Jordan B. Peterson er tilbage for fuld skrue i sin seneste bog  

Den canadiske professor i klinisk psykologi, Jordan B. Peterson, har udgivet efterfølgeren – og modpolen – til 12 regler for livet. ”Hinsides orden” lyder titlen. 

   

Jordan B. Peterson: ”HINSIDES ORDEN. 12 nye regler for livet”. Oversat fra engelsk af Jakob Levinsen efter ”BEYOND ORDER. 12 More Rules for Life”. Hæftet med flapper. 372 sider. Kr. 219,95. Jyllands-Postens Forlag. Udkommet d. 02.03.2021.  

         

****** 6 stjerner ud af 6 

 

————————————————————————————————    

 

Jordan B. Peterson er tilbage med en ny bog ”Hinsides orden – 12 nye regler for livet”. Her et link til min anmeldelse af hans første bog ”12 regler for livet – en modvægt til kaos”, der indledes med en præsentation af forfatteren – i det tilfælde en enkelt læser eller to endnu ikke har stiftet bekendtskab med den lærde mand.  

 

Lidt mere baggrund
Siden Jordan Peterson i 2018 var på succesombrust verdensturné med optræden for tusindvis af mennesker, er der løbet meget vand i åen. Både han selv og hustruen har således været ramt af svær sygdom. Men nu er han tilbage. 

 

Før hans med længsel ventede nye bog kom på gaden d. 2. marts, var Peterson så uforsigtig at aftale et interview med The Sunday Times, der lavede en tro kopi af  Martin-Krasnik-dolker-Lars-Hedegaard-i-ryggen på ham. Interviewet foretaget af Decca Aitkenhead kan læses her, men jeg vil anbefale – hvis de engelske sprogkundskaber rækker – at lytte til hele det uredigerede interview her samt til datteren Mikhaila Petersons svar på Sunday Times-artiklen m.fl. her

 

Den skrøbelighed, som Peterson udstrålede i såvel interviewet som i de podcasts, han efterfølgende har produceret med kloge folk m/k, er der ikke skygge af i ”Hinsides orden”. I den forstand, at stoffet er gennemarbejdet, gennemtygget og gennemlyst på samme vis som i forgængeren ”12 regler for livet”.  

 

Lidt af en kraftpræstation, eftersom bogen er blevet til under svære og lidelsesfyldte betingelser. Det ved vi, fordi Peterson ikke har forsøgt at stikke under stolen, hvad han har (haft) at kæmpe med.  

 

12 regler for livet – en modvægt til kaos
I ”12 regler for livet – en modvægt til kaos” gav Jordan Peterson sit bud på, hvordan vi mennesker kan tackle de udfordringer og problemer, livet konstant konfronterer os med. Ambitionen var at stille og besvare følgende spørgsmål: Hvad er forskellen på at være lykkelig og være tilfreds? Hvad gør livet mere meningsfyldt? 

 

Petersons tese var og er, at tilværelsen ikke handler om at blive lykkelig, men om at finde mening. I en bestandig balancering mellem orden og kaos. Orden og kaos er fundamentale elementer i ethvert menneskeliv, fordi enhver levet situation består af begge dele. 
  Orden er, når mennesker omkring os handler i forhold til forståelige sociale normer, når mennesker er forudsigelige og parate til at samarbejde. Kaos opstår, når noget uventet indtræffer, fx arbejdsløshed, skilsmisse og livstruende sygdom.  

 

Mennesket har brug for nogle ordnende principper, for at alt ikke skal ende i kaos. Hvad det er væsentligt at begribe er, at kaos ikke er noget absolut negativt, fordi kaos netop rummer mulighed for fornyelse og skabelse. Men kaos skal holdes i skak – ellers drukner vi. 

 

Læs også
Den traditionsrige, danske præstegård er truet. Vil den overleve i en forandret verden?

Hvordan? 

