Ulandshjælp kan være en medvirkende faktor til overbefolkning

Vej i Kenya, Colourbox

Der har igen været indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, som fik 11 mio. kr. i kassen til trods for TV serien Liberty, der ikke fortæller positivt om dansk ulandshjælp i Afrika i 1980erne. Jeg traf dengang Danida folk og deres familier på de bedste hoteller i Zimbabwe og følte mig ikke overbevist om deres indsats. Hjælpen var ofte langvarig men ikke altid holdbar, da nødhjælp hurtigt spises op, så en familie med mange børn ikke kan klare sig selv bagefter. Ulandshjælp nedbringer børnedødelighed men øger befolkningen, hvis man ikke samtidig indfører familieplanlægning.

 

Thomas Malthus (1766-1834), eng. filosof, præst, demograf og økonom udgav i 1798 sine teorier, at befolkninger altid vokser hurtigere end fødevareproduktionen, men først 200 år efter udgivelsen anerkendes hans teorier. Indtil dato har der været mad nok til den stigende befolkning, men nu kniber det. Han sagde også: Giv ikke de fattige hjælp, for så bliver der endnu flere af dem. Og så bliver de endnu fattigere! – De børn, der i dag dør af sult, burde aldrig have været født!

 

FN vil afskaffe fattigdommen i verden, hvilket vanskeliggøres ved den årlige befolkningstilvækst på 80 mio. mennesker. FN burde agitere for at gøre verdens lande bæredygtige, som de fleste var i 1950, hvor der var 2,5 mia. mennesker på jorden. Derefter gik det galt med befolkningstilvækst, biodiversitet og klima. Udviklingsminister Ulla Tørnæs og ligestillingsminister Karen Ellemann Jensen har været i FN for at tale om kvinders ligestilling og retten til at bestemme over egen krop, og det ville være et godt sted at starte. I dag er det næsten et tabu at tale om familieplanlægning.

 

Den engelske tænketank Population Matters (Protektor David Attenborough) har gennem mange år talt for familieplanlægning som nøglen til gode levevilkår, sund biodiversitet og en bæredygtig befolkningsstørrelse. Mange politikere tør ikke blande sig i folks privatliv og ønsker ikke en kopi af den kinesiske et-barns model, der hjalp Kinas befolkning ud af sult og nød. Ingen tænker på, at kloden er ved at blive ødelagt pga. overbefolkning. Hvis et skib synker med flere om bord, ville ansvarsløse politikere lade skibet synke for ikke at skulle sige stop for flere mennesker.

 

Den amerikanske journalist og forfatter Roy Beck siger, migration ikke hjælper mod fattigdom og skader de fattige endnu mere. Man skal i stedet betale de fattige i verdens overbefolkede lande for at få færre børn, så disse børn kan få en uddannelse og skabe den middelklasse, der er nødvendig i et velfungerende samfund.  I Danmark giver man børnecheck til folk med mange børn, hvilket er absurd i en verden, der ødelægges af overbefolkning. Drop checken og lad børnehaver være gratis.

 

Alternativet foreslår at 5-doble bistandshjælpen for at udligne velstanden mellem rige og fattige lande – uden at kunne dokumentere, at de mange års bistand har hjulpet. De politiske ledere i ulandene er blevet rigere men ikke deres befolkninger. Regeringerne i fattige lande behøver ikke bruge så mange penge på omsorg for deres befolkning, når bistanden fra de rige lande leverer.

 

Et par venner oprettede for egne midler et alderdomshjem i Sydindien for gamle, der ikke havde familie. Det lykkedes – med besvær – at få tilladelse m.m., og hjemmet var beregnet til 40 enlige gamle, men på et par år var tallet steget til 240 gamle mennesker, der var dybt taknemlige for den hjælp, det danske ægtepar gav dem. Det var ulandshjælp fra ældre til ældre. I Alternativet burde man på eget initiativ og for egne midler hjælpe i stedet for at være godgørende for andres penge.

 

I år er det 100 år siden, den spanske syge i 1918 hærgede i verden, og 50-100 mio. mennesker døde, heraf 15.000 i Danmark. Det blev den hidtil største influenzapandemi i verdenshistorien. En lignende influenza kan i dag dukke op og sprede sig på samme måde, for jo tættere vi bor her på kloden, jo større chancer vil der være for spredning af en dødelig influenzavirus – en barsk måde at klare problemet med overbefolkningen. Det burde gøres mere civiliseret med familieplanlægning.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…