Alle politikere er populister – tanker i anledning af Anna Libaks bog  

Anna Libak

Populisme er en metode til politisk selviscenesættelse, og det er ikke populister, der truer Vesten. I hvert fald ifølge Anna Libak, der tager begrebet under behandling i ny debatbog.  

 

At forstå begrebet og fænomenet ’populisme’ er ærindet i en ny debatbog af Anna Libak – netop sprunget ud som folketingskandidat for Venstre i Hillerød-kredsen.  

 

Hendes afsæt er, at en ny verdensorden er under tilblivelse – med vidtrækkende konsekvenser for politikken og de politiske beslutningsprocesser i de vestlige samfund. Vesten er svækket i den globale konkurrence, og de borgere, der reagerer på nedturen med bekymring og frygt – læs: anti-globalister – bliver påklistret den nedladende etikette: Populister.

 

Helt forkert, mener Libak. Populismen bliver gjort til problemet, men er i virkeligheden symptom på sygdommen: Vestens svindende magt, og (EU-)politikernes besvær med at adressere problemerne og levere troværdige løsningsforslag.

 

Bogen falder i tre dele
Bogen falder i tre dele og en epilog:  

 

Første del er en afdækning af, hvem der regnes for populister i Vesten af forskere og i den offentlige debat. Her lanceres også tesen om, at populisme er en metode til politisk selviscenesættelse: Jeg (politiker) udtrykker folkets vilje over for magthaverne – og hvilken politiker er ikke på et eller andet tidspunkt hoppet på den galej? Dermed er overskriften på anmeldelsen belyst.   

 

Anden del rummer en argumentation for, at den korrekte betegnelse for populister er anti-globalister – mennesker, som er imod globalismen som idésystem, imod den grænseløse verden. For uden grænser – ingen kontrol over hverken egen nation eller egen verdensdel / Vesten.

 

Tredjedel stiller skarpt på det skadelige i at afvise anti-globalismen som populisme og demagogi.  Hvis politikerne nægter at tage vælgernes bekymring alvorligt, reagerer vælgerne med mistillid og afvisning af det politiske system. Eksemplerne er mange og EU et særligt godt af slagsen.

 

Epilog
I epilogen slår forfatteren til lyd for, at tilliden til det politiske system, ikke mindst EU, skal genoprettes. Vejen frem hedder ændret politiker-adfærd, og for at sætte skred i den forandring har Libak oplistet syv råd:

 

  1. Tag globaliseringens negative sider alvorlig
  2. Tro på at det nytter – politikerne skal øjeblikkeligt holde op med at argumentere for, at udviklingen (fx massemigration) er en naturlov
  3. Stå ved den førte politik (ikke mindst i EU)
  4. Erkend, at de fleste helst vil bo sammen med nogle, der ligner dem selv
  5. Sørg for, at globaliseringen bliver til fordel for flere
  6. Gør op med instrumentaliseringen af menneskelivet. Fx er mobilitet ikke det vigtigste succesparameter
  7. Lad være med at tale ned til dine modstandere – det er politisk selvmord at gøre anti-globalisterne til problemet

 

Fin lille bog
Det er en fin lille bog, Libak har skrevet. Den får mere eller mindre sat det komplekse begreb populist på plads og ægger samtidig til modsigelse hos læsere, der er modstandere af EU og identitets-politik, er islamkritikere eller tilhængere af Trump og Putin. Men lige sådan skal en debatbog være.

 

To citater, hvor forfatteren er upræcis:

 

Læs også
Den politiske og økonomiske elite vil opdrage folket – men eliten har selv brug for at blive opdraget

”I dag er der ikke noget europæisk land, der er lykkedes med at integrere sine muslimske minoriteter, der i lighed med de fleste meget troende mennesker foretrækker af bo og gifte sig med andre fra deres egen kultur.” (s. 142)

 

Alene at gøre islam til en religion kan være et taktisk greb fra skribentens side. Men rettroende muslimer er ikke bare ’meget troende mennesker’, men bærere af en dødsensfarlig politisk ideologi, som ”Forstå populismen!” konsekvent nedtoner.  

 

Nok et citat:

”I identitetspolitikken (…) Mens de krænkede på venstrefløjen er kvinderne, de homo- og transseksuelle eller indvandreren, flygtningen og asylansøgeren, så er de på højrefløjen danskeren, den hvide mand, kernefamilien, folket eller de kristne. Fælles for dem er, at identiteten er helt afgørende, meget vigtigere end anskuelser og ideologi (…)” s. 43)

 

Hm! Her males godt nok med den brede pensel, og lidt dokumentation ville gøre underværker.    

 

Skarp og vidende debattør
Anna Libak er en skarp og vidende debattør og skriver blændende. Om end hun undertiden bliver så forelsket i sit oratoriske talent, at substansen ofres til fordel for den rappe retorik og den smarte sentens.
  På den led er hun på helt rette vej i sin Venstre-karriere.

 

———————————————————————————————-

Faktaboks: Anna Libak er cand.mag. i samfundsfag og russisk. Har været Weekendavisens litteraturredaktør og udlandsredaktør for Berlingske.

 

Læs også
Boganmeldelse: Globalismen er død – forstå populismen

Den Korte Avis har tidligere anmeldt bogen her

 

 

Anna Libak: FORSTÅ POPULISMEN! Hæftet. 190 sider. Kr. 99,95. Forlaget Gyldendal. Udkommet d. 1. juni 2018.

                  

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…