Uddannelsessteder skal repræsentere det sekulære samfund – religion er en privatsag

Fredagsbøn ved Universitet i London / You Tube

Man forbløffes over de problemer, der kan opstå i et multikulturelt samfund, og de opstår ofte, fordi politikerne ikke stiller krav og laver fornuftige regler for samfundet. Nogle problemer er mere eller mindre selvskabte i et liberalt samfund, hvor alt er ligegyldigt og lige meget!

 

Vi er liberale i vor egen tankegang, men vore politikere tænker ikke langt, for har man først fået religiøse bederum, hvad bliver så det næste? Skal der lukkes for forskning i udviklingslære o.a.?

 

Vore undervisningssteder bør være sekulære, da der ellers let vil komme en religiøs sindelagskontrol over andre studerende, der måske er kommet til Danmark fra stærkt religiøse samfund. De har måske glædet sig til at komme til Danmark, hvor der var ligestilling og adskillelse mellem det sekulære og det religiøse på undervisningsstederne. Nu listes det ind ad bagdøren.

 

Kvindecentrene er overfyldte af kvinder, der er flygtet fra vold og kontrol – og alligevel støttes de tanker, der er med til at tillade kontrollen. Hvor er kvindesagsforkæmperne blevet af i Danmark?

 

Er uddannelsesstedernes bederum gratis, eller betales der leje, og hvem skal gøre rent?

For et par dage siden var jeg ved at blive socialdemokrat, da Mattias Tesfaye lod forstå, at S ikke længere ville tillade bederum på uddannelsessteder, hvor der i dag stilles lokaler til rådighed til bøn og meditation. Er disse bederum adskilt for kvinder og mænd, for kristne eller asatroende – og kan de bruges til yoga osv.?

 

Folketingsbehandlingen om bederum 21.2.2017 blev kort, da Mattias Tesfaye ikke længere holdt sig til sin første holdning – man har et standpunkt til man får et nyt, som tidligere statsminister Jens Otto Krag sagde. Nu skal sagen om bederum overlades til de enkelte undervisningssteder, og det betyder, at ingen tør gå imod, da man jo nødig vil genere nogen. Det burde være en politisk afgørelse, da det får indflydelse mange år fremover, hvor sindelagskontrol bliver mere og mere almindeligt. Politikerne tør ikke tage ansvaret og svigter derved kvinderne bl.a. på krisecentrene.

 

Tænk på udviklingen i Tyrkiet, hvor præsident Atatürks reformer fra 1930erne om et mere sekulært samfund nu er fjernet med et pennestrøg af præsident Erdogan!

Jeg har kendt 3 kvinder, der af deres mænd (etnisk danske) blev udsat for kontrol og vold, så de måtte flygte fra deres hjem – og der skulle en god portion dækcreme til for at dække skaderne i ansigtet! Med de mange indvandrere er der kommet flere kontrollerede kvinder, der svigtes af det danske system, fordi politikerne ikke tør tage et standpunkt og lave love, der bl.a. forbyder religion på offentlige uddannelsessteder. Religion er og bør være en privat sag.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…