Kom til Danmark og få tænderne ordnet – sidste år kostede flygtninge et trecifret millionbeløb i tandlægebesøg

Arkivfoto af asylansøgere i Tyskland/ Skærmprint You Tube

Et besøg hos tandlægen er for mange danske familier med almindelig arbejdsindkomst en så udgiftskrævende post, at der indimellem er forslag fremme om, at al tandbehandling bør være omfattet hundrede procent af sygesikringen.

 

For asylansøgere og flygtninge gælder der imidlertid helt andre regler, fremgår det af et svar fra integrationsminister Inger Støjberg (V) til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF).

 

Således får asylansøgere og flygtninge hundrede procents dækning af tandlægebesøg, hvis udgifterne overstiger 600 kroner, idet kommunen dog skal godkende behandlingen, hvis den overstiger 10.000 kroner.

 

Der ydes dog kun hjælp, ”hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt begrundet,” hedder det blandt andet i svaret.

 

Der er tale om regler, der er fastsat i Integrationslovens paragraf 36.

 

Millionerne ruller

Noget tyder på, at behovet for tandpleje af nødvendige og helbredsmæssige grunde er stort blandt flygtninge.

 

Alene i 2018 betalte det offentlige således tandlægeregninger for flygtninge på i alt 122 millioner kroner, fremgår det af svaret fra ministeren.

 

Tidligere kunne flygtninge kun få den gratis tandbehandling i tre år, efter at de havde fået opholdstilladelse. Den periode er nu hævet til fem år.

 

Af svaret fremgår det ligeledes, at til asylansøgere, altså folk, der ikke engang har fået opholdstilladelse, løb udgifterne til tandbehandling op i 4,4 millioner kroner i 2018.

 

Alene i perioden 2016 – 2018 betalte de offentlige kasser næsten en halv milliard eller i alt 404 millioner for tandpleje til flygtninge.

 

Beløbene fordeler sig med 138 millioner kroner i 2016, i alt 144 millioner kroner i 2017 og endelige de nævnte 122 millioner kroner i 2018.

 

For asylansøgernes tandbehandling er det offentliges udgifter dog knap så voldsomme.

 

I den nævnte periode 2016 – 2018 løb udgifterne til tandbehandling for asylansøgere op i 32,9 millioner kroner, der fordeler sig med 21,7 millioner kroner i 2016, i alt 6,8 millioner kroner i 2017 og endelig de nævnte 4,4 millioner kroner i 2018.

 

Kan ikke ændres af hensyn til konventioner

Udover spørgsmålet om udgifternes størrelse ville Peter Skaarup ligeledes vide, om det er muligt at ændre reglernes således, at kun flygtninge med fast ophold kan få tandlægeregningen betalt, samt om det ligeledes er muligt at nægte asylansøgere adgang til offentlig betalt tandlægebehandling.

 

Men det kan ikke lade sig gøre, lyder det af svaret fra ministeren. Konventioner spænder ben, fastslår Inger Støjberg:

 

”Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at ændre på reglerne for tandlægebehandling for asylansøgere herunder asylansøgere, der endnu ikke har fået deres sag afgjort, vurderer Udlændinge- og Integrationsministeriet, at der inden for Danmarks internationale forpligtelser ikke er mulighed for at afskære asylansøgeres vederlagsfri adgang til nødvendige sundhedsmæssige ydelser, herunder tandlægebehandling.”

 

En hån mod danskerne

Hos Dansk Folkeparti beklager Peter Skaarup, at Folketingets store flertal i modsætning til Dansk Folkeparti ikke vil tage forbehold for en række konventioner, der på flere måder er en hån mod danskerne.

 

”Desværre endnu et eksempel på, at konventioner sætter Folketingets selvstændige lovgivning ud af kraft,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”I Dansk Folkeparti ser vi helst, at Danmark tager forbehold for en række konventioner, men Folketingets store flertal vil desværre noget andet.”

 

Og i øvrigt, forsætter Peter Skaarup:

 

”Så er det da en hån mod befolkningen, at Folketingets flertal fastholder konventioner, der forlanger, at vi skal give indvandrere fordele, som vi til gengæld ikke er forpligtet til at give vores egne borgere. Det er vist det, man kalder negativ forskelsbehandling.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…