Klimapolitikken kunne tage et stort spring fremad – men politikerne tør ikke

Knap nok er julemaden spist, før man vågner op til det samme reality show, at klimaproblemet ikke er løst. Trods gode intentioner er tendensen en stadig stigende udledning af CO2 sammen med en stigende global befolkningstilvækst – begge dele til skade for klimaet – og begge kunne løses!

 

Dronningen kom med en nytårstale om mere moral og ansvar i vor livsførelse, mens statsministeren i sin tale sagde nogle selvfølgeligheder og med én kommentar om klimaet, at vore vindmøller på en god dag forsyner danskerne med el, hvilket er en sandhed med modifikationer. Der skal konstant være backup af biomasse af træflis, der er et fossilt brændstof og ved afbrænding værre end kul. I dag er ca. 74% af den vedvarende energi biomasse – så det meste af vor el er ikke grøn men sort, og selv med 10 ekstra vindmølleparker vil de alle stå stille ca. 100 dage om året – når det ikke blæser!

 

Ved at satse på vindenergi, bliver vi afhængige af nabolande, som kan levere norsk vandkraft, svensk A-kraft og tysk brunkulskraft, mens de via EU regler skal modtage vor overskydende vindenergi, der ikke kan lagres. Det skal ske på markedsvilkår – men hvordan kan det være markedsvilkår, når vindindustrien støttes af staten? Vort store forbrug af biomasse betyder desuden import af træ fra mange lande, hvor træer fældes, og skove ryddes, så vi kan få strøm og varme! Det kan undre, at verdens naturfond ikke blander sig i dette, da skovrydning også går ud over biodiversiteten. Det bliver ikke bedre, når den nye brasilianske præsident Jair Bolsonaro vil rydde Amazonas regnskove for at dyrke mere landbrug –  og levere flere røde bøffer til verden!

 

Året 2018 blev det 4. år i træk med den varmeste registrerede temperatur, hvor også CO2 mængden steg. Der var tørke mange steder, så produktionen af fødevarer blev voldsomt formindsket. Hvis det fortsætter i de kommende år, kan der blive mangel på fødevarer som i 1875-78, hvor der var en tørkeperiode, som forårsagede stor sult og nød i Sydamerika, Asien og Afrika. Dengang var der kun ca. 1 mia. mennesker i verden. Hvis det samme sker i en verden med snart 8 mia. mennesker, vil mange flere mennesker dø af sult. Hvert år bliver vi ca. 80 mio. flere mennesker på jorden!

 

Danmark er ikke en førernation for opbremsning af den globale opvarmning. Vi glæder os over de mange fødsler i Danmark og nærmer os et befolkningstal på 6 mio., selvom dansk bæredygtighed ville være med 4 mio. mennesker. Vi bør hjælpe alle kvinder i alle lande med prævention, og et paradigmeskift i valg af energi bør inkludere kernekraft, hvis vi skal stoppe en global opvarmning!

 

Energiminister Lars Chr. Lilleholt vil gerne have ny teknologi men ikke kernekraft, som er et tabu. Han bøjer sig efter, hvor vinden og stemmerne blæser, men uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der kender verden udenfor Christiansborg, burde sørge for, at nogle af de mange EU forskningsmidler blev brugt af danske forskergrupper som Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, der begge på privat basis forsker i kernekraft med thorium. Det ville være i de danske fysikere H. C Ørsteds og Niels Bohrs ånd. Det kunne igen sætte Danmark på Verdenskortet!

 

I klimadebatten er transportområdet et ømt men vigtigt punkt – også den transport, der ikke er nødvendig som fx ferierejser med fly. Hvis vi i tide havde fokuseret på kernekraft, ville det ikke have været et problem, da der kan produceres små reaktorer af størrelse som en køkkenrulle med beskyttelsesstørrelse som en skraldespand (Ill.Vid. 28.11.18). NASA vil lave dem til brug på rumrejser, og denne viden og teknologi vil også kunne anvendes på jorden.

 

Hvis der sættes ind på kernekraft, kunne man få en stabil energi, der på alle måder kan erstatte kul og olie og dermed også sætte en bremse for den magt, som de olierige arabiske lande stadig udøver. Menneskerettigheder overholdes ikke, og kvinder undertrykkes. Andre lande bøjer sig for deres magt – fordi de har olie – og dermed penge! Med kernekraft ville vi kunne fortsætte med at flyve og rejse – en livsstil, vi nødig vil opgive! Skat på flyrejser gør ikke CO2 udledningen mindre, hvis vi bare fortsætter med at flyve! Selv IPCC anbefaler, at kernekraft indgår i klimaproblemets løsning!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…