De mange indvandrere, der ikke bliver vaccineret, er en fare for os alle – myndigheder og eksperter fylder os med snak om, hvad der er galt

Arkivfoto fra før corona (Foto: Steen Raaschou)

Først konstaterede man, at corona-smitten var klart højere blandt ikke-vestlige indvandrere end blandt folk med dansk baggrund. Den Korte Avis har skrevet en række artikler om dette, baseret på statistikker fra Statens Serum Institut.

 

Det forsøgte de politisk korrekte kræfter så at finde søforklaringer på, som fuldstændig ukritisk blev viderebragt af de fleste medier og af en række eksperter.

 

En af disse søforklaringer var, at ikke-vestlige indvandrere i særlig grad var udsatte for smitte på grund af deres arbejde som for eksempel buschauffører og hjemmehjælpere – her kom de i kontakt med mange mennesker, hvilket udsatte dem for smitte, lød det.

 

Men denne forklaring var grebet ud af luften. Statens Serum Institut dokumenterede, at der ikke var nogen sammenhæng mellem bestemte typer arbejde og udbredelsen af corona-smitte.

 

Søren Bostrøm på moské-besøg

Nu er vi så nået til det næste store problem, som de politisk korrekte slår knuder på sig selv for at snakke udenom:

 

Ikke-vestlige indvandrere bliver langt sjældnere vaccinerede mod corona end mennesker med dansk baggrund.

 

Dette er farligt for os alle sammen. Når folk ikke bliver vaccinerede, ar der langt større risiko for, at de sætter smitte i omløb.

 

Det var da også baggrunden for, at direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, i august aflagde besøg i to københavnske moskeer. Han ville overbevise de muslimske miljøer om, at det er godt og vigtigt at blive vaccineret mod corona.

 

Men besøgene blev noget af en fiasko. Der var ikke ret mange af de muslimske indvandrere, som ønskede at blive vaccinerede.

 

Søforklaring

Brostrøm fandt hurtigt endnu en af de søforklaringer frem, der flyder fra politisk korrekte eksperter, når de har brug for at sløre de virkelige problemer.

 

Ifølge Brostrøm kunne en forklaring på den ringe vaccine-interesse fra muslimerne være, at pressen var i hælene på ham med alle deres kameraer. ”Det skræmte folk væk,” mente han.

 

Det var en vældig interessant forklaring, der behændigt så bort fra, at det jo var Brostrøm selv, der havde sørget for presseopbuddet – vel i det håb, at både han og hans budskab kunne få positiv opmærksomhed i medierne.

 

Men Brostrøms forklaring om, at den ringe interesse for at blive vaccineret skyldtes medieopbuddet, var fuldstændig hen i vejret.

 

Det er et generelt problem, at ikke-vestlige indvandrere i langt ringere grad end danskere lader sig vaccinere – hvorved de øger smittespredningen i samfundet. Her taler vi helt overvejende om indvandrere fra muslimske lande som Somalia, Libanon (palæstinensere) og Syrien.

 

I en voksne del af den danske befolkning har snart 75 procent fået det andet vaccinestik. Blandt indvandrere fra Somalia er det næsten kun halvt så mange – 38,8 procent. Hos indvandrere fra Libanon er det 40,7 procent, og hos indvandrere fra Syrien er det 45,2 procent, der er færdigvaccinerede.

 

Mistillid til myndigheder

Diverse iagttagere og eksperter giver forskellige forklaringer på denne vaccine-fiasko blandt ikke-vestlige indvandrere. En del af dem søforklaringer af samme type som den med, at indvandrerne er i kontakt med mange mennesker.

 

Der er dog også relevante betragtninger imellem. Lægen Urfan Ahmed, der selv synes at have indvandrerbaggrund, nævner én af dem: ”det faktum, at der i visse indvandrermiljøer er en indgroet mistillid til politikere og myndigheder”.

