Udenrigsminister Anders Samuelsen bakker op om EU’s angreb på en dansk islamkritikers ytringsfrihed – sagen har alvorlige perspektiver

Foto: Wikipedia

Onsdag i sidste uge fandt en episode sted i Folketinget, som er forbigået i de etablerede medier. Den har ellers alvorlige perspektiver.

 

Sagen drejer sig om et groft angreb på ytringsfriheden. Dette angreb er gennemført af EU, og det får fuld opbakning fra den ’liberale’ danske udenrigsminister Anders Samuelsen.

 

Islamkritiker

Marie Krarup fra Dansk Folkeparti stillede i Folketinget et spørgsmål til udenrigsministeren. Det drejede sig om den danske teolog og islamkritiker Iben Tranholm.

 

I oktober 2015 skrev hun en artikel, der kritiserede EU for at forråde kristendommen ved at åbne for stor muslimsk tilstrømning. Hun talte om den vestlige politiske elites voldsomme had til kristendommen, der havde frarøvet Europa sit moralske kompas.

 

Man kan være enig eller uenig med Tranholm. Men der burde ikke være ringeste tvivl om hendes ret til at ytre disse synspunkter uden sanktioner fra myndighederne.

 

Men sådan så EU ikke på det.

 

Den sorte liste

I EU har man en såkaldt task force, der hedder East Stratcom, der blandt andet beskæftiger sig med russisk propaganda i EU-landene. Den hævdede, at Tranholms artikel var et led i Ruslands forsøg på at sætte rygter og falske informationer i omløb i EU.

 

Derfor blev teologen sat på en liste over folk, der bidrager til russisk misinformation. Eller for at sige det firkantet: Hendes synspunkter på islam og Europa fik hende stemplet som Kreml-agent.

 

Det er meget langt ude. En sådan sortlistning kan få store personlige konsekvenser for den berørte.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Frygt for folkeligt oprør

EU-systemets uhørte behandling af Tranholm hænger formentlig sammen med det folkelige oprør mod EU-eliten, der har udviklet sig i de senere år – ikke mindst i udlændingepolitikken.

 

EU-toppen frygter, at dette folkelige oprør vil præge de kommende valg i Holland, Frankrig og Tyskland.

 

Derfor fristes man til at bruge meget ubehagelige metoder over for folk, som forbindes med dette oprør. For eksempel ved at insinuere, at Tranholm går Ruslands ærinde med sin kritik af asylpolitikken.

 

I stedet for at fremføre argumenter mod Tranholms synspunkter, fabrikerer man en teori om, at hun er led i en russisk konspiration mod EU.  Man prøver på den måde, at skade hendes renommé mest muligt.

 

Fremgangsmåden giver visse mindelser om Den Kolde Krig og McCarthy-perioden.

 

En liberal, der knægter friheden

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

I onsdags stillede Marie Krarup (DF) så følgende spørgsmål til udenrigsministeren:

 

”Mener ministeren, at det er rimeligt, at en kendt dansk islamkritiker er sat på EU-taskforcen East Stratcoms liste vedrørende russisk misinformation, fordi vedkommende skriver, at Europa svigter sine egne værdier ved at tillade den stor muslimsk indvandring til Europa.” (S 360)

 

Samuelsen svarer, at Tranholm oplister ”myter og løgne”, som føjer sig ind i en typisk fortælling fra den russiske regerings side om et Europa i moralsk forfald.

 

Krarup svarer tilbage, at sagen ikke drejer sig om, hvorvidt Samuelsen er enig med Tranholm eller ej. Den drejer sig om, hvorvidt det er i orden, at man bekæmper Tranholms synspunkter ved at sætte hende på en liste over folk, der går Ruslands ærinde.

 

Men Samuelsen havde ikke yderligere at sige. Og nej, dette er bestemt ikke i orden. Samuelsens svar på spørgsmålet er en skændsel. For en mand, der kalder sig liberal, udviser han en ejendommelig holdning til ytringsfrihed.

 

Uden jordforbindelse

Der er ingen tvivl om, at Rusland forsøger at påvirke opinionen i Europa med propagandavirksomhed.

Læs også
Facebook truer med lukning af Trykkefrihedsselskabets side for at nævne Tommy Robinsons navn

 

Men det er absurd at give det indtryk, at kritikken af EU-eliten skyldes russisk propaganda. Den folkelige utilfredshed er i høj grad skabt af denne elites egne fejl. Det er helt uden jordforbindelse at påstå, at dette er Ruslands værk.

 

Og det er farligt og forkasteligt, at man forsøger at standse kritikken ved at angribe ytringsfriheden.

 

Men det er, hvad Danmarks udenrigsminister er med til.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…