Med drab, vold og voldtægt fører København stadig blandt landet fire største kommuner bortset fra Aalborg, som i år har flest voldtægter

modelfoto/Arkiv

Det er ikke tilfældigt, at Københavns Kommune fortsat er landets med kriminelle målt på antallet overfald, voldtægter og mord.

 

Kriminaliteten følger af naturlige grunde byernes vækst, og målt over ti-årig periode har Københavns Kommune suverænt haft landet største befolkningstilvækst på hundrede tusinde personer.

 

Til sammenligning har landet tre øvrige største kommuner, Aarhus, Aalborg og Odense tilsammen haft en befolkningstilvækst på lidt over halvfjerds tusinde personer.

 

Og her er kriminaliteten også fulgt med.

 

Københavns Kommune med tredobling af voldtægter

I første halvår 2008 var indbyggertallet i Københavns Kommune på i alt 511.725 personer, og heraf var de 34.015 af ikke-vestlig oprindelse og udgjorde dermed 6,6 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

Ti år senere, her i første halvår 2018, er antallet af kommunens indbyggere steget til 611.993, og antallet af personer af ikke-vestlig oprindelse er steget til 42.241 personer, og de udgør nu 6,9 af kommunens samlede indbyggertal.

 

Vold: I første halvår 2008 blev der anmeldt 1.094 tilfælde af vold. Her i første halvår 2018 ti år senere er anmeldelserne af vold steget til det dobbelte og er nu oppe på 2.202.

 

Voldtægt: I første halvår 2008 blev der anmeldt 22 tilfælde af voldtægt i Københavns Kommune. Her i første halvår 2018 ti år senere er antallet af voldtægtsanmeldeler steget til mere end det tredobbelte og er nu oppe på 77 tilfælde.

 

Drab: I første halvår 2008 blev der begået fire drab i Københavns Kommune mod to drab her i første halvår 2018.

 

Totalt blev der i Københavns Kommune i hele perioden fra første halvår 2008 og til og med første halvår 2018 anmeldt i alt 27.856 tilfælde af vold samt 710 tilfælde af voldtægt. Der blev i perioden begået i alt 77 drab i Københavns Kommune.

Læs også
’Sydlandsk mand’ gjorde seksuelle tilnærmelser til kvinde på gaden – da hun afviste ham, fik det uhyggelige konsekvenser

 

Aarhus Kommune med masser af vold

I første halvår 2008 var indbyggertallet i Aarhus Kommune på 298.710 personer, og heraf var de 11.663 af ikke-vestlig oprindelse og udgjorde dermed 3,8 procent af kommunens indbyggere.

 

Ti år senere, her i første halvår 2018, er antallet af kommunens indbyggere steget til 341.372 personer og antallet af ikke-vestlige indbyggere til 14.925, hvorefter de nu udgør 4,4 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

Vold: I første halvår 2008 blev der anmeldt 603 tilfælde af vold. Her ti år senere i første halvår 2018, er antallet af voldsanmeldeler løbet op i 924, hvilket er voldsomt i forhold til kommunens indbyggertal.

 

Voldtægt: I første halvår 2008 blev der anmeldt 12 tilfælde af voldtægt. Her ti år senere i første halvår 2018 er antallet af voldtægtsanmeldelser steget til i alt tyve.

 

Drab: I første halvår 2008 blev der i Aahus Kommune begået ét drab og ingen her i første halvår 2018.

 

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

Totalt blev der i Aarhus Kommune i hele perioden fra første halvår 2008 og til og med første halvår 2018 anmeldt i alt 14.912 tilfælde af vold samt 233 tilfælde af voldtægt. Der blev i perioden begået i alt 30 drab i Aarhus Kommune.

 

Aalborg Kommune med eksplosion i voldtægter

I første halvår 2008 var indbyggertallet i Aalborg Kommune på i alt 195.145 personer, og heraf var de 4.853 af ikke-vestlig oprindelse, som dermed udgjorde 2,5 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

Her ti år senere i første halvår 2018 er kommunens indbyggertal steget til i alt 213.241 personer, og af dem er de 7.567 af ikke-vestlig oprindelse og udgør nu 3,5 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

Vold: I første halvår 2008 blev der anmeldt i alt 329 tilfælde af vold. Her ti år senere i første halvår 2018 er antallet af voldsanmeldelser løbet i 440.

 

Voldtægt: I første halvår 2008 blev der anmeldt i alt fem tilfælde af voldtægt. Her ti år senere i første halvår 2018 er dette antal steget dramatisk til i alt 25 voldtægtsanmeldelser.

 

Drab: I første halvår 2008 blev der ikke begået drab i Aalborg Kommune, og heller ikke her i året første halvår er der begået drab i kommunen.

Læs også
Indvandrer slog, sparkede og truede 15-årig pige – så forsøgte han at lyve sig fra det i retten

 

Totalt blev der i Aalborg Kommune i hele perioden fra første halvår 2008 og til og med første halvår 2018 anmeldt i alt 7.086 tilfælde af vold samt 252 voldtægter. Der blev i perioden begået i alt 30 drab i Aalborg Kommune.

 

Odense Kommune med et svagt fald i volden

I første halvår 2008 var indbyggertallet i Odense Kommune på i alt 186.950 personer, og heraf var 7.436 af ikke-vestlig oprindelse, som hermed udgjorde fire procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

Her i første halvår 2018 er kommunens indbyggertal steget til i alt 202.506 personer, hvor de 8.862 er af ikke-vestlig oprindelse og dermed nu udgør 4,4 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

Vold: I første halvår 2008 blev der i Odense Kommune anmeldt i alt 502 tilfælde af vold. Her i første halvår 2018 var voldsanmeldelserne faldet til 479 tilfælde.

 

Voldtægt: I første halvår 2008 blev der anmeldt 11 tilfælde af voldtægt. Her i første halvår 2018 var det antal steget til i alt 14 anmeldelser.

 

Læs også
Video: To arabere stak mand ned på togstation, fordi han var kristen – så hånede de ham og hans religion

Drab: I første halvår 2008 blev der ikke begået drab i Odense Kommune. Til gengæld blev der i første halvår 2018 begået ét drab.

 

Totalt blev der i Odense Kommune hele perioden fra første halvår 2008 og til og med andet halvår 2018 anmeldt i alt 9.934 tilfælde af vold samt 229 voldtægter. Der blev i perioden begået i alt 24 drab i Odense Kommune.

 

Her kan du læse alt om kriminaliteten i din kommune:

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=STRAF11&PXSId=146190&tablestyle=&ST=SD&buttons=0 (Tabelkode: STRAF11)

 

Og her kan du læse alt om befolkningen i din kommune:

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK1C)

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…