Kærshovedgård: Udviste asylansøgere og kriminelle nægter at rejse hjem – nu koster de det danske samfund dyrt

Migranter på Kærshovedgaard i en demonstration for et år siden mod forholdene (Arkivfoto fra Facebook via Uriasposten.dk)

Efter at den tidligere regering har strammet reglerne for beboerne på Kærshovedgård, er antallet af varetægtsfængslede beboere fordoblet.

 

Der er tale om udviste asylansøgere og kriminelle, som nægter at forlade landet, og som derfor er her på tålt ophold under meget skrabede forhold.

 

Det er sket efter at reglerne for opholds, melde- og underretningspligten er blevet strammet gevaldigt op med virkning fra den 1. juni.

 

Tidligere fik det først konsekvenser i form af varetægtsfængsling, hvis man overtrådte de pågældende regler 151 gange inden for et år.

 

Det er nu lavet om således, at overtrædelser af reglerne i alt seks gange nu vil føre til varetægtsfængsling.

 

Nu er antallet af varetægtsfængslinger fordoblet

Inden stramningerne kalkulerede man i Midt- og Vestjyllands politi med 45 grundlovsforhør med efterfølgende varetægtsfængsling for hele 2019.

 

Men allerede nu har der siden stramningerne i juni været 95 varetægtsfængslinger, og det har medført et stort pres på anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi, som i hvert enkelt tilfælde skal fremlægge beviser i retten for fraværet.

 

Det skriver TV MIDTVEST

 

”Vores arrestantteam har haft rigtig travlt. Vi har taget konsekvensen af det og mandet det op fra fire til fem medarbejdere. Fra 1. oktober mander vi op med yderligere en, så der bliver seks i arrestantteamet,” siger chefanklager Kåre Skjæveland til TV-stationen.

 

Stramningen af reglerne har også medført, at Midt- og Vestjyllands Politi har måttet afsætte ekstra mandskab til Kærshovedgård.

 

Nu er antallet af varetægtsfængslinger fordoblet

Inden stramningerne kalkulerede man i Midt- og Vestjyllands politi med 45 grundlovsforhør med efterfølgende varetægtsfængsling for hele 2019.

 

Men allerede nu har der siden stramningerne i juni været 95 varetægtsfængslinger, og det har medført et stort pres på anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi, som i hvert enkelt tilfælde skal fremlægge beviser i retten for fraværet.

 

Det skriver TV MIDTVEST

 

”Vores arrestantteam har haft rigtig travlt. Vi har taget konsekvensen af det og mandet det op fra fire til fem medarbejdere. Fra 1. oktober mander vi op med yderligere en, så der bliver seks i arrestantteamet,” siger chefanklager Kåre Skjæveland til TV-stationen.

 

Stramningen af reglerne har også medført, at Midt- og Vestjyllands Politi har måttet afsætte ekstra mandskab til Kærshovedgård.

 

Næsten halvdelen af beboerne er udviste kriminelle

Næsten halvdelen af de nuværende 192 beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård er kriminelle.

 

Det drejer om 17 kriminelle, som er udvist, men som ikke kan sendes hjem, da de risikerer dødsstraf eller tortur i deres hjemlande. Så nu hænger Danmark på dem, indtil de frivilligt forlader landet.

 

Dertil kommer 37 udviste kriminelle, som nægter at rejse hjem, og da de kommer fra lande, der nægter at modtage egne statsborgere, der hjemsendes med tvang, hænger Danmark også på dem.

 

De resterende 132 er enlige afviste asylansøgere, som ligeledes nægter at forlade landet, og som lighed med de 37 udviste kriminelle kommer fra lande, hvor man nægter at tage imod egne statsborgere, hvis de hjemsendes med tvang.

 

Det var sådan set det problem, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens Marrakesh-aftale skulle løse, men endnu er intet sket bortset fra hjemsendelsen af den terrordømt marokkaner, Sam Mansour. Bedre kendt som Boghandleren fra Brønshøj.

 

Fyrre iranere har sagt ja til at rejse – mod betaling

Det har dog været muligt at få nogle af de udviste på Kærshovedgård til at rejse hjem frivilligt.

 

Sidste år tog således i alt 40 iranere mod et tilbud om at rejse frivilligt mod, at de fik mellem 10.000 og 40.000 kroner for at forlade landet, skriver TV 2 med henvisning til Radio24syv.

 

Pengene kom fra en særordning, der blev indført i maj 2018 og som udløb ved årets udgang.

 

Iran er et af de lande, som Danmark ikke har en aftale med om hjemsendelse.

 

Stramningerne skal sikre kontrol med de udviste

Den tidligere regerings formål med at stramme kraftigt op på melde- og opholdspligten med videre for beboerne på Kærshovedgård hænger sammen med, at beboerne forsvinder i stort antal, uden at myndighederne aner, hvor de er.

 

Da udrejsecenteret blev etableret, forklarede daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) således til dagbladet Politiken:

 

”Vi har med dybt kriminelle mennesker at gøre. Det er krigsforbrydere, det er mordere, det er voldtægtsmænd, som vi ikke kan sende ud af landet, og derfor bliver vi nødt til at tåle dem. Men det skal også være sådan, at vi har fuldstændig tjek på, hvor de er.”

 

Men det havde man ikke.

 

I et svar til Folketinget i december sidste år oplyste Inger Støjberg, at ud af de 447 udlændinge, der i perioden 21. marts 2016 til 26. november 2018 har været indkvarteret på Kærshovedgård, anede myndighederne ikke, hvor de 338 befinder sig.

 

De er forsvundet ud i den blå luft. Nogle af dem kan være rejst ud af landet uden af melde det, medens andre går frit omkring i det danske samfund uden nogen form for levevej.

 

Derfor besluttede den tidligere regering at gennemføre den kraftige opstramning af reglerne for meldepligt med videre, og som nu har medført de mange varetægtsfængslinger.

 

De kriminelle skulle have været Lindholm

Sammenblandingen af afviste asylansøgere og udviste kriminelle på tålt ophold har fra start af været uheldig.

 

Derfor besluttede den tidligere regering af samme grund at adskille grupperne, således at Kjærshovedgård udelukkende skulle være opholdssted for afviste asylansøgere, medens de udviste kriminelle på tålt ophold mere eller mindre skulle isoleres på øen Lindholm.

 

Men den ordning har den nytiltrådte regering droppet uden at komme med en løsning på, hvor de kriminelle i så fald skal placeres.

 

Læs mere Her:

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/nye-regler-giver-politiets-anklagere-stress

 

https://politiken.dk/indland/art6930865/Indkvarterede-p%C3%A5-K%C3%A6rshovedg%C3%A5rd-forsvinder-i-stort-antal

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…