Svenskerne har i år allerede modtaget flere tusinde asylansøgere – et stærkt argument for dansk grænsekontrol til Sverige

Grænsekontrol Her i årets første to måneder har Sverige modtaget lige så mange asylansøgere, som Danmark modtog i hele 2018.

 

Fakta er, at asylpresset mod EU langt fra er overstået, samt at det nu er overladt til de enkelte EU-lande selv at føre en politik, der dæmmer op for tilstrømningen.

 

Det har Danmark gjort i en situation, hvor flygtningestrømmen over Middelhavet i 2018 nåede op på lidt over 134.000.

 

Men de går langt udenom Danmark

Takket være den stramme udlændingepolitik, som Dansk Folkeparti gennem et årelangt og tålmodigt arbejde kan tage æren for, er denne flygtningestrøm nu gået langt udenom Danmark.

 

Til gengæld havnede en lidt under sjettedel af de 134.000 flygtninge i Sverige, som i 2018 modtog i alt 21.502 asylansøgere.

 

For Danmarks vedkommende var antallet langt lavere. Således søgte i sammenligning blot 3.523 personer asyl i Danmark i 2018.

 

Og medens man Sverige i 2018 gav i alt 25.114 asylansøgere opholdstilladelse, fik kun en brøkdel, eller i alt 1.652 asylansøgere opholdstilladelse i Danmark i 2018.

 

Når antallet af årets opholdstilladelser i eksempelvis Sverige overstiger antallet af årets asylansøgere, skyldes det, at en del ansøgninger først er færdigbehandlet året efter, at de er indgivet.

 

Og udviklingen fortsætter i år

Selvom Danmark ikke mærker synderligt meget til det, forsætter flygtningestrømmen op gennem Europa også i år.

 

Det kan de til gengæld snakke med om i Sverige.

 

Allerede i løbet årets to første måneder søgte ikke færre end 3.534 personer asyl i Sverige i perioden januar – februar.

 

Det er nogle få personer flere, end de 3.523 asylansøgere, der som nævnt søgte opholdstilladelse i Danmark i hele 2018.

 

Til sammenligning med Sverige søgte blot 437 personer asyl i Danmark her i januar – februar 2019.

 

Derfor er Sverige attraktiv for flygtninge

Er en asylansøger først landet i Sverige og har fået opholdstilladelse, står alle muligheder i modsætning til Danmark vidtåbne for både familiesammenføringer og statsborgerskab.

 

Alene i perioden januar – februar i år blev der i Sverige givet tilladelser til i alt 1.480 familiesammenføringer asylområdet.

 

Tallene for Danmark foreligger endnu ikke for februar, men i januar fik i alt 52 personer familiesammenføring på asylområdet.

 

Langt over 30.000 statsborgerskaber til flygtninge i 2018

I Sverige uddeles statsborgerskaber løbende og med rund hånd.

 

Det eneste, der kræves for at få statsborgerskab, er, at man lovligt har opholdt sig i landet i en vis årrække, har en ren straffeattest og ikke haft besøg af pantefogeden samt at man udfydler en formular med oplysningerne og sender den til Migrationsverket.

 

Det vil sige den svenske pendant til den danske Udlændingestyrelsen, hvorefter Migrationsverket går i gang med gummistemplerne og løbende uddeler svenske statsborgerskaber.

 

Således har ikke færre end 5.055 flygtninge fra blot fem lande fået svensk statsborgerskab alene i januar og februar i år.

 

Og der er vel at mærke udelukkende tale om flygtninge fra fem berygtede lande: Syrien (2.737 statsborgerskaber), Somalia (823 statsborgerskaber), Statsløse (584 statsborgerskaber), Afghanistan (462 statsborgerskaber) og Irak (449 statsborgerskaber)

 

I 2018 fik statsborgere fra blot disse fem lande tildelt i alt 29.578 statsborgerskaber, og medregner man alle flygtninge fra de øvrige lande i Afrika, Mellemøsten og Asien, når antallet langt op over de 30.000.

