Pakistaneren tævede sin danske hustru ihjel for øjnene af deres tre børn – nu vil han ikke acceptere sin velfortjente straf

Han tævede sin hustru ihjel og tvang børnene til at se på.

 

Inden han til sidst bankede hende ihjel, havde han i længere tid systematisk mishandlet og terroriseret både sin hustru og deres børn gennem flere år.

 

Nu har et nævningeting ved Retten i Roskilde fredag den 24. april 2020 idømt den 39-årige pakistaner, Kamran Khan, forvaring på ubestemt tid samt udvisning for livstid.

 

Fandt slagredskaber med hustruens blod

Volden kulminerede i to måneder fra august og til den 2. oktober 2018, hvor pakistanerens 34-årige etnisk danske hustru døde, som følge af den systematiske mishandling.

 

Det skete i form af, som det hedder i rettens referat: ”en række legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter, hvilket han i adskillige tilfælde tvang de to ældste børn til at overvære.”

 

I hjemmet blev der fundet en række genstande med den dræbte kvindes blod, og som pakistaneren indrømmede var blevet brugt, når han tævede hende.

 

Karakteren af den omfattende massive og usandsynlige grove vold

Dommen til forvaring på ubestemt tid er den hårdeste, en dansk ret kan udstede, da den i modsætning til en livstidsdom kan medføre, at den dømte aldrig nogensinde mere vil komme ud i samfundet.

 

Og skulle det alligevel lykkes for pakistaneren at komme ud i friheden på tidspunkt, er det med udvisningsdommen samtidig ud af landet.

 

Af rettens referat fremgår det blandt andet, at:

 

”Under hensyn til omfanget og karakteren af den omfattende, massive og usandsynligt grove vold, som tiltalte systematisk og kontinuerligt udsatte forurettede for, og da han trods det stigende omfang af skader på hende fortsat udøvede denne vold mod hende, der stedse blev mere skadet, svækket og hjælpeløs og til sidst ukontaktbar.”

 

Videre anfører retten, at i få fald:

 

”Måtte tiltalte i hvert fald have anset det for overvejende sandsynligt, at hun som følge af den grove og fortsatte vold ville afgå ved døden. Tiltalte havde derfor forsæt til drab.”

 

Frembyder en nærliggende fare for andres lig og helbred

Retten begrunder forvaringsdommen med de oplysninger, er under sagen kom frem mod pakistaneren og hans tidligere kriminalitet.

 

Således hedder det i rettens referat blandt andet, at:

 

”Under hensyn til kriminalitetens karakter og grovhed og oplysningerne om tiltaltes person og tidligere kriminalitet, fandt nævningetinget, at tiltalte frembød nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel var påkrævet for at forebygge denne fare.”

 

Eller sagt på en anden måde: beskytte samfundet mod pakistaneren.

 

Udover forvarings- og udvisningsdommen blev pakistaneren dømt til at betale erstatning til sine tre børn, ligesom han blev frakendt retten til at arve den hustru, han systematisk tævede ihjel.

 

Hans forsvarer, Michael Juul Eriksen, ankede på stedet dommen.

 

Den Korte Avis har tidligere skrevet om sagen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…