Nu er det officielt: Så mange voldtægter begås af udenlandske mænd – og det er især to grupper

Skærmprint / arkiv

Mange års blinde udlændingepolitik har på både det økonomiske og kriminelle område har været en katastrofe for det danske samfund.

 

Blandt andet har kvinderne været de store ofre.

 

Således viser en opgørelse fra Justitsministeriet til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), at udenlandske mænd udgør næsten halvdelen af de voldtægtsdømte i perioden 2010 – 2015.

 

Helt præcist var 44 procent af de i alt 581 voldtægtsdømte i den pågældende periode udlændinge.

 

Og det er først og fremmest ikke-vestlige indvandrere, der begår voldtægterne.

 

De står således bag 244 voldtægter, medens ni vestlige indvandrere, heraf fire østeuropæere, blev dømt for voldtægt i den pågældende periode.

 

Er alarmerende overrepræsenteret

Med 244 voldtægter udgør ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere 42 procent af samtlige voldtægtsdømte i perioden 2010 – 2015.

 

Det skal ses i forhold til, de i aldersgruppen 15 – 79 årige mænd blot udgjorde 8,2 procent af samtlige mænd i Danmark i den pågældende aldersgruppe per 1. januar 2017.

 

Der er således tale om en alarmerende stor overrepræsentation.

 

De fleste voldtægter begås af somaliere

Læs også
Somalisk familie med syv børn gik under jorden – nu er de tilbage i Odder og får hjælp fra Venligboere

Ud over en gruppe af såkaldt ”Ukendt oprindelsesland”, der med 90 voldtægtsdomme står bag 15 procent af de voldtægtsdømte, er det især fire grupper, der er voldsomt overrepræsenteret.

 

Somalierne. Det er først og fremmest somalierne, som med 27 voldtægtsdomme udgør fem procent af samtlige dømte.

 

Det det skal ses i forhold til, at somaliske mænd i alderen 15 – 79 år blot udgjorde 0,3 procent af samtlige mænd i Danmark i den pågældende alder per 1. januar 2017.

 

Libaneserne. Næstøverst på skalaen over voldtægtsdømte ligger libaneserne med 18 domme, og de står dermed for tre procent af samtlige voldtægtsdomme.

 

Det skal ligeledes ses i forhold til, at libanesiske mænd i alderen 15 – 79 år per 1. januar 2017 blot udgjorde 0,5 procent af samtlige mænd i Danmark i den pågældende alder.

 

Tyrkerne. Med 16 voldtægtsdomme tegner tyrkerne sig for små tre procent af samtlige voldtægtsdømte.

 

Læs også
Somalierne er den største gruppe udlændinge i danske fængsler – mere end hver fjerde fange har nu udenlandsk baggrund

I den pågældende alder udgjorde tyrkiske mænd 1,2 procent af den samlede mandlige befolkning i Danmark per 1. januar 2017.

 

Irakerne. I lighed med tyrkerne er også irakerne repræsenteret med 16 af de voldtægtsdømte mænd i alderen 15 – 79 år , og stod dermed ligeledes for små tre procent af samtlige voldtægtsdomme.

 

De udgjorde per 1. januar 2017 i alt 0,6 procent af samtlige mænd i Danmark i den pågældende alder.

 

En kulturkløft med manglende respekt for kvinder

Det er som nævnt formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup, der har bedt Justitsministeriet oplyse tallene.

 

Og det er der en grund til.

 

”Ifølge Danmarks statistik er antallet af ikke-vestlige indvandrere mere end femdoblet gennem de sidste 30 år,” fastslår Peter Skaarup og fortsætter:

Læs også
Over fem hundrede somaliere skal sendes hjem – en far er nu gået under jorden med seks børn

 

”Derfor er det helt afgørende, at vi har noget statistik på, hvilken indflydelse denne store ændring i befolkningssammensætningen har for vores land, og her voldtægtstallene et godt eksempel.”

 

Tallene viser ifølge Peter Skaarup en udvikling med en klar kulturkløft.

 

”At personer med udenlandsk oprindelse står for hele 44 procent af voldtægtsdommene viser en klar overrepræsentation, som tegner et klart billede af en kulturkløft med manglende respekt for kvinder. Ikke mindst hvad angår personer fra Somalia, Libanon, Tyrkiet og Irak,” siger Peter Skaarup og understreger:

 

”Derfor skal vi have flere tal på bordet, så vi kender problemernes reelle omfang. Dels så vi kan sætte ind i Danmark, og dels så vi kan stoppe tilstrømningen til Danmark fra lande, hvor kulturforskelle vanskeliggør en vellykket integration.”

 

Du kan læse mere om befolkningens alder her:

http://www.statistikbanken.dk/10021

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…