Sverige er på vej i opløsning – bander tager kontrol over dele af Gøteborg

Arkiv/Gøteborg

Sverige er en stat på vej i opløsning. Det synes at stå klart. Den indvandrerrelaterede kriminalitet i almindelighed og bandekriminaliteten i særdeleshed understreger, at det er svært at overdrive den svenske ulykke.

 

Den uhyggelige historie fra Solna nord for Stockholm, hvor to svenske unge blev tortureret og voldtaget i ti timer og forsøgt levende begravet af to indvandrere fra den tredje verden, er kendt af de fleste af denne avis’ læsere. Læs om sagen her

 

Det svenske straffeniveau er i sig selv en af forklaringerne på, at bandekriminaliteten er ude af kontrol (den anden forklaring er selvfølgelig det enorme antal personer med baggrund i Stormellemøsten og Afrika syd for Sahara).

 

Græd efter dommen i Herlev

I Sverige får en kriminel under 21 år en klækkelig rabat på straffen, og jo yngre ned til 15 år desto større.

 

Det lyder ganske surrealistisk, men en 17-årig fra Sverige som ham, der netop er blevet idømt 20 års fængsel ved en dansk ret efter en bandelikvidering i Herlev, ville i Sverige have fået maksimalt fire år på en lukket ungdomsorganisation, sandsynligvis endnu mindre.

 

Det er årsagen til, at han begyndte at græde, da forskellen på dansk og svensk ret gik op for ham. De finere nuancer havde han ikke opdaget. Læs om de fem helt uge svenske indvandrere, der er dømt for dobbeltdrab i Herlev her.

 

En 15-årig får som udgangspunkt en strafrabat på mellem 75 og 85 pct. (sic!). Det er ikke mærkeligt, at en Lise Tamm, chefanklager i Sverige, kan udtale, at ”som det er nu i Sverige, praler de kriminelle af, at de bruger unge mennesker, som maksimalt får fire år på en lukket institution.”

 

Vi kan her se sammenhængen imellem de uhørt lave straffe og kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere.

 

Voldskultur

Indvandrere fra ovennævnte områder medbringer en voldskultur, der er helt uhørt i nordiske lande.

 

Hovedparten af dem er ikke i stand til at klare sig på hæderlig vis, og samtidig udtrykker mange af dem en fuldstændig foragt for de etniske svenskere.

 

Det viser de mange fornedringsrøverier, hvor svenske ofre ikke ”bare” røves, men tisses på, tortureres, tvinges til at spise cigaretskodder og misbruges seksuelt.

 

Ingen – heller ikke jeg indtil for få år siden – havde helt set, hvor ondt mange fra den tredje verden i et land som Sverige nyder at opføre sig. Koblingen mellem enorm indvandring og grotesk lave strafniveauer skaber tilstande som i en gyserfilm af den mest primitive slags.

 

Bander tager kontrol over indvandrertætte områder i Gøteborg

Udviklingen i Sveriges næststørste by Gøteborg viser det. Blot inden for de sidste par uger er følgende hændt i byen:

 

Bander har opsat vejspærringer ved indgangen til bestemte kvarterer, og bander sender jævnligt patruljer ud og standser folk på gaden.

 

Der fandt for få dage siden et bandemøde sted på et af byens hoteller, muligvis for at forsøge at bilægge de klankampe, der finder sted mellem rivaliserende bander, alle med ophav i den tredje verden.

 

Selv Berlingske, der sjældent forsømmer en lejlighed til at bringe rosenrøde historier om ikkevestlige indvandrere og efterkommere, der efter sigende klarer sig fortræffeligt, har bragt artikler om disse hændelser.

 

Sverige befinder sig i en voldsspiral, der kun vil blive værre, så længe de svenske politikere ikke omlægger udlændingepolitikken radikalt og standser indvandringen og dernæst påbegynder hjemsendelser af især kriminelle ikkestatsborgere.

 

Hvad angår de mange, mange kriminelle statsborgere med baggrund i den tredje verden, må den svenske stat som minimum vedtage ganske drakoniske straffe.

 

Sveriges udfordringer kan næppe løses alene ved strafforhøjelser. Dertil er Sverige kommet for langt ud. Det er den perfekte storm, der rammer Sverige i disse år. Og ingen kan med nogen grad af sikkerhed vide, hvordan det vil ende.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…