Vi skal føde færre børn, hvis vi skal bremse den globale opvarmning!

Jorden ødelægges på grund af overbefolkning. Det har været et tabu i mange år, men det er nødvendigt med familieplanlægning, hvis vi skal bremse den globale opvarmning, for hver person udleder CO2, og jo flere mennesker jo mere CO2. Udledning fra hvert ekstra barn vil i hele levetiden blive til ca. 1000 t CO2!

 

Forskere ved Lunds Universitet i Sverige og University of British Columbia i USA har undersøgt, hvor stor en indflydelse antallet af mennesker har på klimaet – og resultatet var, at det værste for klimaet er befolkningstilvæksten. Vi bliver ca. 80 mio. flere mennesker om året, og da der også er ca. 80 mio. uønskede graviditeter, burde en opbremsning være mulig.

 

Vi taler om køer, der prutter, men ingen taler om de mange ekstra børn, der fødes. Store familier er i dag ikke et særsyn, men det er ikke godt for klimaet, og politikerne taler om flere folk til at producere mere. Vi skal tænke anderledes, ikke kun lokalt men også globalt, for klimaet har ingen grænser.

 

En lille pige blev engang spurgt om den globale opvarmning, og hun svarede: Når isen smelter på polerne, vil vandet stige, og der vil være mindre plads til folk. Ingen politiker har sagt det bedre: Global opvarmning betyder mindre plads – nu for flere mennesker! Politikere drøfter sjældent overbefolkning, selvom den er årsag til mange af verdens problemer i dag. Flere mennesker forbruger og forurener mere.

 

Jorden står overfor en global opvarmning, og overbefolkningen er hovedårsagen:

1800 0,9 mia. mennesker på jorden

1900 1,5 mia. mennesker

1950 2,5 mia. mennesker

2018 7,6 mia. mennesker

2050 9,3 mia. mennesker på jorden?

 

Den tilsyneladende ukontrollable befolkningstilvækst skal stoppes, og alle kvinder skal have adgang til prævention. Det er også et forkert signalværdi at give børnepenge til flere end to børn pr. familie.

 

FN har et mål om at afskaffe fattigdom, men uden familieplanlægning i fattige lande vil det være umuligt. Jorden kan ikke forsyne en stigende befolkning med føde og andre naturressourcer. I dag forbruger vi 1,7 af jordens ressourcer, og fortsætter befolkningstilvæksten, har vi brug for 3 jordkloder i 2050.

 

Kina indførte familieplanlægning i 1979, og uden et-barns politikken kunne der i dag have været 600 mio. flere kinesere. I dag har man lempet politikken, men store familier ses sjældent i Kina. I Bangladesh er befolkningstallet steget fra 131 mio. i 2000 til ca. 165 mio. mennesker i 2018, hvoraf de fleste lever under fattigdomsgrænsen. 1/3 af landet risikerer at forsvinde i havet pga. klimaændringer med stigende vandstand. Hvis Danmark var lige så tæt befolket som Bangladesh, ville der være ca. 45 mio. danskere.

Læs også
Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker (David Attenborough, 1926-)

 

Den eng. filosof Thomas Malthus (1766-1834) havde den teori, at befolkninger vokser hurtigere end fødevareproduktionen. Han sagde bl.a.: Giv ikke de fattige hjælp, for så bliver der endnu flere af dem. Og så bliver de endnu fattigere!

 

Overbefolkning er også en trussel mod international stabilitet og kan føre til vold og terrorisme, da en høj fødselsrate betyder mange frustrerede unge mennesker uden job, håb og ansvarsfølelse. Konflikter starter ofte i overbefolkede lande, når naturressourcer er begrænsede og skal deles af flere. Vi har set det i Syrien, hvor befolkningstallet steg fra 8 mio. i 1980 til ca. 22 mio. mennesker i 2012.

 

Dårlig politisk ledelse kan ødelægge et land, men Singapore har vist visionær ledelse. På ca. 50 år har Singapore rejst sig fra fattigdom til et af verden rigeste og reneste lande ved en politik, der satsede på ligestilling, uddannelse og familieplanlægning. Hvis du ønsker flere end 2 børn, skal du selv betale!

 

David Attenborough (1926-, britisk naturforsker): Alle vore miljøproblemer vil være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umuligt – at løse med stadig flere mennesker.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…