Kan atomkraft redde verden fra farlige klimaændringer?

Colourbox

I Videnskab.dk 3. april 2018 beskriver journalist Charlotte Price Persson fordele og ulemper ved atomkraft, som faktisk kan erstatte fossile brændstoffer. I 2013 skrev kendte klimaforskere, at modstand mod atomkraft truer menneskehedens evne til at modvirke farlige klimaændringer! Debatten om atomkraft har stået på siden 1980erne, og trods ny viden og ny teknologi har holdningerne ikke ændret sig meget. Det drejer sig stadig mere om følelser end om fakta!

 

 

Pandora’s Promise, Robert Stones fakta-film om atomkraft blev vist på Sundance Film Festival i USA i 2013. Da filmen blev vist for et publikum, blev der lavet en afstemning før og efter filmen. Før publikum havde set filmen var 80% mod atomkraft og 20% for atomkraft. Efter at have set filmen var tallet modsat: 20% mod atomkraft og 80% for atomkraft. Dansk TV ville ikke vise Pandora’s Promise, så danskere måtte tage til Sverige for at se denne fakta-film om atomkraft.

 

 

Fakta er, at hvis vi skal bremse en global opvarmning er vi nødt til at bruge atomkraft, suppleret med vind, sol, bio samt metan, der bør inkluderes, da den ellers kan blive en farlig drivhusgas.

 

 

Jorden bliver varmere, isen smelter i de arktiske områder, og permafrosten frigør store mængder metan, som er 26 gange værre end CO2 og ikke bør slippe ud i atmosfæren. Vi problematiserer metan fra køernes prutter, men i Indien har man i århundreder brugt tørre kokasser som energi til fx madlavning. Faren for en global opvarmning burde få alle til at gå ind for atomkraft, men hvis ikke kunne vi måske blive enige om at bruge metan, som bør afbrændes på en eller anden måde.

 

 

De fossile brændsler er ikke på vej ud – i Tyskland er brugen af brunkul, som er den værste form for kul, ikke blevet reduceret men ligger stadig på ca. 26% som i 1993. Det var virkelig en fejl at stoppe for atomkraft fra 2022. Til at erstatte de fossile brændsler, er sol og vind ikke nok. Man kan ikke komme uden om atomkraft – alt andet er en illusion holdt i live af naive miljøaktivister.

 

 

Den grønne bevægelse med Greenpeace i spidsen har siden 1970erne været imod atomkraft og derved indirekte støttet den luftforurenende kul- og olieindustri. De grønne organisationer bør skifte holdning som tidligere statsminister Jens Otto Krag, der udtalte: Man har et standpunkt, til man tager et nyt! Den tidligere formand for Greenpeace i UK George Tindale gjorde det for nogle år siden og agiterer nu for thorium kernekraft, som er mindre problematisk end kernekraft med uran.

 

 

CO2 kan genbruges i stedet for at gå op i atmosfæren og bidrage til en global opvarmning! Vi associerer CO2 med noget giftigt, men CO2 er et naturligt led i naturens kredsløb til gavn for mennesker, dyr og planter. I dag udledes der ved afbrænding af fossile brændsler, skovrydning o.a. alt for meget CO2, som forsurer havvand og går op i atmosfæren som en drivhusgas!

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

 

I stedet for at få CO2 i atmosfæren til skade for klimaet, kan det opsamles og anvendes både til energi, til bygningsmateriale, plastic og også i medicinalindustrien (fx aspirin) – NewScientist 17 March 2018: From pollution to solution.

 

 

Carbon Capture Storage (opsamling og lagring af CO2) er en metode til at opfange CO2 fra afbrænding af fossile brændstoffer – evt. bruge den industrielt i stedet for at lagre den i jorden. Man bør filtrere og opsamle de store mængder CO2 fra afbrænding af kul, olie og nu også metan.

 

 

Vi skal bremse de klimaændringer, som begyndte ved den industrielle udvikling, der tog fart i 1960erne og med befolkningstilvæksten øgede forbruget af fossile brændsler og udledning af CO2.

 

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

 

Læs også
Michael Moores nye film afslører en vigtig del af den grønne omstilling som fup og profitmageri

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…