Tyrkiskfødt sygeplejerske i Danmark: “Hæng et sygehusskilt på væggene: Vi behandler ikke racister”

Colourbox

Tilvandrede, som er særdeles utilfredse med en stor del af den danske befolkning, har gennem nogen tid haft mulighed for at komme til orde i Jyllands-Posten. Det er helt fint, for jeg synes, det er rart at få fisken på disken og vide, hvad udefrakommende folk mener om os, efter at vi, de danske skatteydere, har betalt deres uddannelse.

 

At erhvervslivet (og her Liberal Alliance som primus motor) sætter lighedstegning mellem bidrag til fælleskassen og integration, viser blot, at de ikke har den fjerneste anelse om, hvad det forkætrede begreb ”integration” betyder.

 

De sidste årtier burde have vist, at uddannelse ikke i sig selv får tilvandrede til at forkaste én gang indpodede opfattelser om Vesten som racistisk. Og så ville det da være rart at kunne slippe af med de indfødte befolkninger.

 

Men at vi skulle opleve, at tilvandrede en dag ville opfordre (for at bruge et pænt ord) de indfødte til at forlade deres fædreland, hvis de ikke kan lide lugten i bageriet, ville mange danskere nok alligevel have forsvoret nogen sinde ville ske.

 

Der måtte vel være en grænse for hovmodet og herrefolksmentaliteten, ikke?

 

 Men nej, der er ingen grænse

Som udviklingen har været gennem de sidste 30-40 år, var det måske forventeligt, at danskerne før eller siden ville blive bedt om at forsvinde ud af det lillebitte landområde på kloden ved navn Danmark, som synes at virke så tiltrækkende på personer fra klodens fjerneste egne, at de uden besvær kan finde de ca. 4%, vi optager af klodens landmasser.

 

Kan landets tiltrækning mon skyldes, at danskerne og deres aner, på trods af lidenheden, gennem århundreders slid og afsavn er lykkedes med at skabe et land, hvis lige ikke eksisterer noget sted i muslimske eller afrikanske lande? Og forventer de tilvandrede, at den befolkning, der fra dag ét har givet dem mere, end de i deres vildeste drømme kunne forestille sig, vil være den samme land, når den sidste dansker har lukket og slukket?

 

 I kan bare skride

Allerede i 2010 var islamiseringen så vidt fremskreden i Danmark, at da Mogens Camre (DF) gav udtryk for sin helt rimelige vrede over, at der blev afholdt muslimske religiøse fester på Christiansborg, en vrede store dele af befolkningen delte, foranledigede det Özlem Cekic (SF) til følgende udtalelse: ”Hvis du ikke bryder dig om det danske folkestyre og respekten for mindretal, skulle du måske overveje at slå dig ned et andet sted i verden.

 

Venstrefløjen klappede i hænderne. Det gik helt hen over hovedet på dem, at dét, der reelt foregik for øjnene af dem, var, at en tilvandret muslim opfordrede en dansker til at skride ud af sit fædreland. Men da danskeren var fra det forkætrede Dansk Folkeparti, var det eneste, venstrefløjen sansede, at frækheden gik ud over en DF-politiker, ikke dem selv. Så udtalelsen var helt i orden.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Det er dog ikke kun den danske befolkning, der må lide den tort, at politikerne har lukket folk ind i landet, som gerne vil være fri for størstedelen af den etniske befolkning. I Holland kan de indfødte modstandere af multikultien bare ”skride ad helvede til”, mener den tyrkisk-hollandske politiker Tunahan Kuzu.

 

Der var derfor heller ingen grund til forbavselse, da den tyrkiskfødte sygeplejerske Harun Demirtas kom med følgende opfordring: ”Hæng et sygehusskilt på væggene: Vi behandler ikke racister”, og tilføjede, at racisterne bare kunne finde et andet land at bo i, hvor der ikke er muslimer.

 

Demirtas er troende muslim og mener, at kvinder skal være tilhyllede, så de ikke frister mænd over evne. Hvilket vel også ville være ret så pinligt på et hospital, hvis naturen gik over optugtelsen (sidstnævnte udtryk var vist lidt misanbragt).

