Danmarks og EU’s energipolitik gør klimakrisen værre!

Vor civilisation er afhængig af megen energi, og i Danmark satser man på vindmøller, der enten leverer 100% eller 0%, afhængig af vinden. Fugle flyver ind i vindmøllerne – i Tyskland (Thüringer Allgemeine 25.5.19) dræber vindmøller tusinder af fugle – heraf fredede havørne. Desuden dræbes dagligt 6 mia. (1200 tons) insekter – ikke kun fra landbrugets pesticider men flest fra vindmøller. Når insekter ikke længere kan bestøve afgrøder, vil det gå ud over fødevareproduktionen.

 

Om der opføres 3 eller 10 nye havvindmølleparker er lige meget, når vinden ikke blæser. Vind og sol får backup af biomasse mest træpiller og -flis, som dækker ca. 74% af al vedvarende energi, hvilket afskover verden med 1 fodboldbane stort stykke regnskov hvert 1-3 sekund hele døgnet. Man har vedtaget at kalde biomasse/træet for CO2 neutral, grøn, bæredygtig og vedvarende energi, men afbrænding af træ i vore kraftværker er 150% værre end kul! Regnskove forsvinder sammen med biodiversiteten, og den globale opvarmning øges.

 

Det er som at vende en super tanker at ændre folks tanker fra en grøn ide, som NASA klimaforsker James Hansen kalder vrøvl – og i virkeligheden er fake news. Danmark har valgt en klimaplan, hvor vind og sol ikke garanterer forsyningssikkerheden, da nabolandene ligger i samme vejrzone, så man ikke kan bytte energi. Hvad angår lagring af energi, kræver det store endnu ikke udviklede og dyre batterier, og skal de genbruges efter brug eller skrottes? Det kan fungere lokalt men ikke globalt!

 

Hvad angår kvoter for at regulere forbrug af CO2, kan rige mennesker eller industrier bare købe kvoter og selv forurene mere. København vil gerne være CO2 neutral og sætter vindmøller op i Vestjylland og andre steder og indregner dem i deres CO2 regnskab. Det er som at flytte rundt på dækstolene på Titanic! Det er leg med tal og ord og ender galt! De grønne drømme er et mareridt!

 

Brug af stål og beton i vindmølleproduktion samt i bygninger af huse, broer o.l. dækker ca. 8% af den globale CO2 udledning, og man taler nu om erstatte med træ ved bygning af huse o.a. Her i Danmark ville man bygge et syv etager højt byggeri i træ. Entreprenørens krav om risikotillæg gjorde det imidlertid for dyrt – og kan træhøjhuse holde under en storm/cyklon. Er der træ nok?

 

Danske politikere prøver at påvirke EU om at stoppe støtten til atomkraft, hvilket er dumt. Tyskland afvikler deres atomkraftværker fra 2022, hvilket øger CO2 udledningen. 40% af tysk elproduktion kom i 2017 fra kul (Jydske Vestkysten 28.1.19). Brunkulsminer er åbnet, og forurening fra fossile brændstoffer dræber fortsat tusindvis af mennesker hvert år. I Sverige leverer atomkraft 40% af el, og der er nu kommet forslag om at beholde atomkraften for at leve op til klimamålene.

 

Velmenende idealister har givet os en frygt for atomkraft med affald og radioaktivitet, så vi ikke i 1970erne i Niels Bohrs fædreland fortsatte med at udvikle atomkraft, som sammen med vandkraft er den mindst forurenende energi. De nye reaktorer har ikke de samme affaldsproblemer som før, og havde vi udviklet atomkraft, havde vi ikke haft de nuværende problemer med udledning af CO2.

 

Med flere mennesker og nye tekniske nyheder – nu også el-løbehjul – bør man satse på en energi, der ikke er afhængig af vind og vejr. Et varmt klima betyder mere aircondition, som man sidste sommer havde brug for på danske sygehuse, men det var de ikke udstyret med. Klimaet er et globalt anliggende, og Vietnam har lige haft den varmeste dag nogensinde med temperatur på 43,5 gr. C.

 

Havde vi vidst det, vi ved i dag, havde vi måske handlet anderledes! Vil politikerne handle nu?

I Danmark prøver man at bilde folk ind, at vind og sol kan bremse en global opvarmning – man må ryste på hovedet. Klimarådets nye formand Peter Møllgaard taler om at spare på oksekød og indføre flere afgifter, som om det hjælper med en ny skat! Man kan ikke engang blive enige om at beskytte de danske kyster mod havstigninger – måske først, når vandet når Christiansborg. Vi bør have en debat om atomkraft, som selvfølgelig kan være farlig – men en global opvarmning er langt værre!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…