På blot sytten år er langt over tusinde ikke-vestlige mænd dømt for seksualforbrydelser – kriminaliteten stiger i takt med indvandringen

Arkivfoto af migranter på vej gennem Europa fra YouTube

Lidt over atten tusinde flygtninge fik i løbet af 2015 og 2016 fik opholdstilladelse i Danmark.

 

Men det var tilsyneladende ikke nok set med Dansk Flygtningehjælps øjne.

 

”Danmark kunne sagtens tage imod flere flygtninge. Vi har løst historisk store opgaver helt tilbage med de ungarske og vietnamesiske flygtninge og fra Balkan og i den tidlige fase med flygtninge fra Syrien,” lød det i juli 2018 fra Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Christian Friis Bach, i en kommentar til Ritzau.

 

Synspunktet falder som bekendt i god jord hos Morten Østergaard & Co. og venstrefløjen, men næppe hos Kriminalforsorgen.

 

Rent faktisk stiger kriminaliteten i takt med indvandringen fra ikke-vestlige lande, og det øger presset på Kriminalforsorgens institutioner. Altså fængslerne.

 

Syrerne er et godt eksempel på udviklingen

De syrere, som Friis Bach nævner, er et godt eksempel på udviklingen siden årtusindskiftet.

 

I år 2000 boede der 1. januar i alt 1.180 syrere i Danmark i alderen 15 – 79 år, og af dem blev i alt 92 dømt for overtrædelse af straffeloven.

 

I 2018 var antallet af syrere i Danmark i den pågældende alder den 1. januar løbet op i 25.472 personer, og af dem blev små to tusinde eller i alt 1.949 dømt for overtrædelse af straffeloven.

 

Alene i perioden 2015 – 2018 blev i alt 53 syrere dømt for en sexforbrydelse. Herunder elleve voldtægter.

 

Antallet af ikke-vestlige fordoblet – danske statsborgerskaber tredoblet

Ikke nok med, at antallet af ikke-vestlige indvandrere i alderen 15 – 79 år er mere end fordoblet perioden fra år 2000 og til og med 2018.

 

I samme periode er antallet af ikke-vestlige i den pågældende alder med dansk statsborgerskab blevet mere end tredoblet.

 

Således havde i runde tal 176.000 ikke-vestlige indvandrere i alderen 15 – 79 år bopæl i Danmark ved årtusindskiftet, og af dem havde cirka 55.000 dansk statsborgerskab.

 

Sytten år senere var antallet af ikke-vestlige i alderen 15 – 79 år i 2018 steget til rundt regnet 392.000, og blandt dem havde cirka 179.000 dansk statsborgerskab.

 

Det betyder, at rundt regnet samtlige ikke-vestlige i kriminalitetsalderen i dag er beskyttet mod udvisning, uanset hvilken forbrydelse de så end begår.

 

Antal dømte følger med – og så er der asylansøgerne

Medens antallet af ikke-vestlige i kriminalitetsalderen med bopæl i Danmark næsten er fordoblet i perioden fra årtusindskiftet og til og med 2018, er ligeledes antallet af ikke-vestlige med en strafferetlig dom ligeledes mere end fordoblet.

 

Således fik små 11.000 ikke-vestlige en strafferetlig dom i år 2000. Sytten år senere var antallet af ikke-vestligt dømte mere end fordoblet til lidt over 24.000 domme i 2018.

 

Tager man hele perioden år for år og lægger antallet af dømte sammen, så er i alt små 307.000 ikke-vestlige kendt skyldige efter en strafferetlig afgørelse i perioden år 2000 – 2018.

 

Fordelt på lovovertrædelser drejer det sig blandt andet om 22.551 domme for vold og 1.487 domme for sexforbrydelser inklusive 354 voldtægtsdomme.

 

Læg så dertil 105 domme for drab og ikke mindre end 140 domme for forsøg på manddrab.

 

Med i billedet hører også, at i alt 3.186 asylansøgere i den syttenårige periode er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf.

 

Blandt andet for 87 sexforbrydelser og herunder 48 voldtægter.

 

Somaliere og tyrkere bag næsten hundrede voldtægter

Set i forhold til deres antal hører somalierne til blandt de mest kriminelle indvandrere fra ikke-vestlige lande.

 

Selvom der bor næsten fire gange så mange tyrkere som somaliere i Danmark, ligger somaliere og tyrkere på nogle områder side om side i rent faktiske tal som for eksempel, når det drejer sig om voldtægter, hvor henholdsvis 51 tyrkere og 43 somaliere er blevet dømt i perioden år 2000 til og med 2018.