 

Ved at vi hver især påtager os at tage ansvaret for vores egen personlige tilværelse, således at den lidelse, menneskelivet pr definition rummer, kan reduceres. At mindske lidelse er meningsgivende. 

 

Hinsides orden – 12 nye regler for livet
I fortsættelsen ”Hinsides orden – 12 nye regler for livet” introduceres så endnu en række livsnødvendige ’kompasser’ i en kompleks verden. I denne omgang med afsæt i, at for stor tryghed (’orden’) kan være farlig og destruktiv.
  Derfor fremlægger forfatteren en række strategier for, hvordan vi skal forsøge at kontrollere de kræfter, der disponerer os for tyranni, vrede, forurettelse og arrogance. Det sker med afsæt i omfattende og dyb (fag)litteraturlæsning, de mange klienter, Peterson som klinisk psykolog har haft i behandling og i hans egen livshistorie. 

 

For meget kaos er noget rod, der fører til ustabilitet og angst, men for meget orden kan udvikle sig til tyranni. Kunsten er at manøvrere mellem orden og kaos, som billedligt talt kan udtrykkes med Yin-og-Yang-symbolet. Yin og Yang udtrykker livets to polære kræfter, to grundprincipper, der i et samspil skal bringes i balance og harmoni. En daglig og livslang udfordring. 

 

Her kommer de 12 regler, der samtidige angiver emnet for de 12 kapitler: 

 

Regel 1.  

Vær tilbageholdende med at nedgøre samfundsmæssige institutioner og kreative resultater. 

Regel 2. 

Læs også
Ny bog om et af de modbydeligste mennesker under en af de mest rædselsfulde tidsperioder i historien

Forestil dig, hvem du kan blive, og gå så målrettet efter det

Regel 3. 

Gem ikke uønskede ting af vejen i tågen

Regel 4. 

Vær opmærksom på mulighederne de steder, hvor ansvarligheden er blevet forkastet

Regel 5. 

Gør ikke noget, du hader 

Regel 6. 

Opgiv ideologierne

Regel 7. 

Arbejd så hårdt som muligt på mindst én bestemt ting, og se, hvad der sker

Regel 8. 

Læs også
Fremragende bog om et gammelt mord på en ung svensk pige og vores flygtige hukommelse

Gør et værelse i dit hjem så smukt som muligt

Regel 9.

Hvis gamle minder fortsat går dig på, så skriv dem omhyggeligt og udtømmende ned

Regel 10. 

Planlæg og arbejd omhyggeligt på at bevare romantikken i dit forhold

Regel 11. 

Undgå at blive forurettet, svigagtig eller arrogant 

Regel 12. 

Vær taknemmelig på trods af dine lidelser

 


Et intellektuelt og menneskeligt fyrtårn
Lever den svære 2’er op til 1’eren. Ja, det synes jeg. Samtidig med, at jeg erkender, at jeg har svært ved at holde Jordan B. Peterson ud i strakt arm, fordi jeg hele tiden nikker i takt med hans refleksioner – og måske derfor kan blive blind for fejl og mangler i argumentationen?

 

Jeg har fulgt ham tæt siden 2016 og set i snesevis af hans YouTube-videoer, dels forelæsninger for studerende, dels samtaler med en række interessante og begavede mennesker. Man er altid i godt og autentisk selskab med Peterson, fordi han aldrig lægger skjul på, at de eksistentielle problemer, han adresserer, også er hans egne. 

Læs også
Et mørkt kapitel i vores historie – sådan er mennesker blevet henrettet i Danmark

 

I min optik er han et fyrtårn såvel intellektuelt som menneskeligt. Noget af det bedste, der er sket i det 21. århundredes narcissistiske og identitetspolitiske vanvid. En gave til søgende og åndeligt hungrende – og et lysende eksempel på, hvad ét eneste ordentligt menneske kan nå i dette liv, hvis han sætter hele sit potentiale ind på det. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…