Med to politiske sejre understreger Dansk Folkeparti sin usædvanlige position i europæisk politik

Tirsdag meddelte Socialdemokratiet, at partiet vil stemme for det lovforslag, der rummer det såkaldte paradigmeskift i udlændingepolitikken.

 

Målet med paradigmeskiftet er, at flygtninge og asylansøgere skal sendes hjem, når forholdene i deres land er blevet fredelige nok til, at det kan lade sig gøre.

 

Det drejer sig specielt om såkaldte krigsflygtninge, der har midlertidig beskyttelse.

 

De skal fremover forberedes på at vende hjem i stedet for at blive i Danmark.

 

Socialdemokratiet erklærede forleden, at de ville stemme ”gult” til dette forslag, dvs. undlade at stemme. Men nu vil de altså stemme for forslaget.

 

Det indebærer vel, at partiet også godtager den beskæring i den såkaldte integrationsydelse, som er en del af aftalen om paradigmeskiftet.

 

Folkepension

Dette kursskifte hos Socialdemokratiet er først og fremmest en klar sejr for Dansk Folkeparti. Det er Kristian Thulesen Dahl, der har presset på for at få paradigmeskiftet. Nu er det lykkedes at få Folketingets tre store partier samlet om det.

 

Samtidig demonstrerer Dansk Folkeparti sin indflydelse på et andet centralt politisk spørgsmål: Indførelse af en tidligere folkepension for mennesker med et langt arbejdsliv og dertilhørende nedslidning.

 

Denne tanke er lanceret af Socialdemokratiet. Venstre mener, at man i stedet skal satse på den eksisterende seniorførtidspension.

 

Tirsdag meddelte Dansk Folkeparti så, at man støtter det socialdemokratiske forslag.

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

 

Thulesen lægger pres på både Løkke og Frederiksen

Men samtidig stillede Kristian Thulesen Dahl et krav, som lægger pres på både Socialdemokratiet og Venstre:

 

Han insisterer på, at der skal laves en aftale om tidligere pension for ’de nedslidte’ allerede inden det kommende folketingsvalg.

 

Hans begrundelse er, at en sådan pensionsaftale mellem de tre partier kræver, at man opsiger det nuværende velfærdsforlig, hvor også De Radikale og SF er med.

 

Hvis man vil bryde med et eksisterende forlig, skal der afholdes et folketingsvalg, inden en ny aftale kan gennemføres. Sådan er de parlamentariske spilleregler.

 

Derfor kræver Dansk Folkeparti af Venstre og Socialdemokratiet, at man får lavet en aftale inden det kommende valg, så de nye regler kan træde i kraft efter valget.

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

Dette passer hverken ind i Mette Frederiksens eller Lars Løkkes planer.

 

Mette Frederiksen har lagt op til, at der skulle føres større forhandlinger om sagen efter folketingsvalget – med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Men til dr.dk siger hun, at hun er indstillet på at fravige dette:

 

”(…) får jeg overhovedet mulighed for at løse dette problem nu, så lad os gøre det”

 

Også Lars Løkke erklærer sig parat til at starte drøftelser inden valget.

 

Streg i regningen

Dansk Folkepartis tvinger altså begge partier til forhandlingsbordet allerede nu. De ville ellers helst nøjes med bredere meldinger før valget.

 

Dermed tvinges Socialdemokratiet til at blive væsentligt mere konkrete i deres forslag, end de hidtil har været. Herunder fortælle, hvordan disse forslag skal finansieres.

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

 

Det er noget af en streg i regningen for Mette Frederiksen. Hun ville helst nøjes med de brede vendinger i denne omgang. Nu skal hun blandt andet til at fortælle, hvordan S vil finansiere sine forslag.

 

Også Lars Løkke ville helst nøjes med brede meldinger i denne omgang. Han er kritisk over for forslaget om særlig tidlig folkepension for ’nedslidte’, og vil helst ikke have et opgør om dette blandet ind i valgkampen.

 

Men det kan være svært for de to partiledere at afvise Kristian Thulesen Dahls krav, om at der skal slås søm i allerede før valget.

 

To aktuelle undersøgelser

To helt aktuelle undersøgelser understreger, hvor stærkt presset er på især statsministeren:

 

I en meningsmåling siger 57 procent af befolkningen, at der ikke bør være de samme pensionsregler for alle. (dr.dk). Altså en støtte til differentieret pension.

 

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

I en rundspørge blandt Venstres byrådsmedlemmer, som er foretaget af Avisen.dk, er der et markant flertal for, at pensionssystemet skal tage højde for, hvor mange år folk har været på arbejdsmarkedet.

 

Altså en støtte til den ordning, som Mette Frederiksen har lanceret, og som Kristian Thulesen Dahl kræver forhandlet på plads allerede inden valget.

 

Enestående position

Både ”paradigmeskiftet” i udlændingepolitikken og forhandlinger om pensionsreform allerede inden valget understreger den placering, som Dansk Folkeparti har fået i dansk politik:

 

Et stort indvandringskritisk parti er tungen på vægtskålen i det parlamentariske arbejde.

 

Samtidig er partiet stærkt forankret i de brede folkelige lag, der i store dele af Europa har gjort oprør mod udlændingepolitikken.

 

I andre lande har dette oprør været præget af en del vrede og kaos. Men i Danmark formuleres de folkelige krav gennemgående stille og fredeligt.

Læs også
Kristian Thulesen Dahl har en klar interesse i at skrue bissen på over for Mette Frederiksen

 

Det hænger blandt andet sammen med, at Dansk Folkeparti sikrer forbindelsen mellem folkelig protest og parlamentarisk indflydelse – med evnen til at samarbejde både til borgerlig og socialdemokratisk side.

 

Dette er en helt usædvanlig position i europæisk politik.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…