Nye tal bekræfter, at Sverige er på vej til en corona-katastrofe

Sveriges socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven

Tilfældet Sverige blev beskrevet i Den Korte Avis den 10. maj (1). Det var dystre tal, der viste at Sverige havde en meget høj dødelighed (Infection Fatality Ratio, IFC) på mellem 1,12% og 1,65% af samtlige der blev smittet med corona virus. Tallene stammer fra en smitte analyse som blev gennemført i Stockholm, i dagene 26. marts til 3. april.

 

Smitte analysen var baseret på en meget lille prøvestørrelse, kun 707 stockholmere, hvoraf 18 var smittede. Nu er der så kommet resultater fra en ny, mere omfattende undersøgelse, fra hele Sverige, som bekræfter de katastrofale svenske tal. Den nye analysen havde 2.573 deltagere. Dataindsamlingen blev foretaget i dagene 21. til 24. april. Hovedresultatet er, at der på det tidspunkt var 0,9% af svenskerne der havde corona virus i kroppen, svarende til 93.600 personer.

 

Nye mørketal og dødelighed (IFC)

Man kender også antallet af nye registrerede smittede (alle tal kan downloades fra (2)), så det er enkelt at beregne mørketallet. Corona virus kan påvises i 2-3 uger, og ofte en del længere. I de 3 uger før 23. april var der 11.057 nye registrerede, og antager man at corona virus kun kan påvises i 2 uger, var tallet 7.585. Når det virkelige antal af smittede er 93.600, giver det et mørketal på 93.600/11.057 = 8,5 for 3 uger med påviselig corona virus i kroppen, og på 12,4, hvis det kun findes i 2 uger. Det er endnu lavere mørketal end fra Stockholms analysen (32-36), og milevidt fra de 75 som bliver brugt i de svenske prognoser.

 

Antallet af døde i perioden efter analysen er også kendt, og normalt ligger tiden fra smitte til død på 2-3 uger. I de 3 uger efter 22. april var der 1.523 dødsfald, og antager man at tiden fra smitte til død kun er 2 uger, var tallet 1.004. Det giver en dødelighed på 1.523/93.600 = 1,62%, med 3 uger fra smitte til død, og 1,07% hvis der kun går 2 uger. Tallene passer forbløffende godt med den første lille analyse fra Stockholm, og også med data fra England, hvor man vurderer at en realistisk værdi for IFC er 1,7%. Bruger man den version af SIR modellen, som er beskrevet i Den Korte Avis (3), får man den bedste tilpasning med en dødelighed på 1,23%, hvilket nok er det bedste, lidt forsigtige bud for tiden.

 

Flokimmunitet

Hvis ’flokimmunitet’ kan opnås når 60% af befolkningen har været smittede, betyder det at Sverige vil få ialt 76.700 dødsfald (med IFC = 1,23%, 10.400.000×0,6×0,0123). På de første 81 dage af epidemien er Sverige kun nået op på 3.460 døde. På nuværrende tidspunkt har Sverige omkring 500 dødsfald pr. uge, med en let faldende tendens, men kan man holde det oppe på 500, hvilket ser ud til nogenlunde at beslaglægge Sveriges kapacitet af intensivpladser (på trods af at patienter over 80 år ikke får intensivpleje), vil det vare 146,6 uger (2,8 år) før man når 76.700 dødsfald. Hvis man først opnår flokimmunitet når 80% af befolkningen har været smittede (hvilket er højst sandsynligt), er der 3,8 år igen.

 

Sveriges muligheder

Er der nogen der forestiller sig, at samtlige Sveriges intensivpladser kan være belagt med Covid-19 patienter i de næste 3-4 år?

 

På et tidspunkt må selv Sverige se i øjnene, at flokimmunitet ikke er opnåelig med den nuværende kurs. Selv om man måske kan acceptere at dødstallene skal tælles i tusinder, som Stefan Löfven formanede det svenske folk på TV, så vil landet ikke kunne holde til de økonomiske skader. Der er 2 muligheder, enten kan Sverige få sat gang i epidemien igen, glemme alt om hospitalsvæsenet, og med 20-30.000 dødsfald pr. måned, i en 2 til 3 måneder, nå op på den eftertragtede immunitet. Så må man håbe at immuniteten holder, også over for virussens utallige nye mutationer.

 

Eller også må Sverige slå ind på samme kurs som Danmark netop har gjort, og begynde at nedkæmpe epidemien, med et system til opsporing og lukning af alle smittekæder. Det bliver ikke nemt. Danmark har for tiden omkring 300-400 nye smittede pr. dag, hvoraf cirka 100 bliver registreret (bedste skøn, der er endnu ingen smitte analyser fra Danmark), mens Sverige har omkring 4.000 nye smittede pr. dag, hvoraf kun 500-600 bliver registreret.

 

Mon ikke det kun er et spørgsmål om tid, før Sverige opgiver den dødsensfarlige idé om flokimmunitet?

1) https://denkorteavis.dk/2020/tilfaeldet-sverige-nu-med-corona/

2) https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/

3) https://denkorteavis.dk/2020/simpel-epidemi-model/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…