Indvandrere hænger fast på kontanthjælp

(Arkivfoto: Privat)

Antallet af ikke-vestlige integrationsydelsesmodtagere er på ét år faldet med 25 pct. Tilsvarende er antallet af ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere kun faldet med 10 pct.

 

Beskæftigelsen er stigende i Danmark. Det kan også mærkes i integrationsindsatsen, hvor der generelt over hele linjen er færre indvandrere på offentlige ydelser. Der er dog store forskelle, når man måler på nye og gamle ikke-vestlige flygtninge og indvandrere.

 

Fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 er antallet af ikke-vestlige indvandrere på integrationsydelse faldet med en fjerdedel fra ca. 20.000 til ca. 15.000.

 

Anderledes ser det ud for ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp. Her er antallet kun faldet med knap 2.000 fuldtidspersoner fra ca. 22.000 til ca. 20.000. Det svarer til ca. 10 pct., hvilket er omtrent samme udvikling som for danskere på kontanthjælp.

 

Målt i antal er faldet i integrationsydelsesmodtagere med ikke-vestlig baggrund næsten tre gange så stort, som det tilsvarende fald i kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund.

 

Forskellen mellem integrationsydelses- og kontanthjælpsmodtagere er, at personer på integrationsydelse primært er nyindvandret til Danmark. Størstedelen af denne gruppe er nytilkomne flygtninge. Ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp har omvendt opholdt sig længere tid i Danmark og har derfor optjent ret til den højere ydelse.

 

I dag kan du først være berettiget til kontanthjælp (med højere ydelse) efter at have opholdt dig i Danmark i ni ud af de seneste 10 år. Samtidig skal du have arbejdet sammenlagt 2½ år i denne periode. Udlændinge indvandret før 2008 er dog ikke omfattet af disse regler og vil derfor per automatik være berettiget til kontanthjælp.

 

Trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration fra 2016 medførte en række ændringer for flygtninge omfattet af integrationsprogrammet (indrejst inden for fem år). Bl.a. skulle de som udgangspunkt modtages som jobparate og derfor møde krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derved er ca. 70 pct. af denne gruppe i dag erklæret jobparate mod ca. 20 pct. af ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere. Derudover har flygtninge på integrationsydelse adgang til integrationsgrunduddannelsen (IGU), og kommunerne er i højere omfang forpligtet til at tilbyde gruppen virksomhedsrettet aktivering.

 

Færre ikke-vestlige integrationsydelsesmodtagere

 

 

 

Læs også
Chok-tal: Hver tredje ledige på kontanthjælp står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

 

 

 

 

Faldet i integrationsydelsesmodtagere er størst blandt mændene. Der er i fjerde kvartal 2018 31 pct. færre ikke-vestlige mænd på integrationsydelse sammenlignet med fjerde kvartal 2017. Det tilsvarende tal for ikke-vestlige kvinder er 17 pct.

 

Størst fald blandt mænd på integrationsydelse

 

 

 

 

Læs også
Jamila fra Marokko har boet 28 år i Danmark – hun er på kontanthjælp, uden udsigt til at forsøge sig selv

 

 

 

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…