Corona-krisen bliver langvarig, hvis Danmark ikke gør som Østasien og Færøerne

Mon ikke mange danskere tror at myndighederne er igang med at bekæmpe corona epidemien?

 

Men det er en misforståelse, de mange restriktioner er indført for at reducere smittehastigheden, ikke for at standse epidemien.

 

Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, sagde på et pressemøde den 8. april: ”Vores strategi er ikke at få epidemien til at gå helt væk… Vi skal igennem den på en måde, hvor sundhedssystemet og samfundet ikke knækker.”

 

Myndighederne tilstræber at følge den flade ’grønne’ kurve, og ikke den stejle ’røde’, som ville overbelaste sundhedssystemet, men målet er ikke at standse epidemien, den skal dø ud af sig selv, når tilstrækkelig mange danskere er blevet immune.

 

Så flokimmunitet er stadig målet.

 

Smittetrykket er faldende takket være nedlukningen

Før påske fortalte direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut (SSI), at smittetrykket var faldet til 0,9.

 

Et smittetryk mindre end 1,0 betyder, at smitten er faldende.

 

Det ses også på tallet for indlagte med corona virus. Det toppede den 1. april, med 535, og var den 12. april faldet til 396.

 

De sidste 6 dage har faldet været på 18 pr. dag i gennemsnit. Antallet på intensiv er på 5 dage faldet fra 144 til 104. Påskedag nåede smittetrykket ned på 0,7 og hvis vi holdt fast i den nuværende grad af nedlukning, ville der om godt 1 måned være få eller ingen indlagte med corona virus.

 

Men det vil vi ikke, for så opnår vi ikke at hovedparten af landets befolkning bliver smittede, og immune, så epidemien hører op af sig selv.

 

Nu åbnes der op – og så stiger smittetrykket

Vi vil istedet øge smittehastigheden.

 

Statens Serum Institut forventer at smittetrykket vil stige til 1,23, når Danmark så småt begynder at åbne 15. april.

 

Smittetrykket er det antal personer der i gennemsnit bliver smittet, af hver af de allerede smittede personer.

 

Med et smittetryk på 1,23, vil 100 smittede personer bringe smitten videre til 123 nye smittede.

 

Hvis smittetrykket kommer op på 1,23, så vil smitten brede sig, og der bliver behov for 264 intensivpladser på hospitalerne, ifølge prognoser fra Statens Serum Institut.

 

Men hvis borgerne ikke overholder de nuværende råd om social afstand, så vil smittetrykket kunne stige til 1,72, og så vil der blive behov for 767 intensivpladser, siger Kåre Mølbak, Instituttets direktør.

 

Men Instituttet siger ikke noget om det længere tidsperspektiv.

 

Hvornår vil epidemien holde op?

 

Hvad sker der om et par måneder? – det siger myndighederne intet om

I tidligere prognoser har Statens Serum Institut vist en epidemi, der varede frem til jul.

 

Men i Statens Serum Instituts Ekspertrapport fra 6. april står der: ”Modelstudiet er baseret på de relativt korte danske tidsrækker, som starter den 13. marts 2020 og kun repræsenterer de første 3-4 uger af den første pandemibølge. Derfor er der kun lavet simulationer for forløbet op til cirka 2 måneder fra indførelse af eventuelle lempelser”.

 

Så graferne over, hvordan fremtiden tegner sig, stopper altså den 1. juli.

 

Det sker, selv om epidemien sandsynligvis kommer til at vare rigtig længe.

 

Hvis man fremskriver tallene fra Statens Serum institut, så ser fremtiden dyster ud med den valgte fremgangsmåde

Hvis man som Statens Serum Institut antager, at smittetrykket er steget til 1,23 den 20. april,  vil epidemien toppe, med 6.200 nye smittede pr. dag, den 11. november, med et behov for 600 intensivpladser. Det er baseret på DRIM modellen, beskrevet i Den Korte Avis (1), og med de mest realistiske skøn for dødelighed og varighed af sygdommen.

 

Og epidemien vil være overstået (med 100 nye smittede pr. dag) om 500 (!) dage.

 

Antager man, meget optimistisk, at dødeligheden kun er en tredjedel af den mest sandsynlige værdi, vil epidemien toppe først i august, og være overstået (med 6.000 døde) i juni 2021  Det er om godt og vel et år!

 

Det ville jo ikke være så godt, men det kunne jo være at borgerne ikke er lige så lydige som hidtil, så smittetrykket kommer op på 1,72, som Instituttet advarer imod.

 

Hvis det sker, siger DRIM-modellen, at epidemien topper den 20. juli i år, med 58.000 nye smittede pr. dag, og behov for 4.000 intensivpladser, noget mere end de 767 som Instituttet siger.

 

Hvis dødeligheden sættes lavt ( til en tredjedel af det mest sandsynlige), topper epidemien allerede ved Sankt Hans, med behov for 2.000 intensivpladser.

 

I begge tilfælde overskrides kapaciteten ret alvorligt, men det vil nogen måske påstå er borgernes egen skyld, når de ikke overholder rådene om social afstand.

 

Antallet af nye smittede pr. dag vil komme ned under 100, i midten af november, med den sandsynlige dødelighed, og sidst i oktober med den optimistiske. Dødstallene vil være henholdsvis 43.000 og 14.000.

 

Når man forlænger beregningerne fra Statens Serum Institut, ser det slet ud, uanset hvilke forudsætninger, man lægger ind. Og det er måske derfor Statens Serum Institut selv stopper med fremskrivningerne den 1.juli.

 

Men der er et alternativ, som sandsynligvis vil gøre fremskrivningerne mindre dystre. Det er den fremgangsmåde, man har brugt i flere østasiatiske lande samt på Færøerne og Island.

 

En alternativ indsats giver en bedre fremtid for bekæmpelsen af corona

Det er jo ufatteligt, at man ikke gør som i Østasien og i Nordatlanten, og får standset epidemien.

 

På Færøerne har man ikke fundet nye smittede i de sidste 5 dage, og i Island er man den 12. april kommet ned på 12 nye smittede, fra en top på 100 nye smittede pr. dag.

 

På godt en måned ville Danmark kunne bringe antallet af nye smittede pr. dag ned under 100, og få epidemien under kontrol.

 

Man kan undre sig over at landets erhvervsledere ikke siger fra, og forlanger massive tests og opsporing af alle smittekæder, så alle smittede (også uden symptomer) kan blive fundet og isoleret, og landets økonomi kan begynde at fungere igen inden for en måneds tid.

 

De beregnede epidemilængder på ½ år eller mere, er under forudsætning af at den nuværende lave økonomisk aktivitet fortsætter, men det kan økonomien umuligt holde til.

 

Men måske kan forældrene mobilisere en front. Mange forældre nægter at lade deres børn udsætte for smitte efter påske, og måske kan de mobilisere en så stor folkelig modstand, at myndighederne bliver tvunget til at skifte kurs, og opgiver at lade størsteparten af befolkningen smitte, for istedet at beskytte den mod lidelser og død. Man har da lov at håbe.

 

1) https://denkorteavis.dk/2020/simpel-epidemi-model/

 

Per ullidtz er uddannet som civilingeniør. Derefter har han arbejdet på DTU, og de sidste 10 år før pensionering, for University of California, via et lille dansk firma. Hans hovedinteresse har være matematisk simulering.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…