Højesteret har frataget endnu en Syrien-kriger det danske statsborgerskab – han er nu den tredje, der må vinke farvel til det rødbedefarvede

Indtil i går var han dansk statsborger, men efter at Højesteret mandag fratog dansk-tuneseren, den 28-årige Adam Johansen, sit danske statsborgerskab, må han fremover nøjes med sit tunesiske pas og aldrig mere vise sig i Danmark.

 

Det afgjorde Højesteret i går, mandag, i en sag som anklagemyndigheden havde anket fra Østre Landsret.

 

Ved Retten på Frederikberg blev Adam Johansen, der oprindeligt havde et tunesisk navn, den 26. oktober 2017 idømt fire års fængsel, efter han i 2013 i cirka fem måneder havde været i Syrien og været tilsluttet Islamisk Stat.

 

Han hævdede selv, at han udelukkende havde været i Syrien for at udføre humanitært arbejde, men dem købte den samlede domsmandsret på Frederiksberg ikke.

 

Anklagemyndigheden havde krævet fratagelse af dansk statsborgerskab samt udvisning for bestandig af Danmark, men det krav afviste byretten.

 

Hensynet til hans familieliv

Anklagemyndigheden ankede herefter byrettens afgørelse vedrørende statsborgerskabet til Østre Landsret, som imidlertid den 29. april i år stadfæstede byrettens afgørelse den.

 

Begge retsinstanser lagde i deres afgørelser vedrørende udvisningsdelen vægt på Adam Johansens familieliv.

 

Han er muslimsk gift med en dansk kvinde, der som 18-årig konverterede til islam. Parret har en søn på otte år, der bliver undervist i hjemmet.

 

Hans mor, der oprindeligt er færing, bor i Danmark, medens hans far tilsyneladende er forduftet til Tunesien.

 

Selv har han kun været i Tunesien i kortere perioder og hævder, at han dårligt taler sproget, og i hvert fald kun med besvær forstår den tunesiske dialekt af arabisk.

 

Imidlertid har hans svigermor til en politirapport oplyst, sat han taler flydende arabisk. Et sprog, han ifølge svigermoderen blandt andet anvender, når han taler med sin søn.

 

Problemer med statsborgerskabet

Under byrettens behandling af sagen opstod der problemer omkring statsborgerskabet.

 

Da Adam Johansen, som han nu kalder sig, er født af en dansk mor med danske aner, bliver han i Danmark registreret som ikke blot dansk statsborger, men også som af dansk oprindelse.

 

Derfor kunne han som udgangspunkt ikke udvises, medmindre det kunne bevises, at han ved fødslen også havde tunesisk statsborgerskab, og det fandt myndighederne ud af, at han havde.

 

I byrettens domsreferat hedder det således, at:

 

”Det fremgår af artikel 6, nr. 1, i Code de la Nationalité Tunisiènne af 28. februar 1963 med senere ændringer, at en person erhverver tunesisk statsborgerskab ved fødslen, hvis faren er tunesisk,” og videre hedder det, at:

 

”Det fremgår desuden af en e-mail af 12. august 2016 fra den tunesiske ambassade i Haag til Københavns Politi, at et barn erhverver tunesisk statsborgerskab, hvis faren er tunesisk, og at det er uden betydning, at barnet også har erhvervet et andet statsborgerskab.”

 

”Udlændinge- og Integrationsministeriet har på baggrund heraf lagt til grund, at T erhvervede tunesisk statsborgerskab ved fødslen.”

 

Selv hævdede Adam Johansen, altså T, at han ikke var klar over, at han også havde tunesisk statsborgerskab.

 

Højesteret: Kan man tage til Syrien betyder familien ikke så meget

I sin afgørelse anerkender Højesteret Adam Johansens tilknytning til Danmark og hans familie her, idet man dog også fremhæver, at han ikke er ordentligt integreret og aldrig har haft regulær tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Med hensyn til den afgørende faktor, familielivet, konstaterer Højesteret blandt andet, at han frivilligt havde forladt sin familie for at tage til Syrien, og baserer herefter sin afgørelse om at fratage Adam Johansen, altså T, sit danske statsborgerskab med følgende begrundelse:

 

”Højesteret lægger herved især vægt på alvoren og karakteren af den begåede kriminalitet. Højesteret finder endvidere, at hensynet til Ts familieliv og privatliv i Danmark ikke taler afgørende imod frakendelse af dansk indfødsret og udvisning,” hedder det i begrundelsen, som fortsætter:

 

”Det bemærkes i den forbindelse, at T som led i den begåede kriminalitet på eget initiativ forlod sin familie i Danmark for at tage ophold i et krigsområde i Syrien.”

 

”Endvidere bemærkes, at hans samlever, der som 18-årig er konverteret til islam, og den nu 8-årige søn, der i en kortere periode har gået på en islamisk skole og nu undervises hjemme af moderen, må antages ikke at være uden forudsætninger for at følge med ham til Tunesien.”

 

”Hvis de ikke vil tage ophold i Tunesien, vil de have mulighed for at besøge ham der og for at kommunikere med ham via telefon og internet,” skriver Højesteret som begrundelse for sin konklusion, som lyder:

 

”Højesteret ændrer landsrettens dom, således at T i medfør af indfødsretslovens § 8 B, stk. 1, frakendes sin danske indfødsret og i medfør af den dagældende udlændingelovs § 22, nr. 6, jf. § 32, stk. 2, nr. 5, udvises med indrejseforbud for bestandig.”

 

To tidligere terrordømte har mistet deres danske pas

Med afgørelsen i går mandag er det tredje gang, en person har mistet sit danske statsborgerskab som følge af tilknytning til terror.

 

Den første var dansk-marokkaneren Said Mansour, bedre kendt som ”Boghandleren fra Brønshøj”. Han fik i Højesteret den 8. juni 2016 frataget sit danske statsborgerskab og udvist for bestandig for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om fremme af terrorisme.

 

Han var desuden blevet idømt fire års fængsel.

 

Dem næste dom om fratagelse af dansk statsborgerskab og udvisning for bestandig blev afsagt i Højesteret den 14. november 2017, hvor dansk-tyrkeren Enes Ciftci fik frataget sit rødbedefarvede pas.

 

Han havde i to forskellige perioder deltaget i krigshandlinger i Syrien sammen med IS. Ud over fratagelse af dansk statsborgerskab blev han også idømt seks års fængsel.

 

Der var her tale om en stadfæstelse af en dom i Østre Landsret, som Ciftci havde fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke til Højesteret.

 

Du kan læse hele Højesterets afgørelse i den aktuelle sag her:

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/124-2018.pdf

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…