Stort flertal freder muslimske tørklæder på hospitalerne i Region Syddanmark

Arkivfoto / You Tube

Det har i nogle måneder været lagt op til, at et flertal i Region Syddanmark ville forbyde hijab – islamisk tørklæder – på hospitalerne.

 

Men mandag aften gik det stik modsat.

 

Et stort flertal i Region Syddanmark  afviste et forbud mod islamiske tørklæder på hospitalerne. Vejle Amts Folkeblad 24.4.

 

Det var de to partier, Liberal Alliance og Ny Borgerlige, som havde stillet forslaget om at forbyde sundhedspersonale ansat i regionen at gå med synlige religiøse, politiske og ideologiske symboler.

 

Små symboler som for eksempel et kors om halsen under blusen ville fortsat være tilladt.

 

Men et stort flertal i regionsrådet afviste forslaget.

 

Forslaget blev første gang stillet i november. Venstre og De Konservative var dengang positivt afventende. Sådan blev det i hvert fald opfattet. Og forslaget blev da også sendt til en juridisk vurdering.

 

Den juridiske vurdering kom for nylig og sagde god for forslaget. Det var inden for menneskerettighedernes rammer.

 

Men på mødet mandag aften i regionsrådet var Venstre og De Konservative imod.

 

Begrundelsen for forslaget

Rådsmedlem fra Liberal Alliance Marianne Mørk Mathiesen er selv læge og en af initiativtagerne til forslaget.

Læs også
Politiansatte Asmaa Abdol-Hamid kan beholde tørklædet – der bliver ikke forbud mod religiøse symboler for offentligt ansatte

 

Hun mener, at konklusionen falder fint i tråd med en ny afgørelse fra EU-Domstolen om, at arbejdsgivere har lov til at kræve religiøs neutralitet af visse medarbejdere.

 

Ifølge hende er et forbud vigtigt af hensyn til regionens syge og sundhedsbrugere.

 

– På et hospital er patienterne i centrum. De skal ikke konfronteres med, hvad personalet, der behandler og plejer dem, mener politisk og ideologisk, siger hun.

 

Forslaget fik for nylig opbakning fra to sygeplejersker, Signe Fagerberg Poulsen og Rachel Adelberg Johansen. De har selv tidligere forslået at hospitalspersonalet skulle være religiøst og politisk neutralt af hensyn til patienterne.

 

I et indlæg skrev de, at det skete på baggrund af, at de var en gruppe medarbejdere på Odense Universitetshospital, som havde oplevet flere patienter angive, at de følte det grænseoverskridende og intimiderende at skulle konfronteres med hospitalspersonale i hijabuniform.

 

http://denkorteavis.dk/2017/tosygeplejersker-siger-nej-til-islamisk-torklaede-pa-hospitaler/

Læs også
Folkeskolens formålsparagraf er det modsatte af islam

Imod forslaget

Men formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen advarede mod et forbud.

 

Og et flertal i regionsrådet var altså af samme holdning.

 

Socialdemokraten Poul-Erik Svendsen kaldte forslaget for “tåbeligt”. Vejle Amts Folkeblad 24.4.

 

Venstres Stephanie Lose (V) spurgte, hvad der så skulle ske med julepynten og luciaoptogene på afdelingerne. Hun sidestillede altså juletraditioner med det islamiske tørklæde.

 

– Jeg kan ikke se nogen fordel i et samfund, der er helt neutralt og sterilt, sagde hun.

 

De Konservatives Lasse Krull mente, at der var tale om et ikke-problem.

Læs også
Nyvalgt muslim skabte skandale – men den virkelige skandale blev fortiet

 

Enhedslistens Reza Javid sagde:

 

– Det stykke stof her er helt ufarligt. Dét, der derimod er farligt, er de signaler sådan et ekskluderende forslag sender.

Dansk Folkeparti ville heller ikke stemmet for.

 

– Det er det muslimske tørklæde, der er problemet. Det er islam, der kommer og vil lave samfundet om, sagde Niels Erik Søndergaard (DF).

Partiet undlod at stemme, fordi man var imod at fjerne kristne symboler fra det offentlige rum. Det gentog et forslag, de tidligere har stillet, som kun forbydder muslimske symboler.

 

Men et ensidigt forbud kan ikke godkendes juridisk, sagde Stephanie Lose.

 

Dermed var et forsøg på at værne om det verdslige samfund løbet ud i sandet.

Læs også
Repræsentanternes Hus har forbud mod hovedbeklædning – nu ophæves det for kvinder med muslimsk tørklæde

 

http://vafo.dk/vejle/Et-rungende-nej-til-forslag-Sygeplejersker-maa-fortsat-baere-kors-og-toerklaede/artikel/464354

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…