Så hurtigt ændrer befolkningen sig: Om kun ti år vil næsten hver tiende indbygger i Danmark være af ikke-vestlig oprindelse

Strøget i København (Foto: Steen Raaschou)

Danskerne bliver stadigt færre og færre i deres eget land.

 

Af Danmarks Statistiks netop offentliggjorde befolkningsfremskrivning 2019 fremgår det således, at om blot ti år vil hver tiende person i Danmark i 2028 være af ikke-vestlig oprindelse.

 

Regner man personer af vestlig oprindelse med, vil danskerne om ti år blot udgøre 84 procent af befolkningen.

 

Frem til den 1. januar 2060 vil danskernes andel af befolkningen ifølge fremskrivningen være faldet helt ned til 79,4 procent.

 

Voldsom stigning i antallet af ikke-vestlige personer

Målet over en tyveårig periode fra 1. januar 2010 og til 1. januar 2028 stiger antallet af indbyggere i Danmark med omkring en halv million, og der bliver da også lidt flere danskere, men de kan i antal slet ikke hamle op med tilgangen af indvandrere og deres efterkommere.

 

Især stiger antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i denne periode voldsomt fra 6,5 procent af samtlige indbygger den 1. januar 2010 til i alt 9,8 procent af samtlige den 1. januar 2028.

 

Den 1. januar 2010. Det samlede antal indbyggere i Danmark er på 5.534.738 personer.

 

Af dem udgør den gruppe, der er registreret som værende af dansk oprindelse, i alt 90,2 procent eller totalt 4.992.000 personer.

 

Vestlige indvandrere og efterkommer udgør med 3,3 procent i alt 180.252 personer.

 

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med 6,5 procent udgør 362.486 personer.

Læs også
Økonom: Masseindvandringens konsekvenser – svenskerne kan være i mindretal allerede i 2025

 

 

For 2028 forudser Danmarks Statistik cirka en halv million flere indbyggere, og danskerene bliver stadigt færre i forhold til det samlede indbyggertal:

 

Den 1. januar 2028. Det samlede antal indbyggere i Danmark vil nu være på 6.027.012 personer.

 

Af dem vil den gruppe, der er registreret som værende af dansk oprindelse, være faldet til fra 90,2 procent i 2010 til nu 84,0 procent eller i alt 5.064.787 personer.

 

Antallet af vestlige indvandrere og efterkommere vil stige fra 3,3 procent i 2010 til nu 6,2 procent eller i alt 373.328 personer.

 

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere vil stige fra 6,5 procent i 2010 til nu 9,8 procent eller i alt 588.897 personer.

 

Læs også
Tora ville meget gerne beholde sin lejlighed, men det hjalp hende ikke – for kommunen var indvandrerne vigtigere

Over 200.000 flere ikke-vestlige på tyve år

Fra 1. januar 2010 og frem til Danmarks Statistiks befolkningsprognose per 1. januar 2028 vil den samlede befolkning således stige med i alt 492.274 personer.

 

Af dem er de 72.787 af såkaldt dansk oprindelse, medens 193.076 er af vestlig oprindelse og de resterende 226.411 er af ikke-vestlig oprindelse.

 

 

Næsten 800.000 ikke-vestlige i 2060

Den 1. januar 2060 vil der ifølge befolkningsprognosen være i alt 6.478.162 indbyggere i Danmark.

 

Og af dem vil ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgøre 11,8 procent af den samlede befolkning eller i alt 761.813 personer.

 

Vestlige indvandrere og efterkommere er også kommet godt med, og vil nu udgøre 8,8 procent af den samlede befolkning eller i alt 573.336 personer.

 

Til gengæld sakker danskerne fortsat agterud og er nu nede på at udgøre 79,4 procent af den samlede befolkning eller i alt 5.143.013 personer.

 

Sådan ser udsigterne ud for fremtidens Danmark med en stadigt stigende ikke-vestlig multikulturel mangfoldighed, som hidtil især har markeret sig med stigende kriminalitet og passiv forsørgelse til et samlet årligt beløb på 33 milliarder kroner netto.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10018 (Tabelkode: FRDK119)

 

https://www.statistikbanken.dk/10018 (Tabelkode: FRDk319)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…