Peter Skaarup: Her er en plan for at stoppe banderne, inden de får ny magt

Peter Skaarup (foto: Privat)

Af MF Peter Skaarup, Gruppeformand for Dansk Folkeparti

 

En række nye skyderier kan være de første ildevarslende tegn på, at banderne er begyndt at rykke på sig igen.

 

De myndigheder der normalt holder et vågent øje med bandernes aktiviteter, kan have fordelt ressourcerne en smule anderledes i forbindelse med corona-krisen. Og så ser banderne deres snit til at markere sig internt, og få udfordret nogle af de magtstrukturer de hele tiden slås om.

 

Det mest effektive for at komme banderne til livs, er et langt og sejt træk. Og trods den alvorlige Covid-19 virus er bandernes tilstedeværelse noget, som stadig skal have myndighedernes alvorlige bevågenhed.

 

Det kræver en markant politiindsats at få bugt med banderne. Men det kræver også, at andre aktører omkring banderne lever op til det samme ansvar og fasthed.

 

Det er f.eks. vigtigt, at kommunerne stopper med at udbetale diverse offentlige ydelser, hvis bandemedlemmerne ikke lever op til de forpligtelser, det kræver at modtage hjælp fra det offentlige.

 

Kriminalforsorgens ansatte skal være fagligt rustet til at håndtere disse bandemedlemmer, både i fængslerne men også med det tilsyn bandemedlemmerne er blevet pålagt, som en del af en dom.

 

De forebyggende enheder, der på gadeplan arbejder med disse bande-drenge, skal opretholde en solid faglighed, så de reelt kan arbejde drengene ud af banderne, og ind i et fornuft livsforløb.

 

Og til slut skal samfundet give disse bandemedlemmer et ultimatum: Vil de samarbejde om at komme ud af banderne, skal de hjælpes. Men fastholder de en bandeidentitet, skal vi omvendt som samfund sørge for, at det valg de har truffet, bliver det forkerte for dem.

 

Det er det pres, der er så altafgørende at fastholde over for banderne, så de fornemmer, at vi er der, og at vi tager deres aktiviteter og tilstedeværelse seriøst. Også i denne alvorlige tid med Covid-19.

 

Det skal aldrig kunne betale sig at frekventere en bande.

 

Bandernes adfærd er utryghedsskabende og noget vi som samfund skal håndtere med største alvorlighed. Det er vigtigt, at der fra myndighedernes side bliver handlet hurtigt og konsekvent.

 

Dansk Folkeparti ønsker, at justitsministeren tager dette meget alvorligt, og at der bliver slået hårdt ned på bandeadfærden uanset hvornår og hvordan den viser sig. En adfærd som i bedste fald ikke eskalerer yderligere, end de skyderier der allerede har været. Men i værste fald er et tegn på en begyndende og ny alvorlig bandekonflikt, som den vi så i 2017, hvor særligt København var ramt.

 

Forskellige regeringer har gennem de sidste 11 år lavet 3 forskellige bandepakker. Alle med fuld støtte fra Dansk Folkeparti. Måske er det tid til at lave bandepakke 4? For trods meget aktive og markante indsatser for at bekæmpe bandekriminalitet, er banderne stadig lyslevende.

 

Dansk Folkeparti er klar på at sætte endnu flere tiltag ind for at bekæmpe banderne

 

Vi har ikke som samfund råd til en ny bandekonflikt, der eskalerer yderligere. Lige nu har samfundet rigeligt med udfordringer. Og derfor er vi nødt til at fastholde grebet om banderne. Også i denne svære tid, hvor andre opgaver også er vigtige.

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/nu-raser-bandekrigen-for-fuld-udblaesning-bydelen-syder-og-noget-er-paa-vej-siger-beboer-paa-indvandrertaette-noerrebro/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…