 

Her et par typiske eksempler på udviklingen i Danmark for somaliere, tyrkere og libanesere.

 

Somaliere: Ved årtusindskiftet boede der 8.192 somaliere i Danmark og af dem havde de 331 eller i alt 4,0 procent dansk statsborgerskab.

Det antal var den 1. januar 2018 steget til i alt 14.335 somaliere, og hvoraf de 55,9 procent eller i alt 8.007 havde dansk statsborgerskab.

I hele perioden fra årtusindskiftet og til og med 2018 blev i alt små 16.000 somaliere kendt skyldige efter en strafferetlig afgørelse. Blandt dem lidt over to tusinde for vold, 123 for sexforbrydeler og 43 for voldtægt.

 

Tyrkere: Ved årtusindskiftet boede der 32.185 tyrkere i Danmark, og af dem havde de 7.630 eller i alt 23,7 procent dansk statsborgerskab.

Det antal var den 1. januar 2018 steget til i alt 53.476, og hvoraf de 28.020 eller i alt 52,4 procent havde dansk statsborgerskab.

I hele perioden fra årtusindskiftet og til og med 2018 blev i alt 63.328 tyrkere kendt skyldige efter en strafferetlig afgørelse. Deriblandt små fire tusinde voldssager, 228 sexforbrydelser og heraf 51 voldtægtsdomme.

 

Libanesere: Ved årtusindskiftet boede der i alt 10.264 libanesere i Danmark, og af dem havde 4.768 eller i alt 46,5 procent dansk statsborgerskab.

Det antal var den 1. januar 2018 steget til i alt 20.966, og hvoraf de 17.658 eller i alt 84,2 procent havde dansk statsborgerskab.

I hele perioden fra årtusindskiftet og til og med 2018 blev i alt 31.400 libanesere kendt skyldige efter en strafferetlig afgørelse. Deriblandt små 3.000 voldssager, 123 sexforbrydelser og heraf 33 voldtægtsdomme.

 

Selvom asylstrømmen er stilnet af, fortsætter udtyndingen

Der kommer i øjeblikket kun ganske få asylansøgere til Danmark.

 

Den 31. august var antallet for årets første otte måneder nået op 978 ansøgere i modsætning sidste år, hvor antallet i årets første otte måneder lå på 1.782 og sluttede med 2.716 personer, der 2019 søgte asyl i Danmark.

 

Men uanset rimeligt lave asyltal er der en udvikling i gang, der ikke kan stoppes, og det er ikke-vestlige børnefødsler.

 

Således fødte mødre af ikke-vestlig oprindelse sidste år i alt 12.208 børn, og af dem blev de 3.268 født som danske statsborgere som følge af, at moderen var blevet dansk statsborger.

 

Somaliere, tyrkere og libanesere ligger langt over gennemsnittet

Det svarer til, at lidt over 25 procent blev født med dansk statsborgerskab. men hos både somaliere, tyrkere og libanesere opererer man med helt andre procentsatser.

 

For somaliernes vedkommende gælder, at ud af 301 fødsler i 2019, blev de 157 eller i alt 52,2 procent blev født med dansk statsborgerskab.

 

Tyrkiske kvinder fødte 1.054 børn, hvor af de 657 eller i alt 62,3 procent blev født som danske statsborgere.

 

De libanesiske fødsler løb sidste år op i 532, og blandt dem blev de 453 eller i alt hele 85,2 procent født som danske statsborgere.

 

Men antallet af danskfødte børn med ikke-vestlig baggrund er formentlig højere, da barnet bliver født som dansk statsborger, hvis blot en af forældrene har dansk statsborgerskab og er født i Danmark, så der kan nemt smutte nogle her, hvis moderen er registret som eksempelvis somalisk statsborger, men hvor barnets far har dansk statsborgerskab.

 

Og når disse danskfødte børn af ikke-vestlig oprindelse vokser op og selv får børn, vil deres børn blive registreret som etniske danskere, uanset om der er tale om somaliere eller ej.

 

Så på langt sigt bliver det komplet umuligt at få troværdige tal om befolkningens sammensætning, og det er dybt problematisk.

 

Men sådan har flertallet af politikerne i Folketinget åbenbart villet have det.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK2)

 

https://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF42)

 

https://www.statistikbanken.dk/10338 (Tabelkode: STRAFNA4)

 

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: FODIE)

 

Læs også:

https://www.bt.dk/politik/dansk-flygtningehjaelp-danmark-kan-tage-flere-flygtninge

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…