Trump planlægger fredsudspil – danske politikere er afvisende

Mens vi venter på Trumps fredsplan

Kortet viser, hvordan Vestbredden efter Osloaftalerne blev delt i 3 zoner for en periode på 5 år:
A: Var palæstinensernes. Her ligger Vestbreddens store palæstinensiske byer.
B: Var et område, hvor både palæstinensere og israelere kunne opholde sig.
C: Var israelernes. Her måtte palæstinensere ikke slå sig ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Trumps fredsplan vil sandsynligvis indeholde flg eller nogle af flg komponenter:Østjerusalem eller dele deraf vil blive et corpus separatum. Den Gamle By vil forblive israelsk. Palæstinenserne vil få et område af Østjerusalem, hvor de under FN højhed har en slags ejerskab til denne del.

 

2.

Læs også
To fronter og to femtekolonner – det amerikanske valg

Vestbredden (Jidæa-Samaria) vil blive delt, så PA som får det formelle ejerskab til det område, der på kortet er markeret som zone A, men forsvar mm vil fortsat være en israelsk opgave.

 

3.

UNWRA nedlægges. Organisationens oprindelige forudsætning i 1948-49 var, at araberne snart ville have erobret Israel, så flygtningene kunne vende hjem. Den Arabiske Liga forbød derfor, at palæstinensiske flygtninge kunne opnå borgerstatus i andre arabiske lande med – også henvisning til det tvivlsomme argument om den særlige palæstinensiske nationalitet. Men araberne har her 70 år efter fortsat ikke formået at erobre Israel, så nu bringes dette forvrøvlede mummespil bringes til ophør. For palæstinenserne i flygtningelejrene vil det betyde, at de kan forlade flygtningelejrene og komme i gang med et liv som borgere i værtslandet, hvor de allerfleste faktisk er født.

 

4.

I stedet for at donor landene betaler til palæstinenserne gennem UNWRA, hvis fede bureaukrati aldrig har hjulpet det palæstinensiske folk, skal de nu betale til de lande, der huser flygtningene. Ideen om palæstinenserne som flygtninge skal altså opgives. Lejrene skal lukkes, og pengene til donor landene skal betale på en måde, så det motiverer værtslandene til at integrere og uddanne palæstinenserne.

 

5.

Hvad angår Gaza, så vil Trumps plan sandsynligvis prøve at bringe den humanitære katastrofe til ophør ved på en eller anden måde at få fjernet terrororganisationen Hamas, hvis samarbejde med Iran og Islamisk Jihad er veldokumenteret. Gaza var engang et rigt område med et stort potentiale. Trumps plan vil sandsynligvis indeholde en plan om, at parterne skal investere kraftigt i Gaza mhp at skaffe arbejde og velstand til Gazas hårdt prøvede befolkning. Gazas luksusvillaer ved havet, skal nu ikke mere bebos af det parasitære Hamas, men forudsætningen er altså, at man finder en måde at komme af med Hamas på.

 

6.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

PA vil, hvis alt dette lykkes, bestå af Gaza, Zone A på Vestbredden og i den forbindelse en del af Østjerusalem.

 

7.

Egypten, Jordan, Saudi-Arabien, UAE, Qatar og Bahrain skal bakke op om aftalen. Planen vil sandsynligvis forudsætte, at de i første omgang indgår i et samarbejde med Israel. På sigt vil det sandsynligvis kunne føre til egentlig anerkendelse.

 

8.

Israel og ovennævnte arabiske lande vil indgå en form for militær alliance vendt mod Iran. Iran er i realiteten knasten i dette her, idet det er truslen fra Iran, der især motiverer regionens arabiske stater til at ændre opfattelse af Israel og indgå i en eller anden form for militært samarbejde. Truslen fra Iran har også betydet, at det palæstinensiske problem er blevet lavere prioriteret.

 

9.

Palæstinenserne er rasende over, at Trump har anerkendt Jerusalem som staten Israels hovedstad og flyttet den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. De afviser per automatik at afvise Trumps fredsplan. De vil end ikke deltage i forhandlingerne, selv om de er indbudt. Abba Eban, den gamle israelsk udenrigsminister, sagde engang om palæstinenserne: ”De har aldrig mistet en lejlighed, til at miste en lejlighed”. Det forekommer dobbelt sandt i dag, hvor Mahmoud Abbas og Saeb Erekat kommer med det ene interview efter det andet, hvor de med stor grundighed maler sig op i hjørnet.

 

Venstrefløjen imod

Læs også
De 4.006 palæstinensere som europæerne ikke har hørt om

I Danmark er den reaktionære venstrefløj helt som forventeligt afvisende overfor Trumps udspil. De har dæmoniseret ham i en grad, så de afviser, at der kan komme noget positivt fra den kant. Han er ubrugelig, fordi han sympatiserer med Israel og er skeptisk overfor det latterlige FN, som de progressive venstrefløjspolitikere ser som Guds gave til menneskeheden.

 

Hvad angår de borgerlige liberale partier, så tillægger de tilsyneladende heller ikke Trumps kommende udspil en stor betydning. Dertil er de alt for grundigt fedtet ind i Venstrefløjens forforståelse. Men de borgerlige partier burde gøre sig klart, at d med denne holdning går Hamas ærinde.

 

Måske Trump med sit udspil formår, hvad ingen er lykkedes med de sidste 50 år: at bringe bevægelse ind i dette ellers helt dybfrosne problem. Det vil være til stor hjælp for regionens befolkninger – ikke mindst palæstinenserne.

 

Svend Lindhardt

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…