Det svenske valg bør være en øjenåbner for selv de mest naive danske politikere og vælgere

Så fik vi det svenske valg overstået – rent formelt i hvert fald. Efterdønningerne er voldsomme med mere end 300 klager over valgsvindel, som nu skal behandles. Det kommer dog næppe til at flytte så meget som en eneste hegnspæl. Alene antallet af klager er imidlertid tankevækkende. Det samme gælder eksempelvis socialdemokraternes manøvre med at sende sms’er til vælgerne i ghettoområderne med opfordring til at stemme på partiet, der har stået som garant for masseindvandringen og de mange efterfølgende familiesammenføringer. Alt sammen fænomener, som har gjort det tidligere så stabile og homogene svenske samfund til et land præget af interne spændinger, parallelsamfund, stigende voldsmentalitet og i det hele taget opløsningstendenser på mange fronter.

 

Massiv multikulturel dagsorden presset ned over hovedet på befolkningen

 

Som vi alle ved, har der fra magtfuld politisk hold været udfoldet mange kræfter på at fortrænge den velbegrundede folkelige skepsis mod den førte politik, der skulle gøre Sverige til ”en humanitær stormagt”. En massiv multikulturel dagsorden er blevet praktiseret hen over hovedet på store dele af den svenske befolkning. Resultatet er blevet støt voksende vælgeropbakning til protestpartiet Sverigesdemokraterne, som de etablerede magtpartier – såvel i den røde som i den borgerlige blok – har nægtet at samarbejde med, hvorfor den siddende og efter al sandsynlighed også kommende svenske statsminister, socialdemokraten Stefan Løfvén, har kunnet regere såvel på egne som på borgerlige stemmer. Det tjener ikke det borgerlige Sverige til ære (!).

 

De etablerede politikeres svigt styrker de ekstremistiske kræfter

 

Det var situationen ved forrige valg, og det gentager sig nu, hvor de etablerede svenske politikere fortsat vender det døve øre og det blinde øje til en meget store del af den svenske befolkning. Måske tror de blindt og naivt på, at de dermed gør Sverige til en ”humanitær stormagt”. Ved stædigt at fastholde en dagsorden uden bred folkelig opbakning gør de imidlertid det stik modsatte. De styrker nogle ekstremistiske politiske kræfter, de færreste af os bryder os om, fordi de etablerede svenske politikere tvinger mange svenske vælgere til at handle i desperation for at blive hørt. Det store antal vælgere, der har givet deres stemme til Sverigesdemokraterne, er jo hverken ekstremister, populister eller for den sags skyld det, der er endnu værre. De er ganske almindelige svenskere, der gerne fortsat vil bo i et land med ordnede forhold – et land båret af en tusindårig svensk historie og kulturtradition. Et væsentligt fundament i denne selvforståelse er kristendom og demokrati og de hermed forbundne etiske normer og frihedsrettigheder, nøjagtigt ligesom det er tilfældet i andre nordiske og europæiske lande.

 

Det, flere generationer har bygget op, destabiliseres og ødelægges på en multikulturel utopis alter

 

Det forstår den politiske elite i Sverige ikke. De nægter i hvert fald at forstå det. Det er en farlig måde at agere politisk på. De bærer dermed yderligere brænde til det bål, der allerede er i fuld gang med at destabilisere og ødelægge alt det, tidligere generationer har bygget op. – Vi har set et lignende mønster i EU og hermed også i Danmark omend slet ikke så ekstremt som i vores naboland. Vi har i Danmark haft en langt mere åben og ærlig demokratisk debat end i Sverige, men heller ikke herhjemme har vi undgået grove beskyldninger om populisme og højreekstremisme, hvis man tillader sig at sætte spørgsmålstegn ved, om den førte udlændingepolitik nu også er hensigtsmæssig.

 

Hvis der overhovedet findes populister og højrekstremister i Sverige og Danmark, så udgør de et forsvindende lille mindretal. Derimod er der rigtig mange svenskere og danskere, der holder af deres land, deres sprog, deres historie og deres kultur. Og som fortsat gerne vil bygge deres liv og hverdag på de kristne og demokratiske værdier, tidligere generationer har kæmpet for og givet videre til os. Det kan godt forenes med at være et åbent land, der samarbejder med andre. Hvis især de svenske politikere ikke snart forstår det, går det grueligt galt i deres land. Desværre fremturer de forblændet af en global multikulturel drøm med blindt at isolere sig i deres politisk korrekte elfenbenstårn fjernt fra dybe folkelige kræfter.

 

Lad os lære af de fatale svenske fejltagelser

 

Det netop afholdte svenske valg bør være en øjenåbner for selv de mest naive danske politikere og vælgere. Lad os lære af de fatale svenske fejltagelser, som har skabt en uholdbar og sprængfarlig politisk situation i landet.

 

Læs også
Hvidvasker Sverige sin antisemitisme? – en beretning om, hvor galt det står til i Malmø

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…