Valget bliver et klimavalg, men det vigtigste – befolkningstilvæksten – glemmes!

Det kommende folketingsvalg har klima som et hovedpunkt, men de forskellige partier glemmer, at hvis man skal hjælpe klimaet, skal man stoppe befolkningstilvæksten, for verdens befolkningstal stiger hvert år med 80 mio. flere mennesker, som alle bruger ressourcer, forurener og udleder CO2. Vi er ved at gøre verdens eneste beboelige planet ubeboelig, så den måske bliver gold som Mars.

 

Jorden var bæredygtig i 1950 med 2,5 mia. mennesker – nu 7,6 mia. I 1950, da jeg var 17 år, var Danmark bæredygtig med 4 mio. mennesker – i dag er tallet 5,8 mio. mennesker. I min levetid er befolkningstallet i Danmark således steget med ca. 2 mio. flere mennesker, som hver udleder 17 t CO2 årligt = 34 mio. t CO2 ekstra hvert eneste år, dvs. Danmark nu udleder ca. 100 mio. t CO2 årligt. Temperaturen stiger sammen med stigningen i udledningen af CO2!

 

Da Thomas Malthus i 1798 skrev sine bøger om fremtidig overbefolkning og problemet med fødevarer og vand til de kommende horder af mennesker, smilte de kloge blot ad denne advarsel. I år 1800 var der ca. 0,9 mia. mennesker i verden. Nu 200 år senere må vi erkende, at han havde ret i sine betragtninger – men det er stadig et tabu. Siden 2000 er vi blevet 19 x 80 mio. = 1.520 mio. flere mennesker på vor smukke klode, så problemet er sværere at håndtere i dag end i går. Politikere svarer som regel, at kvinder blot skal have en uddannelse, så føder de færre børn! Det er korrekt, men hvordan forklare det til barnebrude, der ved tvang føder mange børn fra en tidlig alder.

 

Menneskerettighederne (1948): Artikel 16: Voksne mænd og kvinder har uden begrænsninger lige ret til at gifte sig og stifte familie. I artikel 25: Alle mødre og børn har krav på særlig omsorg og børn samme sociale beskyttelse i eller uden for ægteskabet! Men er det en menneskeret at føde mange børn, uden at man selv kan tage ansvaret for dem og føde dem.

 

I Afrika, hvor man regner med en fordobling af fødselstallet, sender en børnerig familie ofte en ung mand eller et barn af sted mod Europa, så vedkommende kan arbejde og tjene penge til familien derhjemme. Det er et stor ansvar at lægge på et barn, som i stedet skulle gå i skole og skabe en fremtid i hjemlandet. Derfor burde dansk bistandshjælp udelukkende gå til at oprette skoler, hvor børn kunne få en uddannelse samt et måltid mad og undervisning i familieplanlægning.

 

Kina tog ansvar med sin etbarnspolitik, hvilket bragte landet ud af fattigdom – jeg har ved selvsyn set landet før og efter den voldsomme udvikling. Det var barsk men nødvendigt. I Singapore er udviklingen fra en sump til et af de mest velfungerende lande i verden sket på få år ved at vedtage skrappe regler. Hvis du får flere end to børn, skal du selv betale undervisning og alt andet.

 

I dag er vi så mange mennesker på jorden, at der næsten kun er plads til vilde dyr i zoologiske haver. Dyr udryddes i massevis, og insekter forsvinder både ved brug af pesticider i landbruget – eller dræbes i tusindvis af de mange vindmøller. Det går ud over fødevareproduktionen, når planter ikke længere kan blive bestøvet. Skove ryddes for at dyrke landbrug til endnu flere mennesker – og hver gang der nævnes familieplanlægning, bliver der enten ramaskrig eller tavshed!

 

Hvis man skal starte et sted, burde man supplere menneskerettighederne med menneskepligterne, som var på FN’s generalforsamling i 1998 men ikke blev vedtaget. Der bør ikke været rettigheder uden pligter. Menneskepligternes artikel 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar!

 

Det mest fornuftige vil være i Danmark kun at give børnecheck til 2 børn pr. forældre, hvilket ville være lettere at håndtere end pr. familie, da familier i dag ofte er sammenbragte! Naturligvis kun for fremtidige børn, men problemet med overbefolkning bør bringes på banen i en tid, hvor kloden er på katastrofekurs pga. overbefolkning, og Danmark kan godt gå foran. Politikerne er uansvarlige ved ikke at tage det alvorligt!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…