Ledige finder sjældent job gennem jobcentret eller A-kassen

I langt de fleste tilfælde, hvor en ledige finder arbejde, sker det uden hjælp fra jobcentret eller a-kassen. Jobcentret formidler kun kontakten i hvert femte tilfælde, og a-kassens rolle er endnu mere marginal. Jobannoncer, netværk og uopfordrede ansøgninger er blandt de mest succesfulde redskaber, når ledige og arbejdsgivere finder hinanden.

 

Spørger man de ledige selv, så er det hverken jobcentret eller a-kassen, der er de bedste steder at gå hen, hvis man vil opstøve det nye job. Jobcentret formidler kun kontakten i hvert femte tilfælde, og a-kassen er et af de absolut mindst sandsynlige steder at finde det nye arbejde. Hvis du er ledig, så er der større sandsynlighed for, at din kommende arbejdsgiver selv griber telefonen og ringer til dig, end du finder jobbet hos din lokale a-kasse.

 

Det viser en analyse af Danmarks Statistik kvartalsvise Arbejdskraftundersøgelse (AKU), hvor danskere besvarer en række spørgsmål vedrørende deres arbejdsmarkedstilknytning, bl.a. hvordan personen fandt sit nuværende job.

 

Blandt personer, der var ledige, før de fik deres nuværende job, er det mindre end 20 pct., der vurderer, at jobcentret var aktivt involveret i at formidle kontakten mellem den ledige og den nye arbejdsgiver. Det svarer til omkring 11.500 af de i alt 61.000 personer, der har besvaret spørgsmålet. Andelen indeholder også personer, der har fundet jobbet via en annonce på Jobnet.

 

Jobcentret spiller kun en lille rolle i jobformidlingen

 

 

 

 

 

 

 

A-kassen spiller en marginal rolle som jobformidler
Konkret svarer 80 procent af de ledige, at de fandt deres nye job andre steder end hos jobcentret eller på Jobnet. Heraf svarer en marginal andel, at de fik jobbet formidlet af a-kassen – de ledige havde således langt mere succes med at gå andre veje. Det kunne f.eks. være via netværk, ved at svare på jobannoncer, eller ved uopfordret selv at tage fat i virksomhederne.

 

Kun 4 pct. af restgruppen fik hjælp af a-kassen til at finde det nye arbejde. Det svarer til omkring 2.000 af de ca. 50.000 personer, der heller ikke fik hjælp af deres jobcenter. Til sammenligning var der mere end dobbelt så mange, der selv blev kontaktet af deres nye arbejdsgiver. Hovedparten fandt dog deres nye arbejde ved enten at besvare en jobannonce (30 pct.) eller gennem bekendte (25 pct.).

 

Meget få ledige finder job ved a-kassens hjælp

Læs også
Regeringen sender vildt selvmodsigende signaler om flygtninge og arbejde – nu må vi have ren besked

 

 

 

 

 

 

 


Sådan har vi gjort

Analysen er baseret på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, hvor der er benyttet data for 2017.

Populationen består af personer, der har besvaret spørgsmålet ETARHBESA. Spørgsmålet stilles til alle ubeskæftigede og selvstændige samt lønmodtagere, der har været ansat maksimalt 1 år.

Spørgsmålets tekst er: ”Hvad betragtede du dig hovedsageligt som for et år siden?”

Personer medtages kun, hvis de her angiver svarmuligheden ”5” med ordlyden ”Arbejdsløs”. Det betyder, at ikke-ledige kontanthjælpsmodtagere, som vil være aktivitetsparate og dermed ikke indgå i gruppen af ledige, ikke indgår i populationen.

Læs også
DF angriber regeringens påstand om, at flygtninge strømmer i arbejde – ‘den prøver at sælge fiasko som succes’

Metoden er valgt for at kunne fokusere på lediges vej til beskæftigelse og se bort fra personer, der skifter fra et job til et andet. Kriteriet til at udvælge ledige har været drøftet med Danmarks Statistik.

Figur 1 er baseret på spørgsmålet BBAF, der stilles til alle lønmodtagere, der har været ansat i maksimalt 1 år.

Spørgsmålets tekst er: ”Var Jobcentret aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver? Hvis du har fundet jobbet via jobnet, skal du også trykke ja.”

Andelen i figur 1 er fundet som personer i den oplyste målgruppe, der svarer ”Ja” til spørgsmålet.

Personer, der svarer ”Nej” til spørgsmålet BBAF, bliver stillet et opfølgende spørgsmål, BBHVRDA. Dette spørgsmål danner grundlaget for figur 2.

Spørgsmålets tekst er: ”Hvordan fandt du stillingen?”

I analysen fokuseres primært på personer, der angiver svarmuligheden ”4” med ordlyden ”Blev formidlet af kommunen, a-kassen, Jobcentret.”

Ordlyden i svaret betyder, at a-kassens andel på knap 4 pct., som beskrevet i analysen, principielt kan være lavere, idet svaret også inkluderer kommune og jobcenter. Men idet det kun er personer, der har svaret nej til spørgsmålet, om jobcentret var aktivt involveret i jobformidlingen, der bliver stillet dette spørgsmål, indikerer det, at svaret hovedsageligt omfatter a-kassen.

Besvarelserne bliver opregnet med de individuelle vægte fra Arbejdskraftundersøgelsen, der sikrer en repræsentativ stikprøve. De absolutte værdier er således de opregnede værdier på baggrund af individuelle besvarelser.

Idet der er tale om en stikprøve, er tallene behæftet med nogen usikkerhed.

 

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Læs også
Muslimer siger nej til job, fordi de er forbudte ifølge islam – men så får mange bare kontanthjælp

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…