Marrakech aftalen er et angreb på presse- og ytringsfriheden

Colourbox

Den Korte Avis har ved flere lejligheder skrevet om Marrakech aftalen, der mest af alt ligner en åben invitation til hele det afrikanske kontinent om at komme til Europa.

 

Men aftalen rummer mere end det, for den er også et angreb på vores allermest grundlæggende frihedsrettigheder: presse- og ytringsfriheden.

 

Den forpligter nemlig regeringen til at blande sig i den måde pressen rapporterer om migration på.

 

Det fremgår tydeligt af aftalens s. 24, at regeringen forpligter sig politisk til at:

 

”Promote independent, objective and quality reporting of media outlets, including internetbased information, including by sensitizing and educating media professionals on migration-related issues and terminology, investing in ethical reporting standards and advertising, and stopping allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote intolerance, xenophobia, racism and other forms of discrimination towards migrants, in full respect for the freedom of the media”

 

Regeringen har altså skrevet under på, at den vil blande sig i, hvordan medierne vinkler deres rapporteringer om migrationsstrømmen, så den bliver ”etisk korrekt” – og stoppe mediestøtte til de medier, der ”systematisk promoverer intolerance, xenofobi, racisme og andre former for diskrimination mod migranter”.

 

Det er ikke nærmere angivet, hvem der skal afgøre, hvad der er intolerant, xenofobisk osv., og hvem, der skal uddanne medierne i korrekt sprogbrug, men det blegner da også i sammenligning med det meningstyrannni og den helt utilstedelige indblanding i pressens arbejde og hvordan den formulerer sig.

 

Et samfund med en fri presse

Vi har en fri presse, hvilket er en helt afgørende forudsætning for, at vi kan bevare et frit og åbent demokrati. Regeringen skal hverken stille sig til dommer over mediernes mulige politiske udgangspunkt, eller kunne tage mediestøtten fra dem på baggrund af holdninger eller vinkling af nyheder om migrantstrømmene, som er fuldstændig lovlige.

 

En lovlig ytring er en lovlig ytring – også selvom den er xenofobisk, racistisk eller diskriminerende og også selvom den kommer fra et medie. Det er et grundvilkår i et retssamfund med ytringsfrihed, at Gud & Hvermand kan sige og skrive lige hvad han vil – så længe han ikke opfordrer til eller truer med vold.

 

Marrakech-aftalens carte blanche til regeringen om at sætte sig til dommer over mediernes håndtering af migranter er et angreb på den ytrings- og pressefrihed, der sikrer borgerne adgang til information og dermed til selv at vælge informationskanaler og selv danne sig sin mening.

 

Og det er ikke første gang, at regeringen lader hånt om ytringsfriheden. Det er faktisk tredje gang inden for få år, at ytringsfriheden angribes: første gang var, da man vedtog imamloven, der forbyder visse ytringer i forbindelse med religiøs oplæring. Anden gang, da Justitsministeren for nylig ville ændre straffeloven og kriminalisere ytringer, der promoverer fake news fra fremmede efterretningstjenester – og nu vil man blande sig i mediernes arbejde.

 

Derfor har Trykkefrihedsselskabet skrevet til en række ministre og opfordret til at regeringen trækker Danmark ud af Marrakech-aftalen, eller i det mindste tager klart og utvetydigt afstand fra de dele af erklæringen, der underminerer ytringsfriheden.

 

Om regeringen gør det er yderst tvivlsom. Det virker nemlig efterhånden som om ytringsfriheden mest er en klods om benet på den.

 

Aia Fog

Formand for Trykkefrihedsselskabet

 

www.trykkefrihed.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…