Stor variation i pædagogernes sygefravær

Colourbox

Sygefraværet blandt de knap 66.000 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske ledere er højt. Men det er ikke kun det gennemsnitlige sygefravær, som er højt. På tværs af kommunerne er variationen i sygefraværet stort.

 

I kommuner som f.eks. Lolland, Hedensted og Struer er det pædagogiske personale i vuggestuer og børnehaver i gennemsnit syge ca. 9 dage om året. I kommuner som Samsø, Glostrup og Frederikssund er sygefraværet ca. det dobbelte. Det viser denne analyse..

 

På trods af, at arbejdsforholdene i vuggestuerne eller børnehaverne i en kommune burde være nogenlunde sammenlignelige med vuggestuerne eller børnehaverne i en anden kommune, kan sygefraværet være vidt forskelligt.

 

”Det viser, at sygefravær ikke kun er et spørgsmål om forkølelser og influenzaepidemier. Uklar ledelse, dårlig medarbejderkultur og et usundt arbejdsmiljø kan også være forklaringer på et højt sygefravær,” siger velfærdspolitisk chef i CEPOS, Mia Amalie Holstein.

 

På landsplan er der knap 66.000 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske ledere. De er i gennemsnit syge 12,5 dage om året hver. CEPOS’ analyse viser, at hvis man kunne reducere sygefraværet til gennemsnittet for de fem bedste kommuner, ville kommunerne kunne spare 420 mio. kr. svarende til arbejdsindsatsen fra godt 1.000 ekstra pædagoger.

 

”Potentialet for at nedbringe sygefraværet er stort, og det er gevinsten også. For det første vil et lavere sygefravær øge kvaliteten af børnepasningen for både børn og forældre. For det andet kan en indsats på dette område resultere i et bedre arbejdsmiljø for det pædagogiske personale. Og for det tredje er der en betydelig økonomisk besparelse,” siger Mia Amalie Holstein.

 

”En måde at øge personalets incitament til at tage hånd om sygefraværet er at indføre en bonusordning. Hvis f.eks. en børnehave kan nedbringe sygefraværet, og dermed spare på vikarkontoen, så skal både personalet, lederen og institutionen have udbetalt en del af den besparelse,” siger hun.

 

CEPOS

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…