 

De indfødte, der er imod såvel hijab som imamskæg på en offentlig arbejdsplads, er i Demirtas’ begrebsverden racister. Mon nogen kan overbevise ham om, at de 30 g stof ikke er en race? Ligesom heller ikke imamskæg er det? Afskyvækkende er en bedre betegnelse.

 

Patienters rettigheder

Præsentationen af Harum Demirtas viser, at han er sygeplejerske. Nede i teksten (3. afsnit) skriver han – i en lidt uforståelig sætning: ”… fordi man jo er autoriseret og endda har et løfte som læge om, at man ikke skal gøre forskel på patienter.” Jeg går ud fra, at han tænker på den hippokratiske ed, som danner grundlag for det danske lægeløfte. Men den ed har han vel ikke aflagt?

 

Men de fagetiske regler for plejepersonale burde han kende:

Læs også
Nu er vi ved at få ‘muslimsk politi’ i Danmark – politikerne fatter ikke rækkevidden

 

Hensynet til patientens tarv varetages.

Respekt for patientens valg.

Bevarelse af patientens værdighed og integritet.

Beskyttelse af patienten mod krænkende handlinger, … eller anden rettighedsbegrænsning.

(mine fremhævelser).

 

Hvor er det lige, Demirtas af disse regler kan udlede, at patienter, der ikke er enig med ham i hans raceforståelse, enten må falde til patten eller lægge sig til at dø?

 

 Racisterne

For mange danske patienter er det krænkende, ikke mindst i sårbare situationer, at blive konfronteret med en ideologi, de opfatter som afskyvækkende.

 

Læs også
Lille dreng på bare 16 måneder måtte ikke komme med sin mor i svømmehal, fordi han kunne sexkrænke muslimske kvinder …

I 2010 blev en dansk kvinde indlagt på et provinshospital. Hvert eneste regel i de fagetiske regler blev overtrådt den dag.

 

At de ansatte islamister kastede sig rasende over den formastelige patient, var vel nok at forvente. Hvad der for mig er fuldstændigt ubegribeligt, var den umenneskelige brutalitet og tilsidesættelse af enhver anstændighed, hendes egne landsmænd i deres leflen for islam udviste.

 

Patientens rystende historie kan læses her.

 

 Den ambitiøse migrant

En tilvandret scorer altid mange point, hvis han/hun kan påberåbe sig at være flygtning, for intet er så berigende for den selvudnævnte elite som at høre om en flygtning, det er lykkedes for.

 

Men Demirtas’ omtale af sig selv som flygtning/asylansøger skal nu nok tages med et gran salt.

 

Hans mor rejste fra Tyrkiet med Demirtas og hans søskende, da han var 8 år, altså for ca. 20 år siden. Da de nærmeste sikre lande (hvad Tyrkiet vist også var dengang!) ikke fandt nåde for moderens øjne, ankom hun som migrant til Tyskland 1997-98 og blev placeret i et tysk asylcenter.

Læs også
48 islamiske skoler underviser i intolerance og kvindehad, skriver britisk rapport

 

Hvor længe de opholdt sig dér, melder historien intet om, men en dag var de i Sverige. Og for 10 år siden beærede Demirtas så Danmark med sin tilstedeværelse.

 

Og han er nået vidt, siden han for 2 år siden blev færdiguddannet som sygeplejerske.

 

Trofæet må være, at han nu kan kalde sig kredsnæstformand for 22.000 sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd Region Hovedstaden. Af disse vil formentlig i Demirtas’ terminologi 11.000 være racister, idet halvdelen af befolkningen skønsmæssigt afviser islamistiske symboler i offentlige stillinger.

 

Måske er disse sygeplejersker blandt dem?

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2006-2/de-kaldte-mig-racist

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2006-2/sygeplejersker-foeler-sig-diskrimineret

https://www.bt.dk/nyheder/muslimer-behandler-os-som-slaver

 

Læs også
Kunderne elskede pølsevognen på Brønshøj Torv, men nu har ejeren givet op efter grov chikane fra drenge – de krævede, at der kun blev solgt halal

 

En enkelt kommentar til Demirtas’ blogindlæg opsummerede alle de meget vrede kommentarer  fint: ”Du puster til kræfter du slet ikke forstår omfanget af.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…