 

Over tre gange så mange som på et helt år i Danmark

I Danmark fik i alt 1.510 ikke-vestlige indvandrere dansk statsborgerskab i 2018.

 

Det er under en tredjedel af de samlede statsborgerskaber, som Sverige udelte til kun fem forskellige nationaliteter, der alle er berygtede, i løbet af dette års blot første to måneder.

 

Som nævnt fik flygtninge fra de samme fem lande tilsammen tildelt 29.578 statsborgerskaber i 2018.

 

Så mange statsborgerskaber er der aldrig nogensinde i Danmark blevet uddelt på et helt år til flygtninge og indvandrere fra samtlige ikke-vestlige lande.

 

Den danske rekord er fra 2000, hvor der blev uddelt i alt 17.844 danske statsborgerskaber til personer fra ikke-vestlige lande.

 

De radikales leder, Morten Østergaard: Sverige er et foregangsland

Står det til den radikale leder, Morten Østergaard, er Sverige et foregangsland, som Danmark bør følge på flygtningeområdet.

”Sverige har på mange måder været et foregangsland i den forstand, at de jo ikke på noget tidspunkt har sagt, at nu må vi lige forringe vilkårene, som vi har set det fra regeringen igen i dag, fordi der kommer mange flygtninge,” lød det fra Morten Østergaard under en DR 2-udsendelse den 13. november 2015.

 

DF: Nødvendigt med grænsekontrol mod Sverige

Den ukontrollable indvandring fra især Mellemøsten og muslimske lande i Afrika som for eksempel Somalia har medført, at Sverige nu er ved at drukne i vold, skyderier og voldtægter.

 

Situationen i Sverige er nu så meget ude af kontrol, at Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag om at etablere grænsekontrol mod landet i stil med den, Danmark i øjeblikket har mod Tyskland.

 

”Som situationen er i disse år, er det naivt at tro, at der kan være en fuldstændig åben grænse til Sverige,” fremfører Dansk Folkeparti blandt andet i sit forslag.

 

Terrordømte og nu løsladte islamister har fri adgang

Ligeledes henviser Dansk Folkeparti til det faktum, at de fire terrorister, som i 2012 blev idømt tolv års fængsel for planer om et terrorangreb på Jyllands-Postens redaktion i København, kom fra Sverige.

 

Her de blevet løsladt ved årsskiftet, selvom de ifølge de svenske myndigheder har fastholdt deres radikalisering.

 

”Det er umuligt at vide noget om, hvorvidt de løsladte igen vil forsøge sig med et angreb rettet mod personer i Danmark,” skriver Dansk Folkeparti blandt andet og fortsætter:

 

”Men en ting er lige nu helt sikkert og det er, at de pågældende uden nogen særlig risiko vil kunne rejse fra Sverige til Danmark uden at blive antastet, fordi der ikke er nogen grænsekontrol mellem Danmark og Sverige.”

 

Der er endnu ikke fastsat nogen dato for beslutningsforslagets førstebehandling.

 

Artiklen er baseret på følgende kilder:

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=fcb84f3b-c94f-4f77-9c88-7c2853c6daca

 

https://www.migrationsverket.se/download/18.282774cb169446b4d2035/1551693726582/Beviljade_medborgarskaps%C3%A4renden_2019.pdf

 

http://www.statistikbanken.dk/10025 (Tabelkode: DKSTAT)

 

http://uim.dk/filer/indrejse-og-ophold/ugentlige-asyltal/uge-9-2019.pdf

 

Læs også:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/radikale-sverige-er-et-foregangsland-naar-det-kommer-til-flygtninge

 

Du kan læse Dansk Folkepartis beslutningsforslag her:

https://www.ft.dk/samling/20181/beslutningsforslag/b101/20181_b101_som_fremsat.htm

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…