Slut med, at indvandrere og flygtninge kan vente sig til kontanthjælp

Inger Støjberg

Regeringen vil gøre det sværere at få ret til kontanthjælp med nye krav til ophold og beskæftigelse. Med kravet om 2½ års arbejde vil det bedre kunne betale sig for indvandrere og flygtninge at arbejde og blive integreret i samfundet.

 

I dag stiger ledige automatisk i ydelse, når de efter 7 år på integrationsydelse får ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

 

Men nu indfører regeringen både et skrappere opholdskrav og et beskæftigelseskrav. Fremover skal man have opholdt sig i Danmark i mindst 9 ud af de seneste 10 år for at få ret til enten uddannelses- eller kontanthjælp, og man skal i samme periode have arbejdet svarende til 2 ½ års fuldtidsbeskæftigelse.

 

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg understeger, at forudsætningen for at få adgang til uddannelses- og kontanthjælp bør være, at man bidrager aktivt til det danske samfund.

 

Slut med at vente sig til kontanthjælp

Regeringen vil gøre det sværere at få ret til kontanthjælp med nye krav til ophold og beskæftigelse. Med kravet om 2½ års arbejde vil det bedre kunne betale sig for indvandrere og flygtninge at arbejde og blive integreret i samfundet.

I dag stiger ledige automatisk i ydelse, når de efter 7 år på integrationsydelse får ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

 

Men nu indfører regeringen både et skrappere opholdskrav og et beskæftigelseskrav. Fremover skal man have opholdt sig i Danmark i mindst 9 ud af de seneste 10 år for at få ret til enten uddannelses- eller kontanthjælp, og man skal i samme periode have arbejdet svarende til 2 ½ års fuldtidsbeskæftigelse.

 

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg understeger, at forudsætningen for at få adgang til uddannelses- og kontanthjælp bør være, at man bidrager aktivt til det danske samfund.

 

”Man skal ikke kunne vente sig til kontanthjælp. Fremover får man kun adgang til fuld kontanthjælp, hvis man har været i Danmark længe og vist vilje til at forsørge sig selv. Har man været passiv og uden for arbejdsmarkedet, så må man blive på den lavere integrationsydelse,” siger hun.

 

Hun glæder sig over, at de nye regler tilskynder flere til at få en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet, som styrker integrationen og vejen til et godt liv i Danmark:

 

”Integrationen sker nu engang bedst på arbejdsmarkedet, hvor man bidrager til samfundet, og hvor man får danske kolleger, man kan tale dansk med og lære af. Derfor er det godt og vigtigt, at vi nu skaber den større tilskyndelse til at komme ud og arbejde, forsørge sig selv og blive integreret i det danske samfund.”

 

Læs også
Indvandrere hænger fast på kontanthjælp

Beskæftigelseskravet kan som udgangspunkt opfyldes, hvis man har haft ustøttet beskæftigelse på ordinære vilkår i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år. Kravet kan også opfyldes, hvis man fx har arbejdet på halv tid i 5 år eller har drevet selvstændig virksomhed.

 

De styrkede krav forventes at medføre mindreudgifter for det offentlige på knap 400 mio. kr. årligt.

 

De styrkede krav forventes at medføre mindreudgifter for det offentlige på knap 400 mio. kr. årligt.

 

Lovforslaget er sendt i høring fredag den 16. marts og fire uger frem.

Se lovforslaget på Høringsportalen (nyt vindue)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…