Trafikaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti ændrer den politiske situation forud for valget

Colourbox

Den seneste tids meningsmålinger har været mistrøstig læsning for de blå partier. De har vist en stor rød føring, der klart har lagt op til, at Mette Frederiksen bliver landets næste statsminister.

 

Men trafikaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti skaber en ny politisk situation.

 

Togdyrkelsen ude af trit med befolkningens liv

Planen indebærer trafik investeringer på over 100 mia. kr. Den lægger især op til en stor indsats for at bekæmpe trængslen på de danske veje. En stribe projekter skal sættes i gang i perioden 2021 til 2030.

 

Selv om også togdriften tilgodeses i regeringens plan, er denne et klart alternativ til den enorme fokus på togtransport, som de røde partier står for – jævnfør den store togfond.

 

Denne ekstreme fokus på togtransport er ude af trit med befolkningens faktiske trafikvaner. Kun omkring en tiendedel af trafikken foregår med tog.

 

Miljøproblemerne må i betydeligt omfang klares ved at gøre bilerne mere miljørigtige. At tro, at man kan klare dette med en stor omlægning til tog, er uden jordforbindelse.

 

Alligevel har danskerne mest hørt om tog fra de røde politikere, mens de selv sad og hakkede i lange køer i deres bil.

 

Stærkt udspil

Men nu sker der virkelig noget:

 

E45 skal udvides. Ny midtjysk motorvej. Udvidelse af motorveje og ringforbindelser på Sjælland. Udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense. Tredje Limfjordsforbindelse. Og flere andre store initiativer.

 

Læs også
Lars Løkke har skabt mismod hos de blå og glæde hos de radikale

Det er et stærkt udspil både sagligt og politisk.

 

Det koster det danske samfund mange penge, at vores vejnet er for lille til det voksende antal biler. Tæt kørsel med dertil hørende forsinkelser og uheld hører til dagens orden.

 

Også den enkeltes tilværelse, herunder arbejdstilværelse, bliver stærkt generet af et vejnet, der ikke er gearet til at klare den biltrafik, vi faktisk har.

 

Derfor møder planen også positive reaktioner fra striber af borgmestre – herunder socialdemokratiske borgmestre – og fra almindelige trafikanter, der kender til dyb frustration på motorveje og ind- og udfaldsveje.

 

En folkelig samler

De blå partier vil gøre klogt i at give denne plan en meget central placering i deres valgkamp.

 

Planen afhjælper nogle helt grundlæggende behov i hverdagen, som er fælles for en meget stor del af befolkningen.

Læs også
Hvis valgresultatet ligner meningsmålingerne, skal blå blok være parat til hård kurs

 

Dertil kommer, at planens projekter er spredt ud over store dele af landet, hvilket der nok også er en politisk bagtanke med.

 

Denne plan er en rigtig folkelig samler. Derfor giver den blå blok en ny chance forud for valget.

 

Ny spænding i valgkampen

Det er Socialdemokratiet fuldt ud klar over.

 

Partiet er blevet fanget på det forkerte ben. Det befinder sig på et hold sammen med resten af rød blok, hvor man har lagt vægten på togtransport. Det er en farlig situation for Mette Frederiksen.

 

Derfor kan man da også mærke, at Socialdemokratiet er ret ivrigt efter at komme med i aftalen. Partiets problem er dog, at det ikke får mulighed for at ændre noget i denne aftale. Det er ”take it or leave it”.

 

Læs også
Blå blok vinder ikke valget på et budskab om, at det går godt – man skal være mere offensiv især i udlændingepolitikken

Og det er jo ikke så sjovt for et parti, der aspirerer til statsministerposten. Men det er usandsynligt, at de blå partier vil give noget ved dørene. Hvorfor skulle de.

 

Der er kommet ny spænding i den valgkamp, der officielt endnu ikke er gået i gang.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…