(…) argumenter for et kulturelt selvforsvar i Vesten nærmest er bandlyst i den offentlige debat, hvor de uden videre sidestilles med racisme og højreekstremisme.” (s. 57) 

 

Hirsi Ali får lige som Ruud Koopmans “Islams forfaldne hus” i ”Frit bytte” sat sonden ind alle de rigtige steder og med et væld af data analyseret problemerne og deres årsager. En stor tak for den indsats.  

Men med udsagnene: Jeg vil ikke have lukkede grænser, og ”Som indvandrer og tidligere asylansøger af somalisk oprindelse er jeg tilhænger af indvandring” (s. 177), taler hun fra sit beskyttede elfenbenstårn – omgivet af sikkerhedsvagter. 

 

Kritik af højrepopulister halter
Følgende citat kan illustrere, hvordan hendes kritik af såkaldte højrepopulister og højreekstremister halter:   

”Uanset at professor Koopmans selv er socialdemokrat, blev hans arbejde om forholdet mellem kulturel baggrund og vellykket integration afvist som ”højreekstremt”. (s. 100)

Læs også
Jordan B. Peterson er tilbage for fuld skrue i sin seneste bog  

 

Hvis Koopmans ikke er ”højreekstrem” – hvilket Hirsi Alis brug af anførselstegn indikerer – hvorfor skal tilsvarende budbringere af data og fakta belastes med etiketten? Hvorfor vælger Hirsi Ali denne politisk korrekte, men U-korrekte omtale af mennesker, organisationer og partier, der gerne vil værne om nationen – deres fædreland? Hvorfor skal disse konsekvent hænges ud som ’højrepopulister’? Hvorfor er de ikke bare patrioter med historisk viden (om islam) og forstanden i behold? 

 

Hirsi Ali må heldigvis og selvfølgelig mene og tænke og ytre, hvad hun vil, og ingen kan frakende hende, at det med denne faktamættede bog er lykkedes at få skruet lidt op i mainstreammedierne igen for en livsvigtig debat om islam i Europa.   

 

Men at kræve at de oprindelige, europæiske befolkninger skal ofre sig for tilflyttere, der ikke af egen vilje kan eller vil pakke deres kulturelle bagage ud, kan kun en intellektuel udtænke. 

 

At kæmpe for lukkede grænser og territorier – og i Danmarks tilfælde for det danske folk – det er ren overlevelseskamp. Som ikke bare danskerne, men EU’s oprindelige befolkninger er i fuld gang med at tabe, fordi det store flertal tilsyneladende ikke vil indse, i hvilket omfang den vestlige civilisation er under angreb. 
Eller der bydes på løsninger a la Ayan Hirsi Ali og Marlene Wind – i form af det liberale utopi-projekt løsrevet fra alle rødder i det lokale og partikulære (fædrelandet). 

 

På trods af min kritik så køb og læs ”Frit bytte” – fordi bogen ligesom ”Islams forfaldne hus” rummer en guldgrube af data. 

 

***

 

OM FORFATTEREN  

Ayaa Hirsi Ail er født 1969 i Somalia og opdraget som muslim. Hun voksede op i Afrika og Saudi-Arabien, men flygtede til Holland i 1992, hvor hun blev valgt ind i det hollandske parlament i 2003. 

Hun er forfatter til bl.a. ”Jeg anklager” og ”Nomaden” og har, siden hun skrev manuskriptet til kortfilmen ”Submission”, levet under beskyttelse. Det var den film, der kostede instruktøren Theo Van Gogh livet. Siden 2006 har hun boet i USA, hvor hun aktuelt er research fellow på Stanford University. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…