Byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti: Regeringens ghettoplan gavner ikke integrationen

Michael Nedersøe kritiserer regeringens ghettoplan: Parallelsamfund forsvinder ikke, selv om beboerne bliver spredt, siger han (Foto: Klaus Lundsager og privat)

“Der er mange gode punkter i regeringens ghettoplan. Men når der drejer sig om det grundlæggende i planen, så har den mistet jordforbindelsen til virkeligheden ude i kommunerne”.

 

Regeringens ghetto-plan gavner ikke integrationen.

 

Så kontant afviser Michael Nedersøe grundtanken i regeringens store udspil. Nedersøe er medlem af Horsens Kommunalbestyrelse for Dansk Folkeparti, hvor han især arbejder for en bedre integration med forslag om stop for halalkød i institutionerne, brugerbetalt tolkebistand og fjernelse af kommunale skilte på arabisk.

 

Den kritiske melding er lidt af en bet for regeringen. Den er afhængig af kommunernes velvilje og af DF’s støtte.

 

Flere fremtrædende borgmestre fra V, K og S har allerede kritiseret planen. Og nu er Dansk Folkeparti altså også på banen.

 

De positive punkter

Det er bestemt ikke hele planen Michael Nedersøe afviser.

 

Der er flere gode initiativer, siger han og giver nogle eksempler.

 

Han støtter varmt et forslag om hårde straffe og udvisning af forældre, der sender deres børn til genopdragelse i hjemlandet.

 

Han er også enig i forslaget om, at dagtilbud skal være obligatorisk.

 

“Det er et kæmpeproblem, når der er børn, der begynder i folkeskolen, uden at være i stand til at tale dansk. De SKAL have lært dansk, inden de begynder i skolen. ellers går det helt galt”, siger Michael Nedersøe.

Læs også
Ballade i luften, når dansk debattør møder indvandrere – videoer er vildt populære blandt unge

 

Han er også glad for forslaget om mere politi i de udsatte områder.

 

Men spredning hjælper ikke

Men fundamentet i regeringens ghetto-planen afviser Michael Nedersøe.

 

Analysen er efter hans mening forkert. Derfor vil de forslag, der skal fjerne ghettoerne, være et slag i luften – eller direkte skadelige, siger han.

 

Regeringen ønsker, at indvandrere skal blandes mere med danskere. Indvandrere og danskere skal bo i samme områder, og deres børn skal gå på samme skole og gymnasier.

 

Derfor vil regeringen have, at nogle af dem, der i dag bor i ghettoer, flyttes til andre områder. De skal have en bolig et andet sted i kommunen. Det kan på landsplan dreje sig om cirka 11.000 familier.

 

Læs også
Fhv lektor ved Hærens Officerskole: “Danmark skal blive ved med at være Danmark”

Desuden skal mennesker på integrationsydelse forhindres i at flytte ind i et ghettoområde.

 

Danskere skal omvendt tilskyndes til at flytte til ghettoområderne. Derfor skal der bygges andels- og ejerboliger. Og nogle af de tidligere bygninger skal rives ned. Det vil koste mange penge. Skønnet lyder på 12 mia kr som skal tages fra Landsbyggefonden.

 

De penge kan bruges bedre – mange almene boliger har brug for at blive renoverede, siger Michael Nedersøe. I Berligske i dag langer flere boligfolk ud efter planen fordi der ikke er penge tilbage til at renovere, afhjælpe skimmelsvamp, med mere.

 

Men han er især kritisk overfor planen om at flytte indvandrerne ud i andre områder.

 

Rent praktisk kan det slet ikke lade sig gøre for kommunerne at styre borgernes bosætning på denne måde.

 

“Det vil være helt umuligt at finde boliger til alle de mennesker uden for ghettoerne”, siger han. Det er samme problem som borgmestrene fra V, K og S har kritiseret.

 

Læs også
Parallelsamfundene forsvinder ikke, fordi man fjerner ghettoer

Man kan heller ikke få danskerne til at flytte til de områder, der i dag er ghettoer.

 

Muslimske parallelsamfund

Michael Nedersøe mener, at regeringens ghettoplan fejler, fordi den ikke taler åbent og direkte om problemerne med de muslimske parallelsamfund.

 

“Regeringen tror, at parallelsamfundene  forsvinder, hvis ghettoerne forsvinder. Men det er ikke rigtigt. Især ikke-vestlige muslimske indvandrere lever i parallelsamfund, også selv om de rent fysisk ikke bor i en ghetto”.

 

“Det er stærke holdninger og værdier fra islam og deres hjemlande, der binder folk sammen i et parallelsamfund. Derfor forsvinder muslimske parallelsamfund ikke, selv om vi  fjerner de fysiske ghettoer og flytter indvandrere ud blandt danskere”, siger Michael Nedersøe.

 

“Vi har nu fået den 6. ghettoplan på 25 år. Og ingen af dem er lykkedes. Hvorfor? Fordi man ikke har villet tale om hvem, der er svære at integrere og hvorfor.”

 

Tilstrømningen skal stoppes

Læs også
Elever og rektorer: Ghettoudspil kan skabe elitegymnasier – her er de forslag fra ghettoplanen, vi nu kender

Regeringen og andre taler som om tilstrømningen næsten er stoppet. Det passer ikke. Med familiesammenføringer kommer der fortsat omkring 10.000 ikke-vestlige indvandrere til Danmark hvert år. Det svarer til at vi får en ny ghetto hver eneste år, siger Michael Nedersøe.

 

Hvis der ikke bliver gjort op med det, så vil vi aldrig få integration – tværtimod.

 

Hvis man vil gøre op med parallelsamfund skal den ikke-vestlige indvandring stoppes.

 

Det stiller store krav.

 

Stop for indvandring forudsætter en effektiv grænsekontrol. Og et opgør med konventionerne.

 

Det er alternativet til regeringens ghettoplan.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…