 

Halima El Abassi fra Rådet for Etniske Minoriteter supplerer: ”Der er simpelthen en del mennesker i de miljøer, der generelt ikke stoler på myndighederne. De har en helt grundlæggende frygt for, at det danske samfund ikke vil dem det godt.”

 

Det er danskernes skyld, må man forstå

Halima El Abassi har en pointe, når det gælder mange muslimers vrangvilje over for det danske samfund. Men alligevel er der noget galt med hendes forklaring:

 

Hun får det til at lyde, som om der er en eller anden brist ved det danske samfund, der gør, at muslimerne ikke vil vaccineres.

 

Det er samme grundtone, der lå i Søren Brostrøms optræden i moskeen: Han var meget opsat på at vise, at der i hvert fald ikke var noget galt med de muslimske miljøer og deres kultur, når de ikke ville vaccineres.

 

Hvis det var nogens skyld, så var det det danske samfunds, måtte man forstå. For eksempel Brostrøms skyld, fordi han kom med et følge af pressefolk.

 

Forklaringen var fuldstændig grebet ud af luften. Det er en kendsgerning, at mange muslimske indvandrere i Danmark ikke vil vaccineres – uanset om der er pressefolk i nærheden eller ej.

 

Det er ikke Søren Brostrøm, der forhindrer dem i det. Det er dem selv, fordi de har diverse vrangforestillinger om, at der er svin i vaccinen, at vaccinen forhindrer dem i at få børn, at de kan blive homoseksuelle af vaccinen osv. osv. Ren overtro.

 

To grunde til vaccinemodstand blandt muslimer

Hvorfor florerer denne overtro i den grad?

 

Det er er nok to grunde til:

 

Den ene er, at de muslimske lande har en meget ringe tradition for nøgtern, saglig og videnskabelig tænkning. Den islamiske verden er således meget ringe repræsenteret inden for videnskaberne.

 

Religiøse dogmer dominerer i den grad kulturen og tankebanerne på alle niveauer i samfundet. Fra universiteter til hverdagsbevidsthed.

 

Den anden grund til den enorme vaccineskepsis blandt ikke-vestlige, ikke mindst muslimske indvandrere, synes at være den indgroede mistillid til politikere og myndigheder, som lægen Urfan Ahmed omtaler.

 

Men det er ikke kun de danske myndigheder, som de har mistillid til. I store dele af den muslimske verden er der en stæk mistillid til det politiske system.

 

Man stoler på de religiøse autoriteter. Man stoler ikke på verdslige politikere.

 

Man er meget kritisk over for statslige myndigheder. Det fællesskab, som man har tillid til og føler loyalitet overfor, drejer sig i langt højere grad om ens familie, ens klan og ens stamme.

 

Så man er altså ofte også stærkt skeptisk over for statslige myndigheder i de muslimske lande.

 

Islam, stammekultur – og Danmark

Islam kombineret med klan- og stammekulturen har enorm vægt i den kulturelle bagage, som ikke-vestlige indvandrere bringer med til Danmark. Og denne kulturelle ballast hænger i høj grad ved i nye generationer.

 

Den har afgørende betydning for den store vaccineskepsis blandt indvandrerne.

 

Men det vil danske myndigheder og eksperter ikke tale om. De vil hellere tale om, at det hele er danskernes skyld – jævnfør Søren Brostrøm.

 

Vi har et af verdens bedste samfund. Vi har fået en masseindvandring fra lande, der fungerer aldeles elendigt. Alligevel forsøger politisk korrekte kredse at give indtryk af, at når indvandrere har en fuldstændig irrationel vaccine-skepsis, så har det danske samfund skylden.

 

Man forsøger og forsøger, om man da ikke kan lokke de ikke-vestlige indvandrere til at lade sig vaccinere. Men det kniber gevaldigt, for man har en meget stærk modstander: de ikke-vestlige, især muslimske indvandreres medbragte kultur.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…